Zariadenie pre seniorov

Kontakt:

 • Zariadenie pre seniorov, Sídlisko 1. mája 73, 093 01 Vranov nad Topľou, tel. 057/44 235 38, 44 238 30, 488 30 40, web stránka: www.zpsvranov.sk, riaditeľka Mgr. Katarína Gáliková
 • Mestský úrad, Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, tel. 057/44 225 51–3

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 48/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

 1. poskytuje
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  8. osobné vybavenie,
 2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 3. zabezpečuje záujmová činnosť.

Stručná štatistika zariadenia:

 • Celkový možný počet prijímateľov sociálnej služby: 115
 • Aktuálny počet klientov: 115
 • Voľné miesta: 0
 • Počet zamestnancov: 59

(informácie platné k 29.9.2020.)

Ďalšie a aktuálne informácie o službách poskytovaných v Zariadení pre seniorov vo Vranove nad Topľou ako aj rozpočet sú uvedené na internetovej stránke zariadenia: www.zpsvranov.sk

Podmienky poskytovania sociálnych služieb, spôsob stanovenia a výška úhrady za sociálne služby a iné činnosti, ktoré sú poskytované Zariadením pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č.73, Vranov nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou sú stanovené vo VZN č. 168/2019 (PDF; 157,9 kB) mesta Vranov nad Topľou, ktoré je účinné od 9.4.2019.

« späť

aktualizácia: 29.09.2020 | počet zobrazení: 83 733
Počet návštev od 21.02.2008: 4020541
Počet návštev dnes: 103

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie