Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2016/2017

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2016/2017

Novela školského zákona z júna 2016 priniesla zmenu v zápise detí do prvého ročníka. V súlade s platnou legislatívou na úseku školstva sa zápis detí do prvého ročníka základnych škôl koná od 01. apríla do 30. apríla. Zriaďovateľ, ktorým je obec, určí miesto a čas všeobecne záväzným nariadením. Organizačne a odborne zabezpečí riaditeľ školy. O prijatí žiaka na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna , ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
Legislatíva k zápisu detí: 

  • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov;

  • §19, §20, §23, §24, §25 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení

    niektorých zákonov

  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole;
  • (VZN) Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – VZN č. 153/2015


Viac informácií nájdete na stránke mesta v časti: Školy a vzdelávanie – Základné školy

PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva

« späť

aktualizácia: 02.05.2016 | počet zobrazení: 4 266
Počet návštev od 21.02.2008: 4638346
Počet návštev dnes: 212