Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto ukončuje pasportizáciu nádob na komunálny odpad

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto ukončuje pasportizáciu nádob na komunálny odpad

V mesiacoch marec a apríl Oddelenie životného prostredia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou vykonávalo pasportizáciu nádob pri rodinných domoch. Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vranov nad Topľou č.179/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou §13 odst. 6 písmeno c) pri rodinných domoch sú zabezpečené správcom poplatku spravidla zberné nádoby o objeme 120 l.

Počas pasportizácie neboli označené tie nádoby, ktoré neboli pracovníkom sprístupnené (podľa ulíc v čase vývozu komunálneho odpadu), rodinný dom nebol označený súpisným číslom alebo mal vyložený nesprávny typ nádoby (s väčším objemom, ako mesto eviduje v evidencii poplatku za komunálne odpady).

Upozorňujeme občanov, že od 09. mája 2022 sa budú vyvážať len nádoby, ktoré sú označené nálepkou so symbolom mesta. Nakoľko bolo zistené, že občania používali aj vlastné nádoby s väčším objemom, respektíve aj viacero nádob, upozorňujeme, že manipulácia s nálepkami bude považovaná za priestupok, pri ktorom je možné udeliť pokutu až do výšky 1500 eur.

« späť

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 890
Počet návštev od 21.02.2008: 4625690
Počet návštev dnes: 557