Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2017 + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2017 + video

Dňa 13. 6. 2017 prijal v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou primátor mesta Ing. Ján Ragan žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2016/2017 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné obdivu.

video tu: https://youtu.be/UNDrVWYphJs

Slávnosť, ktorá sa pravidelne organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, patrila nadaným a talentovaným žiakom a bola poďakovaním za ich úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Títo žiaci desiatky hodín tréningov, cvičenia, vylepšovania, zdokonaľovania pretavili na úspech na rôznych krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Z rúk primátora si úspešní žiaci prevzali ďakovný list, keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto slávnostnú udalosť a pripojili svoj podpis na stránky pamätnej knihy mesta.
REPREZENTANT MESTA sa organizuje tradične už od roku 1999 a za 18 rokov svojej existencie sa medzi žiakmi teší veľkej obľube. Aj tento rok všetkým reprezentantom patrí náš obdiv, uznanie i vďaka.

Ocenení žiaci:


ZŠ Sídlisko II

Alexandra Pajdiaková
2.miesto krajská súťaž olympiáda RJ
Katarína Káčerová
3.miesto krajské kolo Šaliansky Maťko – I. kat.
Družstvo žiakov: Alexandra Kandalová, Simona Višňovská, Barbora Miklošová
2.miesto krajské kolo biblická olympiáda – RK
Juliána Tarčinská
1.miesto krajské kolo biblická olympiáda – ECAV
Erika Barlová, Nina Mrusková
2.miesto krajské kolo Slávici z lavice
Oliver Lehet, Kristína Korekáčová
čestné uznanie celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu 2017 – I. kat.
Alexandra Sabolová, Marko Antuš
čestné uznanie celoslovenská súťaž Objavme čaro chémie – II. kat.
Barbora Miklošová, Branislav Čakurda
čestné uznanie celoslovenská súťaž Objavme čaro chémie – III. kat.
Hana Kocáková
3.miesto krajská súťaž Slávik Slovenska 2017– III. kat.

Detský FS CIFROŠKO

Tanečná zložka DFS Cifroško
Laureát krajskej súťaže a zlaté pásmo celoslovenská súťaž choreografií DFS Pod Likavským hradom 2017
Dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško
zlaté pásmo celoslovenská súťaž detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2016
Veronika Dutkovičová a Marek Adam
zlaté pásmo celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017
Veronika Babinčáková a Matej Kaňuch
strieborné pásmo celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017
 

OZ Mažoretky VARANOVIA

1.miesto ME 2016 classic baton, 5.miesto miniformácia baton, 6.miesto veľká formácia mix; 2.miesto MS 2016 classic baton, 4.miesto minibaton, 4.miesto veľká formácia mix; 4× 1.miesto, 1× 2.miesto, 3× 3.miesto – Sabinovská palička 2016
1.miesto – M-SR 2017 classic baton senior, 2.miesto classic baton kadet, 3.miesto veľká formácia baton senior, 6.miesto minibaton
Natália Kovaľová
5.miesto M-SR 2017 – sólo baton
 

ZŠ Lúčna

Hana Hupcejová
1.miesto krajské a celoslovenské kolo olympiáda RJ – kat. A2; 3.miesto krajské kolo bilogická olympiáda – kat. C (projekt); 3.miesto krajské kolo biologická olympiáda (prakticko-teoretická časť)
Peter Hupcej
1.miesto krajské a celoslovenské kolo olympiáda RJ – kat. A1; 1.miesto celoslovenské kolo Ruské slovo; 2.miesto celoslovenské kolo Puškinov pamätník
Alexandra Naštová
1.miesto krajské kolo biologická olympiáda – kat. E botanika
Eva Nagyová
2.miesto krajské kolo biblická olympiáda
Alexej Čikot
3.miesto krajské kolo dejepisná olympiáda – kat. E
Radoslava Hanusinová
čestné uznanie celoslovenské kolo Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 

ZŠ Bernolákova

Kristína Borošová
1.miesto celoslovenské kolo Štúrov Zvolen
Norbert Jakubek
2.miesto celoslovenské kolo Šaliansky Maťko; 1.miesto krajské kolo a celoslovenské kolo Jazykový kvet (prednes v RJ), 1. miesto krajské kolo a 2. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet (prednes v AJ)
Roman Machek
hlavná cena celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – I. kat.
Filip Antuš
Cena poroty celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – I. kat.
Nela Bartková
čestné uznanie celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – I. kat.
Tomáš Bančanský
Cena poroty celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – II. kat.
Barbora Mekelová
3.miesto krajské kolo biologická olympiáda kat. E
Kristína Štefanovová
1.miesto krajské kolo a 1.miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet (prednes v RJ)
Alexandra Jevčáková
3.miesto celoslovenské kolo Ruské slovo; 1.miesto krajské kolo Jasovský zlatý slávik; laureát krajská súťaž Zo struny na strunu; Cena kultúry PSK Spevy môjho rodu
Juraj Kolesár
2.miesto krajské kolo Jazykový kvet (prednes v NJ)
Alexandra Mišľavceva
1.miesto krajské kolo Slávici z lavice
Kolektív žiakov 5. A triedy
2.miesto krajské kolo hudobno-dramatická súťaž Supertrieda – II. kat.
Družstvo žiakov: Barbora Mekelová, Michal Dávid, Veronika Ihnátová
1.miesto krajské kolo a 6.miesto celoslovenské kolo biblická olympiáda
Elise Van Vuuren
1.miesto beh na 800 m majstrovstvá kraja v atletike žiačok ZŠ
Slavomíra Kucová (1.miesto skok do výšky),Nela Haňová(2.miesto hod kriketovou loptičkou) majstrovstvá kraja v atletike žiačok ZŠ
Terézia Terifajová (už žiačka Gymnázia)
1.miesto skok do diaľky, 2.miesto skok do výšky majstrovstvá kraja v atletike žiačok ZŠ
Družstvo dievčat: Terézia Terifajová, Slavomíra Kucová, Elise Van Vuuren, Nela Haňová, Soňa Kolcunová, Kristína Lazúrová, Kristína Gálisová, Diana Lemešová, Adela Paková, Adela Tačárová
2.miesto Majstrovstvá kraja v atletike žiačok ZŠ
Kvetoslava Marenčinová
1.miesto krajské kolo biblická olympiáda – EJ
 

Tanečný klub DYNO pri ZŠ Bernolákova

1.miesto medzinárodný tanečný festival O Laur Rzecha 2016 Rzeszow – kat. street dance show skupina juniori; 4.miesto M-SR 2017 Levice – kat. disco skupina juniori; 6.miesto M-SR 2017 Levice – kat. disco skupina juniori; 8.miesto M-SR 2017 Levice – kat. street dance show skupina juniori


ZŠ Sídlisko juh


Alexandra Janová
2.miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín
Tomáš Demčák
2.miesto krajské kolo a 1.miesto celoslovenské kolo Biblia očami detí – výtvarná súťaž; 2.miesto krajské kolo Komiksiáda – výtvarná súťaž; 5.miesto svetová medzinárodná literárna súťaž Shakespeare Competition
Martin Demčák
3.miesto celoslovenské kolo Štúrov Zvolen
Kolektív žiakov 4. A triedy
1.miesto celoslovenské kolo hudobno-dramatická súťaž Supertrieda – I. kat.
Kolektív žiakov 7. C triedy
4.miesto celoslovenské kolo hudobno-dramatická súťaž Supertrieda – II. kat.
Kolektív žiakov 1. A triedy
1.miesto krajské kolo hudobno-dramatická súťaž Supertrieda – I. kat.
Kolektív žiakov 5. A triedy
1.miesto krajské kolo hudobno-dramatická súťaž Supertrieda – II. kat.
Družstvo dievčat ZŠ
1.miesto krajské kolo hádzaná – staršie dievčatá
Družstvo dievčat ZŠ
3.miesto krajské kolo vybíjaná – staršie dievčatá


Cirkevná spojená škola

Anna Gajdziková, Damiána Šandorová (spev), Jakub Smolák (hudobný doprovod)
3.miesto arcidiecézna spevácka súťaž Alžbetina ruža Košice 2016
Katarína Gazdová
1.miesto próza – arcidiecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy A slovo bolo u Boha Humenné 2016; 2.miesto celoslovenská súťaž A slovo bolo u Boha Bratislava 2017
Klára Halasová
1.miesto poézia – arcidiecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy A slovo bolo u Boha Humenné 2016; 3.miesto celoslovenská súťaž A slovo bolo u Boha Bratislava 2017; 2.miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín 2017; zlaté pásmo arcidiecézna – krajská súťaž Pieseň pre svätého otca Stropkov 2017
Damiána Šandorová
2.miesto poézia – arcidiecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy A slovo bolo u Boha Humenné 2016; 3.miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín 2017
Kristína Krajňáková
2.miesto próza – arcidiecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy A slovo bolo u Boha Humenné 2016
Družstvo žiakov: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková
1.miesto krajské kolo biblická olympiáda Košice 2017; 5.miesto celoslovenské kolo biblická olympiáda Badín 2017
Družstvo žiakov: Kristián Hreňo, Maroš Vida, Júlia Tomášová
2.miesto regionálna vedomostná súťaž Mladý Európan, Trebišov 2017
Tamara Tuľáková (sólo spev), Kamilka Macková (sólo spev, Klára Halasová, Mária Hrubovská(duo spev)
zlaté pásmo arcidiecézna – krajská súťaž Pieseň pre svätého otca Stropkov 2017
 

Základná umelecká škola

Sára Kušnírová, Terézia Haňová, Zuzana Mičejová
3.miesto krajské kolo súťaže hudobnej náuky Hnúšťanský akord – kat. A
Martina Nemčíková, Mária Demetrová, Simona Kerestešová
3.miesto krajské kolo súťaže hudobnej náuky Hnúšťanský akord – kat. B
Natália Baranová, Šarlota Čurlejová, Kristína Borošová
3.miesto krajské kolo súťaže hudobnej náuky Hnúšťanský akord – kat. C
Jana Tribulová
1.miesto celoslovenská spevácka súťaž Kremnické Laso 2017; bronzové pásmo celoslovenská spevácka súťaž Zemplín POP Michalovce
Alexandra Jevčáková
čestné uznanie celoslovenská spevácka súťaž Kremnické Laso 2017; zlaté pásmo celoslovenská spevácka súťaž Zemplín POP Michalovce
Kristína Noemi Jenčová, Helena Markovičová
strieborné pásmo celoslovenská spevácka súťaž Zemplín POP Michalovce
Martina Nemčíková, Viktória Kičová
strieborné pásmo 6. roč. súťažná prehliadka žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v 4-ručnej hre na klavíri
Angelika Mária Jenčová
zlaté pásmo celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava v hre na klavíri
Lea Tomašiková
zlaté pásmo celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava v hre na klavíri; 2.miesto medzinárodný hudobný festival I. Ballu Klavírna Orava K. Havlíkovej 2017 – III. kat. 4-ručná hra na klavíri
Viera Nemčíková
2.miesto medzinárodný hudobný festival I. Ballu Klavírna Orava K. Havlíkovej 2017 – III. kat. 4-ručná hra na klavíri
Filip Kopko
1.miesto celoslovenská klavírna súťaž Talent Revúca; zlaté pásmo celoslovenská klavírna súťaž Piano v modernom rytme Bojnice
Ľubomír Baran
strieborné pásmo celoslovenský akordeónový festival Giraltovce – II. kat.
Marián Baran
zlaté pásmo celoslovenský akordeónový festival Giraltovce – IV. kat.
Andrea Balická
1.miesto 19. roč. celoslovenská a 12. roč. medzinárodná súťaž Szabóov grafický Lučenec s podtitulom Tanec – II. kat.; 1.miesto celoslovenská výtvarná súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby 2017 – kat. žiaci 12 – 14 rokov
Klára Martina Demčáková
3.miesto 19. roč. celoslovenská a 12. roč. medzinárodná súťaž Szabóov grafický Lučenec s podtitulom Tanec – I. kat.
Alžbeta Bižová
čestné uznanie za výnimočnú výtvarnú prácu medzinárodná detská výtvarná súťaž Zlatý drak 2016
Zita Ličáková, Tamara Tatrayová, Emma Mičejová
diplom za vystavenú prácu 20. medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň Poľsko 2016
Anna Mária Cipová (2.miesto), Anna Jarinkovičová(3­.miesto)
celoslovenská výtvarná súťaž Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie 2017
Lukáš Novák (diplom), Ema Pasternáková (čestné uznanie), Barbora Kľučárová (čestné uznanie), Anna Zajacová (čestné uznanie)
za výnimočnú výtvarnú prácu medzinárodná detská výtvarná súťaž Zlatý drak 2017
Viktória Iľková
čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Všetko najlepšie, pán Janovic
 

Súkromná základná umelecká škola 

Mládežnícky spevácky zbor
poďakovanie veľvyslanca SR v Macedónsku Martina Bezáka za výnimočný hudobný zážitok na koncerte v Skopiji 2016
Dievčenský spevácky zbor Ozvena
zlaté pásmo krajská súťaž a prehliadka DSZ Mládež spieva 2017 Vranov nad Topľou s postupom na celoslovenskú súťaž v Prievidzi
 

Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 

Simona Lukáčová
Cena poroty celoslovenská výtvarná súťaž Senecká dúha
Rastislav Petro
3.miesto medzinárodná výtvarná súťaž Ríša fantázie
Tomáš Varga
strieborné pásmo celoslovenská výtvarná súťaž Senecká dúha
Miroslava Petrová
čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Bienále fantázie
Veronika Bertová
čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Ríša fantázie
Ján Širák
ocenená práca medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý drak
Karin Kočišová
čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Anjel Vianoc 


Gymnázium

Matúš Bartko
2.miesto celoslovenské kolo súťaž Junior Internet 2017 kat. JuniorLearn – projekt Nauč sa C, + Cena dekanky FIT STU Bratislava za projekt Nauč sa C; 6.miesto celoslovenské kolo súťaž v tvorbe projektov k finančnej gramotnosti ROADSHOW (súťažil v tíme gymnázia)
Kristína Sisáková
1.miesto krajské kolo + 3.miesto celoslovenské kolo olympiáda v NJ – kat. B2; 2.miesto celoslovenské kolo prednes poézie v NJ Jazykový kvet
Sofia Boháčová
1.miesto medzinárodná olympiáda v RJ + diplom víťaza v nominácii najlepšia odpoveď v RJ (Moskva); 2.miesto krajské kolo olympiáda v RJ; 2.miesto prednes vlastnej tvorby v RJ Jazykový kvet; 1.miesto krajské kolo olympiáda v AJ – kat. B2
Družstvo žiakov: Patrik Matta, Andrea Kužmová, Dominik Kvasil, Samuel Titko
2.miesto celoslovenská súťaž vedkyne M. Musilovej – súťaž tímov Misia Mars volá študentov s vedecko-technickým experimentom – robotom MARS EXPLORER 1.0
Družstvo žiakov: Marek Valčo, Samuel Titko, Oliver Kudzia
4.miesto medzinárodná súťaž ROBO RAVE – kat. Stredoškolák – hasenie ohňa
Družstvo žiakov: Oliver Kudzia, Jaroslav Tkáč, Samuel Titko
2.miesto celoslovenské kolo robotická súťaž tímových robotov ROBOCUP Martin; 3.miesto celoslovenské kolo Robotický Battle Košice – kat. vlastný model Samuela Titka a 1.miesto najlepšie technické prevedenie v kat. racing pre Jaroslava Tkáča
Gabriel Paľko
1.miesto krajské kolo + 4.miesto celoslovenské kolo celoštátna prehliadka žiakov SŠ SOČ odbor O2 – MAT, FYZ s prácou Optická pinzeta z oblasti časticovej fyziky; 2.miesto celoslovenské kolo súťažil v tíme Misia Mars volá študentov s vedecko-technickým experimentom MARS EXPLORE 1.0
Júlia Danková
2.miesto celoslovenské kolo prednes ruskej prózy Ruské slovo
Patrik Sabol
3.miesto regionálne kolo pre Prešovský a Košický kraj celosvetová súťaž tímov Lego-robotov FLL (súťažil v tíme gymnázia); úspešný riešiteľ krajské kolo matematická olympiáda – kat. B Peter Guman
3.miesto regionálne kolo pre Prešovský a Košický kraj celosvetová súťaž tímov Lego-robotov FLL (súťažil v tíme gymnázia); 1.miesto celoslovenské kolo rečnícka súťaž Štúrov Zvolen
Družstvo žiakov: Zuzana Petrová, Janka Motešická, Filip Jozefov
3.miesto tímu celoslovenská súťaž projektov časticovej fyziky pre tímy študentov 1. až 3. ročníka SŠ CASCADE 2017
Viktória Šustová
Čestné uznanie celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Šimon Hrun
1.miesto celoslovenské kolo literárna súťaž Viem čím budem a prečo…
Kristián Mrážik, Róbert Ropovik, Jakub Gera
6.miesto celoslovenská súťaž tímových projektov z oblasti finančnej gramotnosti ROAD SHOW – najlepší tím spomedzi gymnázií v rámci Slovenska
Adrián Baran
1.miesto celoštátna olympiáda SŠ SS Gaudeamus igitur – hod diskom a vrh guľou celoslovenská súťaž tímových projektov z oblasti finančnej gramotnosti ROAD SHOW – najlepší tím spomedzi gymnázií v rámci Slovenska; 1.miesto krajské kolo Atletika žiakov SŠ – vrh guľou
Katarína Kochanová (1.miesto vrh guľou a hod oštepom), Terézia Terifajová (1.miesto skok do výšky), Ľubomír Hajník (2.miesto skok do diaľky), Patrik Bindas (2.miesto skok do výšky), Kristína Bačová (2.miesto skok do diaľky)
krajské kolo Atletika žiakov SŠ
Adéla Molčanová
majsterka SR 2016 vo westernovom jazdení – cattle penning, majsterka SR 2016 vo WJ – ranch sorting, vicemajsterka SR 2016 vo WJ – trailer loading, vicemajsterka SR 2016 vo WJ – team penning – mládež
Družstvo žiakov a žiačok: Terézia Terifajová, Soňa Kolcunová, Kristína Lazurová, Patrik Jakubov, Katarína Kochanová, Viktória Šustová, Patrik Bindas, Matúš René Miškovič, Ondrej Ladomirják, Adrián Baran, Viktória Ivanovová, Lýdia Tarkaničová, Katarína Karasová, Nikola Mihalčinová, Jakub Mušák, Matej Mušák, Ľubomír Hajník, Marián Baran
víťazi tímov medzinárodná športová súťaž o Pohár primátora Bystřice nad Pernštejnem
Družstvo žiakov: Kristián Leško, Matej Mušák, Daniel Oráč, Kristián Mičko
4.miesto školské majstrovstvá SR v stolnom tenise
Družstvo žiačok: Miriam Bačová, Veronika Blašková, Andrea Fedorová, Terézia Gubalová, Kristína Lazurová, Petronela Masicová, Ľubica Nemčíková, Kristína Pačutová, Kristína Petíková, Ingrid Prišticová
2.miesto krajské kolo hádzaná SŠ


Obchodná akadémia

Karol Komara
3.miesto krajská prehliadka SOČ Stará Ľubovňa
Samuel Balint
2.miesto medzinárodná súťaž Oradea, Rumunsko; 2.miesto svetový pohár Lodz, Poľsko; 4.miesto Hungarian Tatami Cup Budapešť; 4.miesto medzinárodná súťaž Grand Prix Slovakia Bratislava; 1.miesto majstrovstvá kraja Košice – v kumite – karate
 

Stredná odborná škola drevárska


Alex Jakubko
majster Slovenska 2016 celoslovenská súťaž – športová streľba – kat. junior 


Stredná odborná škola, A. Dubčeka 

Michal Hliva
Cena ministra hospodárstva SR za návrh nového loga celoslovenskej výstavy SOŠ Mladý tvorca
Dominika Paková
strieborné pásmo medzinárodná barmanská súťaž Eurocup 2016 Prešov; zlaté pásmo medzinárodná barmanská súťaž Master Cup 2017 Bratislava
Kristína Orosiová
zlaté pásmo celoslovenská barmanská súťaž s medzinárodnou účasťou Cassovia Cup 2017 Košice; strieborné pásmo medzinárodná barmanská súťaž Master Cup 2017 Bratislava
Nora Mikčová
2.miesto krajské kolo Jazykový kvet – prednes poézie v AJ 

« späť

aktualizácia: 10.07.2017 | počet zobrazení: 11 086
Počet návštev od 21.02.2008: 4625656
Počet návštev dnes: 523