Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Stanovisko poslancov Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov stredných škôl k optimalizácii siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Stanovisko poslancov Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov stredných škôl k optimalizácii siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Dňa 18. 2. 2019 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Hlavným bodom rokovania bola optimalizácia siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Na základe rokovania prítomní prijali nasledujúce stanovisko:

„Na základe pozvánky na pracovné stretnutie poslancov Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov dotknutých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za okres Vranov nad Topľou k optimalizácii siete stredných škôl v PSK bolo zorganizované pracovné stretnutie, na ktorom bolo vyjadrené nesúhlasné stanovisko k spájaniu škôl v meste z nasledujúcich dôvodov:
• okres Vranov nad Topľou patrí v počte obyvateľov k najväčším okresom v PSK a zároveň k najmenej rozvinutým okresom PSK,
• v okrese je iba 5 stredných škôl, znížením ich počtu dôjde k ďalšiemu ekonomickému oslabeniu okresu,
• v negatívnom demografickom vývoji týkajúceho sa počtu končiacich žiakov ZŠ dosiahol okres dno ešte v roku 2016 a teraz dochádza k postupnému nárastu počtu končiacich žiakov,
• spojením škôl sa naruší vybudovaná integrita spájaných škôl a vznikne neidentifikovateľný celok, ktorý spôsobí zánik tradície a kvality jednotlivých škôl,
• spájanie spôsobí ďalší odliv mladých ľudí z okresu a kraja, a tým aj odliv pracovnej sily z okresu a kraja s minimálnym predpokladom vrátenia sa do okresu. Poslancom zastupiteľstva PSK a riaditeľom dotknutých stredných škôl, záleží na ďalšom rozvoji okresu Vranov nad Topľou, a sú presvedčení, že prípadným rozhodnutím o spájaní škôl, by došlo k ďalšiemu znevýhodneniu okresu oproti ostatným okresom v PSK.“

« späť

aktualizácia: 27.03.2019 | počet zobrazení: 5 174
Počet návštev od 21.02.2008: 4312544
Počet návštev dnes: 831