Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Stanovisko poslancov Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov stredných škôl k optimalizácii siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Stanovisko poslancov Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov stredných škôl k optimalizácii siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Dňa 18. 2. 2019 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Hlavným bodom rokovania bola optimalizácia siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Na základe rokovania prítomní prijali nasledujúce stanovisko:

„Na základe pozvánky na pracovné stretnutie poslancov Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditeľov dotknutých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za okres Vranov nad Topľou k optimalizácii siete stredných škôl v PSK bolo zorganizované pracovné stretnutie, na ktorom bolo vyjadrené nesúhlasné stanovisko k spájaniu škôl v meste z nasledujúcich dôvodov:
• okres Vranov nad Topľou patrí v počte obyvateľov k najväčším okresom v PSK a zároveň k najmenej rozvinutým okresom PSK,
• v okrese je iba 5 stredných škôl, znížením ich počtu dôjde k ďalšiemu ekonomickému oslabeniu okresu,
• v negatívnom demografickom vývoji týkajúceho sa počtu končiacich žiakov ZŠ dosiahol okres dno ešte v roku 2016 a teraz dochádza k postupnému nárastu počtu končiacich žiakov,
• spojením škôl sa naruší vybudovaná integrita spájaných škôl a vznikne neidentifikovateľný celok, ktorý spôsobí zánik tradície a kvality jednotlivých škôl,
• spájanie spôsobí ďalší odliv mladých ľudí z okresu a kraja, a tým aj odliv pracovnej sily z okresu a kraja s minimálnym predpokladom vrátenia sa do okresu. Poslancom zastupiteľstva PSK a riaditeľom dotknutých stredných škôl, záleží na ďalšom rozvoji okresu Vranov nad Topľou, a sú presvedčení, že prípadným rozhodnutím o spájaní škôl, by došlo k ďalšiemu znevýhodneniu okresu oproti ostatným okresom v PSK.“

« späť

aktualizácia: 27.03.2019 | počet zobrazení: 6 014
Počet návštev od 21.02.2008: 4481756
Počet návštev dnes: 612