Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rozšírením parkovacích plôch na sídliskách vznikne nových 167 parkovacích miest

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Rozšírením parkovacích plôch na sídliskách vznikne nových 167 parkovacích miest

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.4.2013, poslanci zobrali na vedomie „Návrh opráv miestnych komunikácií, spevnených plôch a parkovísk“. Na tieto opravy v schválenom rozpočte mesta Vranov nad Topľou pre rok 2013 boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 235 000 Eur. Mesto tento návrh spracovalo na základe návrhov a pripomienok obyvateľov mesta Vranov nad Topľou. Plánované opravy spevnených plôch a parkovísk pozostávajú zo spevnenia už existujúcich povrchov polovegetačnými panelmi, prípadne štrkom a asfaltom, čím dôjde aj k rozšíreniu plôch pre možnosť parkovania na sídliskách. Týmto rozšírením na sídliskách vznikne 167 nových parkovacích miest. Napríklad úpravou parkoviska pri Základnej škole II. vznikne nových 10 parkovacích miest. Okrem rozšírenia počtu parkovacích miest na sídliskách návrh obsahuje aj opravy havarijných stavov komunikácií a chodníkov. Tu sú zaradené opravy chodníkov, schodísk ako napríklad oprava schodísk na Sídlisku 1. mája a Okulke alebo oprava dlažby na Námestí P.P.Gojdiča.

« späť

aktualizácia: 15.05.2013 | počet zobrazení: 16 436
Počet návštev od 21.02.2008: 4474353
Počet návštev dnes: 525