Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Činnosť Oddelenia údržby mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Činnosť Oddelenia údržby mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou + video

Od začiatku marca zamestnanci oddelenia údržby mestského majetku realizujú rekonštrukciu zadného traktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Práce na prízemí zahŕňajú odstránenie starých obkladov aj podhľadov, schodišťovej zásteny a sociálnych zariadení. Ich výmenou, osadením kazetového stropu, nainštalovaním nového osvetlenia a rekonštrukciou sociálnych zariadení , či presvetlením priestoru dostanú tieto priestory novú, požadovanú úroveň. Zároveň od 1. marca začali s údržbou detských ihrísk. V prvej fáze realizujú doplnenie, alebo výmenu piesku a jeho dezinfekciu. Pokračovať budú doplnením materiálov do dopadových plôch. Postupne sa budú odstraňovať ďalšie závady.

Video nájdete tu: https://youtu.be/d7TUc-biOJ8

Oddelenie údržby mestského majetku vzniklo 1. júla 2020. Zabezpečuje údržbu mestského majetku, vrátane odstraňovania následkov havárií a nepredvídaných porúch. Údržbu administratívnych budov, športových objektov, materských škôl, detských ihrísk a ďalších zariadení v správe mesta.

Priebežne zabezpečuje údržbu v budovách, aj vonkajších priestoroch materských škôl. V budovách vykonáva všetky potrebné opravy, či už v triedach, kanceláriách, sociálnych zariadeniach, ale aj kuchyniach a jedálňach, ktorých súčasťou sú napríklad aj hygienické maľby. Zároveň zabezpečuje údržbu elektrických zariadení a rozvodov. Vo vonkajších priestoroch vykonáva údržbu detských ihrísk, kosenie trávnikov, či orezávanie drevín. Nad rámec bežnej údržby v Materskej škole na Vajanského ulici bola realizovaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a v Materskej škole Kukučínova bola realizovaná kompletná výmena krytov radiátorov, ale aj rekonštrukcia triedy a spálne, zo zníženým sadrokartónovým stropom, kompletnou výmenou svietidiel a uložením plávajúcej podlahy a v Materskej škole Okulka demontovali v kuchyni starú vzduchotechniku, či inštalovali ventilátor na odstránenie vlhkosti v práčovni.

V rámci prevádzky športových zariadení oddelenie zabezpečuje priebežnú údržbu športovísk, ich prípravu na športové podujatia. V rámci údržby zamestnanci oddelenia na hlavnom štadióne MFK Vranov po výmene oplotenia zabezpečili rekonštrukciu elektrickej prípojky, zrealizovali rekonštrukciu spŕch v šatni “A“ mužstva. Na futbalovom ihrisku na Rodinnej oblasti sme začali s priebežnou rekonštrukciou zanedbaného oplotenia.

V spolupráci s OBaNP vykonáva opravy v bytoch a nebytových priestoroch. Ide hlavne o malé stavebné práce, zámočnícke práce a opravy a údržbu elektrických zariadení a rozvodov. Oddelenie priebežne realizuje aj opravy, alebo výmeny dopravných značiek, opravu kanalizačných vpustí, údržbu, alebo výmenu lavičiek, či smetných košov. Zrealizovaná bola oprava oplotenia na Sídlisku II, v areáli ŠZŠ a na Bernolákovej ulici po autohavárii zamestnanci oddelenia postavili nanovo zábradlie na moste. Nové zábradlia pribudli aj na Sídlisku 1.mája – na chodníku pri schodišti, aj pri vstupe do obytného domu, celkovou rekonštrukciou prešlo schodište pri vstupe do Domu smútku vo Vranove. Zrealizovaná oprava bola aj vchodových priestorov sme uskutočnili na Dome smútku v Čemernom a na Lomnici sme vykonali nutnú opravu pretekajúcej strechy.

Mimo “údržbárskych“ povinností, ktoré sú dennou súčasťou nášho pracovného života zamestnanci OÚMM zrealizovali aj iné projekty, ako bola napríklad v letných mesiacoch inštalácia hmlovej brány, ktorú na osvieženie využilo množstvo občanov mesta. Vo Vianočnom čase mesto ozdobil nový Betlehem, ktorý nanovo postavili taktiež pracovníci oddelenia. Vranovčanov, ktorí radi vyrazia do prírody určite potešia novo osadené lavice, stoly a informačné tabule na náučno chodníku, s ktorých osádzaním budeme pokračovať aj v jarných mesiacoch.

Peter Mražik, vedúci OÚMM

« späť

aktualizácia: 12.04.2021 | počet zobrazení: 2 653
Počet návštev od 21.02.2008: 4481804
Počet návštev dnes: 660