Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aj v roku 2017 mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s prebytkom

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Aj v roku 2017 mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s prebytkom

V závere júna (28. 6. 2018) poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí schválili záverečný účet mesta za rok 2017. Podľa pripraveného dokumentu mesto Vranov nad Topľou ukončilo svoje hospodárenie uplynulý rok prebytkom, a to vo výške 523 022,82 €. Schválením záverečného účtu poslanci zároveň schválili aj prídel do rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou, a to z upraveného prebytku hospodárenia za rok 2017 v sume 393 852,78 €. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahol výšku 491 643,23 €.

Počas uplynulého roka mesto zrealizovalo a ukončilo viaceré investičné akcie, ktoré bol zároveň zaradené do majetku mesta, a to rekonštrukcia Materskej školy na Sídlisku 1. mája, rekonštrukcia multifunkčného športového areálu pri Základnej škole Sídlisko II, umelá hracia plocha na Futbalovom štadióne na Ulici B. Němcovej, chodník na Čemernianskej ulici II. etapa, rekonštrukcia námestia na Lúčnej, rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri Základnej škole Lúčna, rozšírenie a doplnenie verejného osvetlenia na Nemocničnej a Kláštornej ulici, oplotenie pozemkov na Ulici B. Němcovej a cintorína na Dlhej ulici, odvodnenie a úprava komunikácie na Lúčnej, modernizácia a rozšírenie kamerového systému, spojovacie chodníky na hlavnom mestskom cintoríne, bezpečný priechod pre chodcov na Lúčnej, nové hracie prvky do detských ihrísk, spomaľovacie prahy, merače rýchlosti a ďalšie. Zároveň do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky v Čemernom a na Lomnici. Hodnota majetku mesta celkovo vzrástla o 1 286 000 eur.

K 31. 12. 2017 mesto neevidovalo žiadne záväzky po splatnosti nad 60 dní a svoju zadĺženosť znížilo oproti predchádzajúcemu roku o 3,45 % z 29,69 % na súčasných 26,24%.

« späť

aktualizácia: 07.08.2018 | počet zobrazení: 2 627
Počet návštev od 21.02.2008: 4474299
Počet návštev dnes: 471