Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Tradícia vianočných veľtrhov cvičných firiem

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Tradícia vianočných veľtrhov cvičných firiem

Milí čitatelia, máte tendenciu byť skeptickí a nedôverčiví voči mladej generácii? Myslíte si, že mladí ľudia sa len vezú na výsledkoch starších, že im o nič nejde a len by leňošili, vysedávali na sociálnych sieťach, prípadne sa bavili? Radi vás z tohto prípadného omylu vyvedieme. Poznáme takých mladých budúcich podnikateľov, pre ktorých je typická nie spŕška, ale vodopád nápadov, inovatívnosti, kreatívnosti, obrovské množstvo energie a elánu, schopnosti s nadšením z bežného pracovného postupu urobiť priam sviatočný nezabudnuteľný zážitok pre obchodného partnera, respektíve zákazníka.
Ak stále máte pocit, že toto je v dnešnej dobe sci-fi a takých mladých študentov niet, stačí sa 16. decembra 2016 zúčastniť X. vianočného veľtrhu cvičných firiem na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou, kde medzi sebou súťažia študentské cvičné firmy, pokiaľ ide o celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti cvičných firiem, katalóg cvičnej firmy, logo, slogan, najlepších reprezentantov, ale aj elektronické prezentácie v slovenskom i cudzom jazyku. Nebudete vedieť, ktorý stánok si vybrať najskôr, ktorý uprednostniť.
A to sme s touto aktivitou, ktorá má dnes už svoje meno a vysokú oceňovanú úroveň, začínali pred 10 rokmi v chudobných podmienkach, keď sa veľtrh organizoval v školskom roku 2007/2008 len skromne na chodbe a len pre študentov našej školy. Od 3. ročníka sme začali postupne pozývať hostí z iných škôl a neskôr aj z iných miest, a tak nám pribúdali hostia i súperi v súťažiach z iných vranovských škôl, ale aj z Prešova, Svidníka, Košíc či Popradu.
Naši študenti boli tiež stále lepší a úspešnejší a získali skúsenosti na mnohých regionálnych podujatiach vo Svidníku a v Poprade, ale aj medzinárodných veľtrhoch v Košiciach či Bratislave. Tak nám pribúdali cvičné firmy, a ich úspechy. Ukázalo sa, že vyučovací predmet cvičná firma v našej obchodnej akadémii je skutočne vynikajúcim prepojením teórie a praxe, možnosťou reálne si otestovať svoje sily a schopnosti, pracovať kreatívne, kriticky a samostatne.
Nič z dosiahnutých úspechov, malých i obrovských, by sa neudialo bez odborného vedenia a nadšenia našich pedagógov, ich času a energie, ktorú vložili a vkladajú do činností cvičných firiem, ktoré odborne ako vedúci a poradcovia vedú, bez ich poznatkov, ktoré odovzdávajú svojim, teda našim študentom. Musíme spomenúť predovšetkým Ing. M. Sirníkovú, Ing. Ľ. Smolejovú, Ing. A. Ocilkovú, Ing. V. Lakatovú, Ing. D. Sabolovú, Ing. E. Buckovú či Ing. M. Kostelníkovú a také úspechy, ako 6. miesto vo veľkej konkurencii 110 firiem z celého Slovenska a zo zahraničia na 11. medzinárodnom veľtrhu CF v Bratislave a udelené zvláštne ocenenie Združenia podnikateľov Slovenska, či rovnako 1. miesto na medzinárodnom veľtrhu V4 v Košiciach, ale aj ďalšie štyri ocenenia na tomto veľtrhu , či počas 10 rokov päť ocenení na medzinárodných veľtrhoch v Bratislave.
Najúspešnejšími firmami boli Osa, s. r. o., Elysium, s. r. o., Larne De Vin, s. r. o., Drevko, s. r. o., Smile, s. r. o., Birra s. r. o. alebo cvičná firma TraAl, s. r. o., ktorá dosiahla aktuálny úspech na 19. ročníku MVCF v Bratislave, kde získala 1. miesto za najlepší imidž stánku cvičnej firmy spomedzi 67 zúčastnených cvičných firiem nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Za všetkými úspechmi je však hlavne práca OA vo Vranove nad Topľou, bývalého riaditeľa p. Vincenta Joščáka a súčasnej riaditeľky Ing. Márie Chrapekovej. Bez ich snahy získať za ťažkých podmienok financie, sponzorov, motivovať pedagógov i študentov, by sme tieto výsledky nikdy neboli dosiahli. Úspechy však hovoria za všetko.
Veríme, že rovnako aj naši budúci študenti budú získavať takýto vklad do svojej profesionálnej budúcnosti a že tí súčasní budú tak ako v škole rovnako úspešní aj v reálnom profesionálnom živote. Na záver zostáva len vysloviť želanie, aby ďalšie ročníky úspešne nadviazali na doterajšiu desaťročnú tradíciu a vytvorili základ aj pre ďalšie úspechy študentov a pedagógov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka Obchodnej akadémie vo Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 30.01.2017 | počet zobrazení: 2 771
Počet návštev od 21.02.2008: 4657036
Počet návštev dnes: 3476