Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou

S príchodom jarného počasia zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb za pomoci uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú menšie obecné služby a aktivačné práce, začali s jarným upratovaním mesta po zimnej sezóne. Tak ako po minulé roky aj tento rok sa na území mesta Vranov nad Topľou v tomto jarnom období začali objavovať nové čierne skládky. Tie vznikli na rôznych miestach ako napríklad na Ondavskej ulici, Dobrianskeho ulici, v mestskej časti Lomnica, na Juhu pri garážach a Rodinnej oblasti. V týchto nelegálnych skládkach okrem komunálneho odpadu sa nachádzajú rôzne kusy stavebného odpadu, ošatenie, elekroodpad, kusy nábytku. Na vypratanie týchto skládok budú potrebné približne 4 veľkoobjemové kontajnery a ich odstránenie potrvá približne týždeň.

Z dôvodu sústavne opakujúceho sa problému tvorby nelegálnych skládok mesto Vranov nad Topľou upozorňuje všetkých občanov, že sprísňuje monitorovanie týchto priestorov pomocou fotopásc, občianskych hliadok a hliadok mestskej polície.
Upozorňujeme, že pôvodca takejto divokej skládky sa dopúšťa protiprávneho konania, pretože každý občan je povinný ukladať komunálny odpad na miesta určené mestom a do zberných nádob. Ak to občan porušuje dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 160,– €.

Všetci občania mesta Vranov nad Topľou môžu naďalej bezplatne využiť služby zberného dvora, ktorý sa nachádza na Topľanskej ulici. Tam môžu odniesť komunálny odpad, alebo iný odpad, či už veľkoobjemový, plasty, sklo, papier, elektrónky, nebezpečný a biologický odpad. Zberný dvor je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 14,30 a v sobotu od 7.00 do 12.00.

Súčasťou jarného upratovania je aj orez stromov a čistenie mesta od rôzneho krovia, ktoré bolo zrealizované na Okulke, Máji, Sídlisku I, na Juhu a Lúčnej. Pri tejto činnosti zamestnanci využívajú novú techniku – pily, odvetvovače, krovinorezy,traktor s vlečkou. Táto technika bola v minulých rokoch zakúpená z vlastných prostriedkov mesta.

Rovnako v tomto období mesto začalo s odstraňovaním inertného materiálu z cestných komunikácií. Na toto čistenie a polievanie využívajú techniku zakúpenú vrámci projektu Čistota ovzdušia v meste Vranov nad Topľou.

« späť

Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou
« » Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou
Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou Jarné upratovanie v meste Vranov nad Topľou
aktualizácia: 14.05.2015 | počet zobrazení: 14 237
Počet návštev od 21.02.2008: 4478723
Počet návštev dnes: 577