Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 21.01.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota -11°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 0°C / v noci -8°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... »  Reakcia mesta na hodnotenie spoločnosti INEKO

Reakcia mesta na hodnotenie spoločnosti INEKO

Podľa záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou k 31.12.2012 zos­tatok úverov mesta bez úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavovala 7 145 301,26 €, bez úveru určeného na predfinancovanie projektov predstavoval výšku 4 335 544,45 €, čo je 32,78% zo skutočných bežných príjmov roku 2011, výška dlhu na jedného občana bola 190,87 €. Tieto údaje, t. j. výšku úverového zaťaženia mesta a výšku dlhu na jedného občana potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR a sú uvedené aj v Protokole o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta za rok 2012. Spoločnosť INEKO vo svojom hodnotení uviedla, citujem: „Keďže sa nám takto počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %“. To znamená, že do zadĺženosti mesta rátala aj úver určený na predfinancovanie projektov, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a iné dlhodobé záväzky, ktoré sa do úverovej zaťaženosti mesta podľa § 17 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nerátajú. Mesto v období rokov 2011 – 2012, znížilo záväzky o 2,2mil. eur. Začalo svojpomocne zabezpečovať starostlivosť o zeleň, o letnú – zimnú údržbu, v záujme zníženia svojich záväzkov pozastavilo rozvojové programy a realizovalo iba akcie, ktoré boli spolufinancované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, pri ktorých spolufinancovanie mesta bolo iba 5%. Zmenila sa organizačná štruktúra MsÚ, obmedzili sa výdavky na opravy miestnych komunikácií.

« späť

aktualizácia: 26.08.2013 | počet zobrazení: 10658

Počet návštev od 21.02.2008: 2819024
Počet návštev dnes: 103
fb