Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zatúlané písmenká

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Zatúlané písmenká

V utorok 30. mája sa stretli družstvá 5–6 ročných detí vranovských materských škôl v Materskej škole Juh pri športovo-zábavnom podujatí „Zatúlané písmenká“.

Zorganizovali ju členky kabinetu pre predprimárne vzdelávanie pod záštitou mesta Vranov nad Topľou ako zriaďovateľa materských škôl. Hlavným cieľom bolo spojiť zábavnou formou vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti so športovými aktivitami a  stráviť spoločne predpoludnie s rovesníkmi z iných materských škôl.

Na jednotlivých stanovištiach plnili zadané úlohy:

  1. Priradili k skupine obrázkov s rovnakou začiatočnou hláskou správne písmeno.
  2. Vyhľadali v texte v pracovnom liste všetky tvary vybraného písmena a zakrúžkovali ich.
  3. Vyskladali báseň rozstrihanú na jednotlivé slová podľa predlohy.
  4. Usporiadali obrázky z rozprávky podľa dejovej postupnosti.
  5. Doplnili gramaticky správne čítanie učiteľky pomenovaním obrázkov dopĺňajúcich text maľovaného čítania.
  6. Vytvorili grafomotorický prvok tvarovaním šnúrky.
  7. Poskladali obrázok z rozprávky – puzzle – podľa vzoru.
  8. Pomenovali predmet na obrázku a s pomocou učiteľky vybrali správne písmená pri zapísaní slova do tajničky.

Spoločne prežitý slnečný deň ukončili spoločnou diskotékou.

« späť

aktualizácia: 26.07.2023 | počet zobrazení: 1 091
Počet návštev od 21.02.2008: 4657168
Počet návštev dnes: 3608