Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

DEŇ UČITEĽOV 2019 + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » DEŇ UČITEĽOV 2019 + video

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 29. 3. 2019 uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov všetkých materských, základných, stredných škôl, ktoré pôsobia v regióne Vranov nad Topľou. V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Ragan.

Video nájdete tu: https://youtu.be/vSEkk6wAWFs

Z príhovoru primátora vyberáme:
„Vážení pedagogickí zamestnanci, dámy a páni, vážení hostia!
Dovoľte mi nielen poblahoželať vám k vášmu učiteľskému sviatku, ktorý dnes spolu slávime, ale aj vyjadriť úctu a vďaku za všetko dobré, čo ste vo svojom živote dokázali a každým novým dňom stále zas a zas dokazujete.
Už nie raz som sa vyjadril, že si učiteľov a ich prácu nesmierne vážim. S potešením vás tu každý rok v rovnakom čase vítam, aby sme si podali ruky a spoločne vyjadrili slovami to, čo možno popri svojich pracovných povinnostiach vo všedný deň akosi nestíhame. Práve preto je tu ten čas, tá chvíľa, aby sme tak urobili.
Ďakujem vám všetkým za úsilie, pracovitosť, za to všetko, čo odovzdávate našim deťom a mládeži, veď vzdelanie patrí do našej kultúry, je zrkadlom nášho vedomia i svedomia a to nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.“


Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty. Učitelia, ktorých na ocenenie navrhlo vedenie jednotlivých typov škôl, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou z rúk primátora mesta Jána Ragana. Ocenenie si tento rok prevzalo 45 učiteľov.

Ocenení pedagógovia:

MATERSKÁ ŠKOLA Okulka
Henrieta Kopková, učiteľka 

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova
Mgr. Vladimíra Vislocká, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája
Dagmar Vrábelová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája
Beáta Paľková, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Juh
Júlia Šmajdová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Dlhá ulica
Bc. Júlia Kotuľáková, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova
Mgr. Antónia Čandíková, učiteľka
PhDr. Radoslav Homoľa, učiteľ
PaedDr. Bartolomej Petro, učiteľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II
Mgr. Marta Šofranková, učiteľka
Mgr. Miroslava Korimová, učiteľka
Bc. Lucia Micková, vychovávateľka ŠKD 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova
PaedDr. Mária Polomčáková, učiteľka
Mgr. Tatiana Rohaľová, učiteľka
Mgr. Anna Vozárová, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna
Mgr. Mária Komarová, učiteľka
PaedDr. Zuzana Hupcejová, učiteľka
Mgr. Monika Gumanová, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh
Mgr. Zuzana Demčáková, učiteľka
PaedDr. Vladimír Jenčko, učiteľ
Ing. Mariana Petiková, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lomnická
Mgr. Mária Poláková, učiteľka

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Anna Fetkovičová, Dis. Art, učiteľka
Mária Demeterová, Dis. Art, učiteľka

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Mgr. Radovan Zajíc, učiteľ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Bc. Milan Gešperik, vychovávateľ 

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Mgr. Jana Jedináková, učiteľka
Mgr. Mária Vargová, učiteľka
Ing. Jozef Varga, zástupca riaditeľa školy 

GYMNÁZIUM Dr. C. Daxnera
RNDr. Želmíra Bertová, učiteľka
PhDr. Eva Krišandová, učiteľka
Ing. Ján Motešický, učiteľ

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Mgr. Irena Grominová, učiteľka
PaedDr. Mária Terpáková, učiteľka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, A. Dubčeka
Mgr. Antónia Dančová, učiteľka
Lucia Bačíková, majsterka odb. výcviku 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Ing. Miroslav Vaterka, učiteľ
František Petro, hlavný majster odb. výcviku

SPOJENÁ ŠKOLA Budovateľská ulica
Mgr. Lenka Litvínová, učiteľka
Mgr. Mária Malackaničová, špeciálny pedagóg
Mgr. Vladimír Paľko, učiteľ
 .

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
PaedDr. Mária Kopčáková, učiteľka
Mgr. Katarína Majurník Lehetová, učiteľka

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV
PhDr. Drahoslava Ondejková, učiteľka
Ing. Ján Juhaščík, hlavný majster odb. výcviku 

« späť

aktualizácia: 29.04.2019 | počet zobrazení: 35 494
Počet návštev od 21.02.2008: 4481817
Počet návštev dnes: 673