Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci schválili využitie časti rezervného fondu vo výške 250 000 eur.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili využitie časti rezervného fondu vo výške 250 000 eur.

V rámci schvaľovania záverečného účtu mesta poslanci schválili aj navýšenie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou o 434 154,44 eur. Zároveň sa uzniesli, že časť ušetrených peňazí, a to vo výške 250 000 eur, bude preinvestovaných do štyroch investičných akcií.

Dve investičné akcie, a to rekonštrukcia sociálnych zariadení v Základnej škole na Kukučínovej ulici a dostavba prístavby pri tejto základnej škole, boli už schválené v rozpočte pre rok 2019. Ďalšie investície, ktoré budú vyfinancované z finančných prostriedkov rezervného fondu mesta , a to vo výške 90 000 eur sú dofinancovanie rekonštrukcie Materskej školy Okulka a odstránenie havarijného stavu strechy na budove Základnej školy Bernolákova. Zároveň schválením zmeny spôsobu financovania dostavby prístavby a rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove Základnej školy Kukučínova (tieto investície mali byť vyfinancované z rozpočtu mesta na rok 2019) mesto uvoľnilo finančné prostriedky vo výške 140 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú využité na výmenu okien na budovách Materskej školy Kukučínova a na výmenu okien a dverí na budove Materskej školy Juh.

Po schválení použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu je zostatok fondu v sume 304 770,54 eur.

« späť

aktualizácia: 24.07.2019 | počet zobrazení: 2 079
Počet návštev od 21.02.2008: 4481875
Počet návštev dnes: 731