Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto pokračuje s prípravou akčného plánu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto pokračuje s prípravou akčného plánu

Začiatkom júna sa na pôde mesta uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia skupiny pripravujúcej akčný plán okresu Vranov nad Topľou. Ich obsahom bola kompletizácia projektových zámerov, ktoré boli v rámci nášho okresu predložené jednotlivými samosprávami, podnikateľmi, poľnohospodármi a školami. Tieto zámery budú súčasťou akčného plánu okresu.
Zároveň primátor mesta Ján Ragan spolu so zástupcami podnikateľského sektora okresu sa na pôde PSK stretol so Štefanom Chudobom, členom expertnej skupiny splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy, za účelom prejednania možností rozvoja podnikania v okrese Vranov nad Topľou, oživenia priemyselného parku v našom meste a tvorby už spomínaného akčného plánu. Na stretnutí sa dohodli, že členovia expertnej skupiny navštívia naše mesto 15.6.2016, na ktorom im bude prezentovaný predmetný strategický dokument, resp. jeho doteraz spracované časti.

V tejto súvislosti sa primátor mesta Ján Ragan obracia s výzvou na predloženie podnikateľských zámerov vytvárajúcich nové pracovné miesta na tých zástupcov podnikateľskej sféry v našom okrese, ktorí tak ešte neurobili. Aj tieto zámery budú súčasťou akčného plánu nášho okresu.

Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja, ďalších dokumentov a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

« späť

aktualizácia: 08.07.2016 | počet zobrazení: 4 045
Počet návštev od 21.02.2008: 4625666
Počet návštev dnes: 533