Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2022 ukončilo svoje hospodárenie s prebytkom

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou v roku 2022 ukončilo svoje hospodárenie s prebytkom

V závere júna (29. 6. 2023) poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí schválili záverečný účet mesta za rok 2023. Podľa pripraveného dokumentu mesto Vranov nad Topľou ukončilo svoje hospodárenie uplynulý rok prebytkom, a to vo výške 1 129 133,09 eur. Schválením záverečného účtu poslanci zároveň schválili aj prídel do rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou, a to z upraveného prebytku hospodárenia za rok 2022 v sume 86 818,95 eur. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahol výšku 273 691,72 eur.
V roku 2022 mesto získalo z bežných grantov a dotácií približne 11 miliónov eur a z kapitálových grantov približne 3 milióny eur.

Pomocou nich boli zrealizované viaceré investičné projekty, a to: výstavba športovej haly pri Základnej škole Juh, prekrytie futbalového ihriska pri Základnej škole Lúčna. Zrekonštruovaná bola Materská škola Juh, zoptimalizovaná bola energetická náročnosť budovy Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, vymenená elektroinštalácia v budove Základnej školy Sídlisko II, zrekonštruovaný vnútroblok na Lúčnej, zateplenie budova obradnej siene, zrekonštruované kúrenie Základnej školy Bernolákova, ktoré vykuruje aj budovu Základnej školy Juh.

Okrem týchto projektových aktivít mesto Vranov nad Topľou z vlastných prostriedkov zrealizovalo výstavbu chodníka na Tehelnej ulici, čiastočné prekrytie rigolu na Prešovskej a Herlianskej ulici, výstavbu chodníka na Dobrianskeho ulici, či rekonštrukciu chodníka na Mlynskej ulici. Zrealizovalo zateplenie budovy II. Stupňa Základnej školy Bernolákova, výstavbu verejných toaliet pri bazilike, doplnilo verejné osvetlenie na Lomnici – Ortáše, na Ondavskej ulici, Kalinčiakovej ulici, Dobrianskeho ulici a na Juhu. Do majetku mesta pribudla nová technika a to bager, nové traktorové kosačky, vybavenie školských jedální.

Aj napriek tomu, že mesto uplynulý rok čerpalo úver, jeho zadĺženosť oproti roku 2021 stúpla o nevýznamných 2,32 % na 29,46 %, pričom zákonná hranica je 60%.

„Okrem tejto veľmi pozitívnej informácie vplývajúcej na rating mesta, nemenej významný úspech hospodárenia mesta je, že investičné výdavky dosahujú historicky vysokú hodnotu, a to 5 460 000 eur. Tie tvorili skoro pätinu celkových príjmov mesta a kryté boli iba z jednej tretiny prijatými úvermi. Jednak to poukazuje na to, že mesto dokázalo aj v ťažkých časoch nastupujúcej inflácie a finančnej krízy vykryť čast týchto investícií z bežných príjmov a jednak to poukazuje na schopnosť mesta čerpať dotácie z fondov EU a zo štátneho rozpočtu,“ konštatoval primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 26.07.2023 | počet zobrazení: 438
Počet návštev od 21.02.2008: 4656907
Počet návštev dnes: 3347