Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Milé deti, žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, vážení rodičia!

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Milé deti, žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, vážení rodičia!

jragan2018 Od marca školského roka 2019/2020, kedy sa z dôvodu nečakaného ochorenia COVID-19 uzavreli školy, ubehol čas náročného obdobia a opäť stojíme na prahu nového školského roka. Nový školský rok so sebou prináša opäť mnoho otázok zo strany hlavne rodičovskej verejnosti, ktorej záleží na vzdelaní svojich ratolestí. Prvé dva týždne sa budeme zodpovedne boriť s dodržiavaním opatrení a odporúčaní MŠ SR a ÚVZ SR. Chcem vyzvať rodičovskú verejnosť o pomoc pri zvládnutí celej situácie a k rešpektu voči prevádzkam našich škôl a školských zariadení, ktoré sú rovnako viazané zodpovedným prístupom k danej situácii. Otvorenie školského roka sa bude riadiť špeciálnymi usmerneniami, ktoré sú školy povinné dodržiavať. Jednými z nich je aj neorganizovanie hromadného otvorenia školského roku, či zvládnutie nosenia rúška, pravidelné upratovanie a dezinfekcia. Táto situácia prináša záťaž na všetkých zainteresovaných počnúc Vami rodičmi a končiac deťmi a všetkými zamestnancami školy. Buďme v tejto zložitej situácii zodpovední, nápomocní jeden druhému, aby sa opatrenia nemuseli predlžovať. Je na nás, ako sa k tejto situácii postavíme a aký postoj zaujmeme.

Želaním nás všetkých je, aby tento školský rok 2020/2021 so sebou priniesol pokojnú atmosféru, aby sme sa od septembra vrátili do bežného života na školách a mohli sa nerušene venovať výchovnej a vzdelávacej činnosti. Aby poslanie učiteľa opäť nabralo ten správny smer, smer pedagogického kumštu, veľkej energie i tvorivej práce, no hlavne uspokojenia a radosti z práce ktorú vykonávate.

Chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za vynaložené úsilie pri príprave škôl, hlavne čo sa týka školských, hygienických, pracovnoprávnych a iných predpisov na zabezpečenie prevádzkových podmienok. Želám si, aby rodičia s láskou pristupovali k svojim deťom a nabádali ich k pozitívnemu mysleniu. Nič v živote nemôže byť krajšie ako dieťa v náručí rodiča ktorý je jeho oporou. Nič v živote nemôže byť príjemnejšie ako pocit dieťaťa že rodič je jeho všetkým na svete.

Po rodičoch sú učitelia tými najdôležitejšími ľuďmi, ktorí formujú charaktery, rozhľad a profesijnú prípravu človeka. Učitelia dnes viac, ako kedykoľvek predtým potrebujú nielen uznanie spoločnosti, ale aj pochopenie. Súčasná doba si stále viac a viac žiada vzdávať úctu každému, kto pôsobí na učiteľskej pozícii ale aj všetkým, ktorí podporujú význam výchovy a  vzdelávania pre človeka a spoločnosť. Je to pocta profesii a ľuďom bez ktorých by sme neboli tým, čím sme.

Milí prváci, stávajú sa z vás osobnosti, ktoré v prvé dni pobytu v škole pod vedením svojich učiteliek určite zahodia neistotu a postupne naberú pocit zvedavosti, túžbu poznávať prvé číslice a písmená, prostredníctvom ktorých spoznáte veľa nepoznaného. Všetkým deťom a žiakom želám veľa zdravia, šťastia, optimizmu, chuti vzdelávať sa a len tie najlepšie známky, ktoré odzrkadlia Vaše vedomosti. Želám si spolu s VAMI, aby tento školský rok plynul bez prestávky. Aby bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby ste sa opäť mohli tešiť zo spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Nech je pestrý, veselý, plný nových objavov. Hľadajte vo svojich školách naozajstných priateľov, ktorý vás podporia, pomôžu a podajú pomocnú ruku.

„Dnes potrebujeme oveľa viac prameňov čistej vody, ktorá prináša nádej, silu, odvahu, vieru a  presvedčenie, že každý z nás môže byť užitočný pre druhých”

S úctou

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

« späť

aktualizácia: 23.09.2020 | počet zobrazení: 1 559
Počet návštev od 21.02.2008: 4481777
Počet návštev dnes: 633