Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň učiteľov 2020

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2020

jan amos komensky Dňa 27. 03. 2020 sa v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou mali stretnúť pedagógovia základných škôl, materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tiež škôl a školských zariadení iných zriaďovateľských subjektov na území mesta, pri príležitosti Dňa učiteľov.
Cieľom tohto podujatia vždy bolo, je a bude poďakovanie sa všetkým učiteľom, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy, za výborné výsledky práce a ochotu aktívne sa zapájať do aktivít organizovaných školou, za využívanie inovatívnych foriem a metód práce v edukačnom procese. Poďakovať sa za tvorivú pedagogickú činnosť, aktívnu spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov, či podieľaní sa na práci a fungovaní školy nad rámec svojich povinností. Mnohí svoj voľný čas venujú deťom vedením záujmových útvarov, v rámci ktorých rozvíjajú ich športový/umelecký talent, či prejav. Zapájajú žiakov do rôznych súťaží, v rámci ktorých ich zverenci dosahujú vynikajúce výsledky-úspechy v krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Mnohým nechýba zmysel pre zodpovednosť. Aktívne sa podieľajú na práci s deťmi v CVČ pri základných školách v oblasti športu a tanca, na príprave programov rôznych akadémii, spolupracujú s mestom a pomáhajú reprezentovať školu a  mesto doma, na Slovensku i v zahraničí. Dokážu vyhľadávať talenty a podchytiť mládež k aktivitám svojím osobným prístupom a správnou motiváciou. Nemôžeme zabudnúť na prácu učiteľov-špeciálnych pedagógov a asistentov, ktorí sa rovnakou mierou venujú práci so žiakmi z marginalizovaných skupín, ktorá nie je vždy ľahká.
Situácia v ktorej sme sa v súčasnosti ocitli neprináša pozitívnu atmosféru zo strany verejnosti a zamýšľanie sa, či nezamýšľanie sa nad opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíciou, nič nezmení na tom, že tento deň je právom dňom spoločenského uznania a ocenenia práce všetkých pedagógov. Chcem za prácu poďakovať všetkým pedagógom, ktorí dnes napriek nemalým prekážkam deň čo deň odovzdávajú majstrovským spôsobom deťom, žiakom a študentom nielen vedomosti, ale aj srdcia. Každý človek môže byť osobnosťou, ale dobrý pedagóg, ktorý má rád svoju prácu, ňou je. Vzdelaní ľudia sú najdôležitejšou investíciou pre budúcnosť a dobrá škola robí človeka lepším.
Často v poslednom období zabúdame na to, že učiteľ je jedným z našich prvých a hlavných sprievodcov životom. Učiteľský život to je permanentné výchovné a vzdelávacie pôsobenie. Po rodičoch sú učitelia tými najdôležitejšími ľuďmi, ktorí formujú charaktery a profesijnú prípravu človeka. Učiteľská profesia dnes viac, ako kedykoľvek predtým potrebuje nielen uznanie spoločnosti, ale aj isté pohladenie a pochopenie.
Súčasná doba si stále viac a viac žiada vzdávať úctu každému, kto pôsobí na učiteľskej pozícii ale aj všetkým, ktorí podporujú význam výchovy a  vzdelávania pre človeka a spoločnosť. Je to pocta profesii a ľuďom bez ktorých by sme neboli tým, čím sme.
PhDr. Ľubomír Pajtinka vo svojej knihe o povzbudení s názvom „ Myšlienočka na tento deň, alebo 365 (+1)“ vyslovil krásnu myšlienku, ktorá by mala sprevádzať naše životy a to aby sme sa snažili žiť v živote tak, aby rozum nezhrdzavel, city nespráchniveli a srdce nezdrevenelo aby nás na ceste sprevádzala sila ducha, sila osobnosti a sebadôvera. „Dnes potrebujeme oveľa viac prameňov čistej vody, ktorá prináša nádej, silu, odvahu, vieru a presvedčenie, že každý z nás môže byť užitočný pre druhých.

Ján Ragan
primátor mesta

« späť

aktualizácia: 21.04.2020 | počet zobrazení: 1 966
Počet návštev od 21.02.2008: 4481801
Počet návštev dnes: 657