Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vzdelávanie učiteliek materských škôl

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Vzdelávanie učiteliek materských škôl

Účelom systémového vzdelávania je, aby sa učitelia vyrovnali s javmi dynamickej spoločnosti, ako sú napríklad zmeny požiadaviek na výkon učiteľskej profesie, či nové požiadavky pedagogickej vedy na výkon učiteľskej profesie.

Už aj materské školy sa v súčasnosti dostávajú do konkurenčného prostredia a viac než predtým si uvedomujú, že ich najväčším bohatstvom sú vedomosti a schopnosti učiteľov. Potreba aktivizovať, prehlbovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľa, rozširovanie spektra výchovno-vzdelávacích a inovatívnych metód a pomôcok prispieva k rozvoju nielen na individuálnej úrovni, ale aj úrovni celej školy. Účasť učiteľov na vzdelávacích podujatiach, ktoré ich vyzbroja vedomosťami a zručnosťami, tak umožňujú efektívne realizovať strategické zmeny, o ktoré sa usiluje nielen sám učiteľ ale aj jeho škola.

Preto aj Kabinet pre predprimárne vzdelávanie pri MsÚ vo Vranove nad Topľou svojimi aktivitami a podujatiami prispieva nielen k rozvoju osobností detí, ale aj ich učiteľov. Dňa 25.02.2015 v pri­estoroch CVČ vo Vranove n/T členovia kabinetu s lektorkou Ing. Katarínou Lukáčovou (členkou svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP) a v spolupráci s Regionálnou spoločnosťou pre predškolskú výchovu zorganizovali odborno-praktický seminár pod názvom „Hravé poznávanie“, ktorého obsahom bolo vyskúšať si implementáciu pohybového učebného štýlu do výchovno-vzdelávacieho procesu. Veríme, že aj toto stretnutie učiteliek MŠ prinieslo požadovaný efekt a pomôže pri uplatnení nových zmien smerujúcich k zlepšeniu edukácie na materských školách.

PaedDr. Beáta Jankurová
oddelenie školstva

« späť

vzdelávanie učiteliek 1
« » vzdelávanie učiteliek 1
vzdelávanie učiteliek 1 vzdelávanie učiteliek 2 vzdelávanie učiteliek 3 vzdelávanie učiteliek 4
aktualizácia: 26.02.2015 | počet zobrazení: 11 390
Počet návštev od 21.02.2008: 4481859
Počet návštev dnes: 715