Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto získalo finančné prostriedky na skvalitnenie vybavenia 4 základných škôl

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto získalo finančné prostriedky na skvalitnenie vybavenia 4 základných škôl

Mesto Vranov nad Topľou získalo nenávratný finančný príspevok na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školskej knižnice a odborných učební pre 4 základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Hlavným cieľom schválených projektov je zlepšiť kľúčové kompetencie a výsledky v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podporiť prírodovedné zameranie žiakov, prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie s potrebami trhu práce a zlepšiť technické vybavenie IKT učební.

Zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky a chémie, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce prostredníctvom polytechnickej učebne a zlepšenie IKT učebne bude zrealizované v Základnej škole na Bernolákovej ulici. Celkovo na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov tejto školy bolo schválených 161 680,39 €, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) je 137 428, 33 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 24 252,06 €.

Projekt zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov bol schválený aj pre Základnú školu Lúčna. Schválené finančné prostriedky vo výške 115 544,22 € (výška schváleného NFP je 98 212,59 €, spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 17 331,63 €) škola využije na zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biológie, na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Schválené finančné prostriedky, a to vo výške 159 258,86 € (výška schváleného NFP je 135 370,03 €, spolufinancovanie mesta vo výške 5%, a to 23 888,83 €) boli aj pre Základnú školu Sídlisko II, a to na zvyšovanie jazykových znalostí prostredníctvom obstarania jazykovej učebne, na podporu prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovedných učební fyziky, chémie a biológie a na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce.

Na zlepšenie čitateľských zručností žiakov prostredníctvom dovybavenia knižnice, obstaranie polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia dvoch IKT učební boli finančné prostriedky schválené aj Základnej škole na Kukučínovej ulici, a to vo výške 130 655,61 €. Výška schváleného NFP príspevku je 111 057,27 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 19 598,34 €. Celkovo na skvalitnenie a vybavenie základných škôl v rámci týchto projektov mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 482 068,22 € a spolu so svojim spolufinancovaním bude do zlepšenia vybavenia odborných učební, jazykových učební, IKT učební a knižnice celkovo preivestovaných viac ako 567 000 eur.

« späť

aktualizácia: 07.08.2018 | počet zobrazení: 2 669
Počet návštev od 21.02.2008: 4624806
Počet návštev dnes: 933