Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

J. Ragan: Mestským poslancom a vedeniu mesta došla trpezlivosť

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » J. Ragan: Mestským poslancom a vedeniu mesta došla trpezlivosť

V pondelok 27. 7. 2020 sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou s jediným bodom rokovania – Informácia o tepelnom hospodárstve mesta Vranov nad Topľou.
V rámci rokovania poslanci schválili odstúpenie mesta Vranov nad Topľou od Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí zo dňa 29. 10. 2009 a od znení všetkých jej dodatkov. Zároveň v uznesení poverili primátora mesta Vranov nad Topľou vykonať všetky právne úkony súvisiace s odstúpením od tejto zmluvy.

Trpezlivosť mestských poslancov a vedenia mesta vypršala tým, že od zajtra nebude teplá voda. Spoločnosť dodávajúca plyn do kotolní, ktoré má v správe spoločnosť Team ENERGO, nás informovala, že oddnes odstavujú dve kotolne od dodávky plynu, a to na Sídlisku 1. mája a na Sídlisku I. Za tieto kotolne neboli uhradené faktúry. Podľa informácií, ktoré máme od spoločnosti dodávajúcej plyn, v ďalších dňoch to budú ďalšie faktúry, ktoré pravdepodobne nebudú zaplatené. Ak sa tak stane, tak je možné, že bez plynu budú viaceré kotolne a takýto scenár nemôžeme riskovať. Z tohto dôvodu ma poslanci na dnešnom rokovaní poverili, aby som vykonal všetky právne úkony súvisiace s ukončením tohto zmluvného vzťahu. Zároveň, v rámci rokovania dnešného zastupiteľstva, bol prijatý návrh, aby sme nadviazali spoluprácu s inou súkromnou spoločnosťou, ktorá by prevádzkovala naše tepelné hospodárstvo na dobu určitú, približne na jeden a pol roka,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

Na rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili zámer na nájom tepelného hospodárstva mesta Vranov nad Topľou pre CEMED, s.r.o., z dôvodu bezodkladného zabezpečenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody občanom mesta.

Samozrejme aj naďalej sme v rokovaní s viacerými subjektmi, či už so spoločnosťou Team ENERGO, so spoločnosťou dodávajúcou plyn, s ministerstvom hospodárstva, s URSO a ďalšími. Nepodceňujeme túto situáciu, hľadáme prienik záujmov a verím, že sa nám to podarí aj čo sa týka prechodu na spoločnosť, ktorá má tepelné hospodárstvo prebrať. Obávame sa však, že to môže trvať aj 15 dní, urobíme však všetko preto, aby sme toto obdobie skrátili,“ dodal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 17.08.2020 | počet zobrazení: 4 536
Počet návštev od 21.02.2008: 4478738
Počet návštev dnes: 592