Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Novoročné stretnutie primátora so zástupcami štátnej a verejnej správy

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Novoročné stretnutie primátora so zástupcami štátnej a verejnej správy

V utorok 24.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcu primátora mesta Dušana Moleka stretol so zástupcami štátnej a verejnej správy pôsobiacimi na území mesta.

V úvode stretnutia primátor mesta prítomných privítal na tradičnom novoročnom stretnutí. Pracovné stretnutie primátor zvolal za účelom zefektívnenia spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami.

V úvode primátor mesta Ján Ragan vyzdvihol dobrú spoluprácu samosprávy a štátnej správy, zhodnotil uplynulé štyri roky z pohľadu zrealizovaných projektov a investičných akcií, ako aj z pohľadu v úspešnosti mesta v čerpaní dotácií z eurofondov a zo štátneho rozpočtu, ale taktiež informoval o plánovanom plnení projektov. V rámci diskusie zástupcovia všetkých inštitúcií informovali o svojej činnosti v uplynulom roku ale upovedomili aj o zmenách, ktoré pripravujú v tomto kalendárnom roku.

V závere stretnutia primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na novoročnom stretnutí a uviedol, že tieto stretnutia vytvárajú priestor nielen na udržiavanie dobrých vzťahov ale vytvárajú priestor na prediskutovanie problematickej­ších tém.

referát kultúry, MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 712
Počet návštev od 21.02.2008: 4631223
Počet návštev dnes: 1311