Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Slávnostné prijatie jubilanta Jozefa Kubu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie jubilanta Jozefa Kubu

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan dňa 11.8.2015 sláv­nostne prijal novinára, zakladateľa Vranovských noviniek a mestského kronikára Jozefa Kubu. Vo svojom príhovore primátor v mene občanov mesta a okresu poďakoval jubilantovi za jeho aktívnu dlhoročnú prácu v médiách a v spoločenských organizáciách. Zároveň mu zaželal veľa síl, pevné zdravie, zaslúžený relax a oddych.

Mgr. Jozef Kuba

Ukončil štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Technika však nebola pre neho ničím príťažlivá, preto sa rozhodol pre humánne smerovanie svojho ďalšieho štúdia na Filozofickej fakulte, katedre Výchovy a vzdelávania dospelých v Prešove. Jeho prvým životným pracoviskom bol práve úsek výchovy a vzdelávania v bratislavskom Doprastave, kde nastúpil v roku 1978. Ako absolvent vojenskej katedry nasledujúci rok 1979 odkrútil na Ministerstve národnej obrany v Prahe. Po návrate do rodného Vranova nad Topľou v roku 1980 začal pracovať ako kultúrno-osvetový pracovník na Okresnom osvetovom stredisku a následne v roku 1981 v štátnej správe na Okresnom národnom výbore. V roku 1982 prijal ponuku atraktívnejšieho povolania v redakcii okresných novín. Vranovské noviny boli jeho zamestnávateľom až do roku 1992, keď prešiel ako živnostník na slobodné novinárske povolanie. V tom čase sa stal na jedno volebné obdobie aj poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady, predsedom názvoslovnej komisie a po víťaznom výberovom konaní aj kronikárom mesta Vranov nad Topľou. Počas celého svojho života až do odchodu do dôchodku v tomto roku sa venoval zbieraniu, sumarizovaniu, vyhodnocovaniu a vydávaniu fotografického materiálu. Či už ako kronikár v redakciách Vranovské noviny a od roku 1996 Vranovské NOVINKY, kde postupne prevzal všetky vlastnícke a vydavateľské práva. Ako majiteľ redakcie a šéfredaktor nepretržite sedemnásť rokov vydával okresný týždenník, pôsobil ako spoluautor pri vydávaní Vranovského hlásnika, ale aj viacerých publikácií o histórii a súčasnosti mesta Vranov nad Topľou, kde poskytol svoj bohatý archív fotografií.V roku 2007 mu bola udelená Cena primátora mesta Vranov nad Topľou za dlhoročné úspešné vedenie kroniky mesta Vranov nad Topľou. Od roku 1990 je mestský kronikár, kroniku píše od roku 1986. V roku 2014 mu bola udelená cena mesta Vranov nad Topľou za celoživotnú prácu novinára a osobný prínos v oblasti propagácie a informovanosti občanov mesta a okresu Vranov nad Topľou a dlhoročné vedenie mestskej kroniky.

« späť

aktualizácia: 19.08.2015 | počet zobrazení: 9 462
Počet návštev od 21.02.2008: 4383633
Počet návštev dnes: 1028