Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad

Mesto Vranov nad Topľou, prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s., v mesiaci august začne s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110 l,120 l, 240 l nádoby). Každá nádoba v individuálnej rodinnej výstavbe bude označená RFID čipom.

Realizovaná bude na základe údajov z evidencie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a bude aktualizovaná na základe zmien, ktoré si poplatník podľa platnej právnej úpravy ohlásil na oddelení daní a poplatkov. Proces pasportizácie bude prebiehať postupne podľa stanoveného harmonogramu a podľa ulíc.

Preto žiadame občanov mesta, aby sledovali internetovú stránku mesta, ako aj stánky mesta na sociálnych sieťach, kde budú tieto informácie priebežne zverejňované. Harmonogram bude zverejnený aj cez mobilnú aplikáciu mesta.

« späť

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 895
Počet návštev od 21.02.2008: 4629273
Počet návštev dnes: 606