Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto začalo s výstavbou nových nájomných bytov bežného štandardu + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto začalo s výstavbou nových nájomných bytov bežného štandardu + video

Mesto Vranov nad Topľou začiatkom leta odštartovalo výstavbu 70 nových nájomných bytov bežného štandardu „Bytové domy na ulici Kalinčiakova, Vranov nad Topľou“ a súvisiacej technickej vybavenosti pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch.

Video nájdete tu: https://youtu.be/8n0Lm6sYkKc

Priemerná podlahová plocha týchto bytov bežného štandardu v bytovom dome bude 55,63 m². Jedná sa o tri bodové bytové domy s plochou strechou. Jeden bytový dom bude 5 podlažný s 18 bytovými jednotkami (6 jednoizbových bytov, 10 dvojizbových bytov a 2 trojizbových bytov), ďalšie dva budú 7 podlažné spolu s 52 bytovými jednotkami (18 jednoizbových bytov, 28 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov). Všetky bytové budú vybavené osobným výťahom.

Každý byt, ktorý postavíme v našom meste určite naši občania ocenia, pretože stále máme veľa žiadostí o pridelenie bytov. Tieto byty staviame naozaj v dobrej lokalite, preto si myslím, že bude o nich veľký záujem. Okrem bytových domov tu postavíme parkovacie plochy, novú cestnú komunikáciu, ktorá pomôže odľahčiť túto časť mesta, detské ihrisko, športovisko, osadíme nový mestský mobiliár a vysadíme zeleň," konštatoval primátor mesta Ján Ragan.

Aktuálne máme ukončené zemné práce pod samotnými objektmi, ukončené špeciálne zakladanie, to znamená pilotáž a prebieha zakladanie na základových pásoch. Následne budeme realizovať spätný zásyp, uložená kanalizácia a základová doska. Potom už začneme realizovať samotnú hrubú stavbu podlaží. Celkovo máme na to 24 mesiacov, čiže neobávame sa záverečného termínu. Momentálne všetky termíny zatiaľ spĺňame,“ povedal Libor Hanuliak, stavbyvedúci.

Na výstavbu bytových domov vrátane technického vybavenia bude prefinancované z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške približne 1 400 000 eur, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania výške približne 2 600 000 eur a z vlastných finančných prostriedkov mesta, a to vo výške približne 200 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú využité na realizáciu samotných stavebných objektov, na výstavbu verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, splaškovej kanalizácie, na odberné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie, chodníky medzi bytovými domami, spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy (vrátane hrubých terénnych úprav).

Výstavba ďalších stavebných objektov technickej vybavenosti, a to na výstavbu na výstavbu dažďovej kanalizácie, NN rozvodov, lávky nad potokom (pre peších a cyklistov), nutnej preložky plynovodu, ochranu rozvodov Antik Telekom pre napojenie „Bytových domov na ulici Kalinčiakova“, bude financovaná z vlastných prostriedkov mesta, a to vo výške približne 330 000 eur, nakoľko na tieto ďalšie stavebné objekty technickej vybavenosti sa dotácie ani z úveru neposkytujú. Zároveň v rámci výstavby bude prekrytím kanála vybudovaná nová cestná komunikácia, ktorá bude postavená už počas výstavby bytov. Do jej výstavby mesto preinvestuje približne 300 000 eur.

« späť

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 910
Počet návštev od 21.02.2008: 4625654
Počet návštev dnes: 521