Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou

V súčasnosti v meste Vranov nad Topľou prebieha kompletná výmena všetkých 1100 litrových zberných nádob na zber tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO). Predmetnú výmenu realizuje partner nášho mesta v oblasti komplexných služieb v odpadovom hospodárstve – spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Uvedená spoločnosť v roku 2014 vyhrala verejnú obchodnú súťaž na poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve v meste Vranov nad Topľou a s mestom má uzatvorenú zmluvu od 15.12.2014. Jednou z podmienok zmluvy, ktorá je platná na najbližšie 5-ročné obdobie, bola aj výmena všetkých 1100 litrových zberných nádob na zber TKO.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., vymení kompletne všetkých 570 kusov zberných nádob do konca júna 2015 nielen v novovybudovaných stojiskách, ale aj všetkým podnikateľským subjektom, ktorí disponujú týmto typom zbernej nádoby na TKO. Výmena zberných nádob prinesie nám, všetkým občanom mesta Vranov nad Topľou, vyšší komfort pri manipulácii so zbernými nádobami pri vynášaní odpadu zo svojich domácností, a taktiež urýchli proces vyprázdňovania zberných nádob pri ich vývoze podľa harmonogramu zvozu v jednotlivých častiach mesta.
Celková investícia výmeny zberných nádob činí výšku cca 120-tisíc Eur (vrátane DPH), ktorú znáša náš partner, spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. týmto ďakuje občanom mesta za trpezlivosť pri výmene starých zberných nádob za nové, a tiež apeluje na pokračovanie v triedenom zbere jednotlivých vyseparovaných zložiek z TKO (t.j. papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad), čoho dôkazom je aj narastajúce medziročné percento zvýšeného podielu triedeného zberu v meste Vranov nad Topľou.

« späť

Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou
« » Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou
Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou
aktualizácia: 16.07.2015 | počet zobrazení: 9 605
Počet návštev od 21.02.2008: 4638428
Počet návštev dnes: 294