Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Slávnostné otvorenie lezeckej steny v Centre voľného času

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné otvorenie lezeckej steny v Centre voľného času

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku. Je to čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach. Každý, kto pracuje s deťmi túži vidieť ich radosť pri riešení hravých úloh. Úspech je obrovská odmena, ktorú môžeme dosiahnuť, ak sa budeme s deťmi rozprávať, vnímať ich a počúvať. V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2013 – 2014 našlo svoje aktivity 866 detí a mládeže vo veku od 5 do 30 rokov, ktorí sú zapojení v jednom zo 68-ich záujmových krúžkov. Svoj talent a nadanie môžu mladí ľudia hľadať a rozvíjať pod odborným vedením 6 interných pedagógov a 32 externých vedúcich krúžkov. Tematické oblasti výchovy v CVČ sú spoločenskovedná, estetická, prírodovedná, technická, telovýchovná a hudobná. V čase, keď po zmene vo financovaní centier voľného času niektoré zanikli, do vranovského CVČ prichádza nová športová aktivita – horolezectvo. Zásluhu na výstavbe novej lezeckej steny v CVČ majú mladí horolezci z Horolezeckého klubu Slaňák, ktorí svoje nápady pretavili do 3 projektov, z ktorých 2 boli aj finančne podporené. Prvým projektom Ukážeme Ti svet z výšky Nadácie SPP bolo internetovým hlasovaním získaných 3500 hlasov, čo tento projekt posunulo na vytúženú 6. priečku z užšieho výberu 40-tich projektov v rámci skupiny východ. Druhý projekt s názvom Šanca pre Váš región Nadácie Orange taktiež uspel a z 309 projektov sa dostal medzi 55 finančne podporených. Realizácia výstavby steny začala dokumentačnou prípravou, schvaľovacími procesmi v auguste 2013 a samotná stavba, ktorú členovia HK Slaňák realizovali svojpomocne trvala približne mesiac do konca novembra. Lezecká stena bola slávnostne otvorená a spustená do prevádzky 6. decembra práve na sviatok svätého Mikuláša za účasti primátora mesta Ing. Jána Ragana, prednostu MÚ Mgr. Andreja Krišandu, vedúcej referátu školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej, ďalších predstaviteľov mesta, poslancov, riaditeľov škôl a športových nadšencov. Mikulášsky darček si ako prví mohli vyskúšať žiaci športových tried ZŠ Sídlisko Juh. Lezecká stena obsahuje 4 štruktúry s rôznymi farebnými cestami, podľa obtiažnosti. Stena v prvom rade bude slúžiť na tréningový proces členom HK Slaňák, Centru voľného času na rozšírenie krúžkových aktivít a všetkým, ktorí sa neboja pozerať na svet z výšky. Ďakujeme hlavným realizátorom projektu Bc. Jurajovi Homzovi, Jurajovi Kozenkovi a Petrovi Žulovi, ako aj všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, aby sa v meste Vranov n.T. mohol rozvíjať ďalší atraktívny šport. Vranovu želáme veľa takýchto odvážnych, iniciatívnych a pracovitých mladých ľudí, ktorí tvrdohlavo kráčajú za svojim snom. Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta, poslancom, ktorým osud mladej generácie v našom meste nie je ľahostajný.

Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka Centra voľného času

« späť

aktualizácia: 17.12.2013 | počet zobrazení: 13 726
Počet návštev od 21.02.2008: 4657069
Počet návštev dnes: 3509