Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Video: Oprava sociálnych zariadení a šatní v Materskej škole Juh

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Video: Oprava sociálnych zariadení a šatní v Materskej škole Juh

So znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy Juh mesto Vranov nad Topľou začalo už v roku 2019, a to výmenou okien, dverí a vymurovaním spojovacej chodby tejto materskej školy. Súčasťou výmeny okien bolo aj osadenie žalúzií. Do výmeny okien mesto z vlastných prostriedkov preinvestovalo približne 98 000 eur.

Video nájdete tu: https://youtu.be/6ulIcfMZNMY

So stavebnými prácami na budove materskej školy mesto pokračovalo a minulý rok realizovalo kompletnú výmenu povlakovej krytiny strechy so zateplením na celej budove materskej školy, pričom časť strechy nad spojovacou chodbou bola z plochej upravená na pultovú. V rámci rekonštrukcie bolo zrealizované rozšírenie atiky strechy o zateplenie a nové jej nové oplechovanie. Osadený bol aj nový bleskozvod. Predmetná rekonštrukcia strechy bola prefinancovaná z poskytnutých regionálnych príspevkov z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, a to vo výške 95 500 eur. * Zároveň bolo realizované zateplenie stien tejto materskej školy, a to minerálnou vlnou. Jeho súčasťou bolo aj osadenie vonkajších hliníkových parapet k už vymeneným oknám. *Aj na toto časť rekonštrukcie materskej školy mesto Vranov nad Topľou získalo z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR regionálny príspevok, a to vo výške 84 246 eur. Celkovo bude to zateplenia budovy preinvestovaných približne 102 000 eur. *

V tomto roku, začiatkom júla, mesto spustilo naplánovanú opravu sociálnych zariadení v budove tejto materskej školy. V rámci opravy bude obnovených šesť miestností so sociálnymi zariadeniami, šesť miestností – detských umyvární, šesť predsiení k sociálnym zariadeniam a umyvárňam, šesť učiteľských toaliet a šesť šatní, či už na prízemí alebo na poschodí. Práce pozostávajú z búracích prác, demontáže existujúcej sanity a zariadení, z vyrovnania stien a podláh, položenia nových dlažieb a obkladov, osadenia novej sanity s príslušenstvom, osadenia nových interiérových dverí vrátane ich dodávky a povrchovej úpravy stien omietkou. Súčasťou týchto stavebných prác sú vodoinštalačné práce, elektroinštalácie práce a ďalšie príslušné súvisiace práce, ako sú nátery a maľby stien. *Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole Juh je financovaná z vlastných prostriedkov mesta Vranov nad Topľou, a to približne vo výške 84 000 eur.


Celkovo do tejto materskej školy, ak pripočítame finančné prostriedky určené na opravu sociálnych zariadení, bolo od roku 2019 preinves­tovaných 378 500 eur, pričom 180 000 eur mesto získalo z regionálneho príspevku a 198 500 eur mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 3 266
Počet návštev od 21.02.2008: 4624818
Počet návštev dnes: 945