Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 17:01
Preva?ne obla?no
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » "Zaspievaj sláviček“ - dopoludnie s ľudovou piesňou

"Zaspievaj sláviček“ - dopoludnie s ľudovou piesňou

   Jedným z obsahov „Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – ISCED 0“ je oblasť rozvoja kultúrneho dedičstva, ktorého súčasťou je aj udržiavanie ľudových tradícií. Uplatňovanie regionálnych prvkov v poznaní a vo výchove je jedným zo základných prostriedkov kultivovania jedinca už od najmladšieho veku a tým aj všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Takáto možnosť vytvára vzťah a väzbu na vlastnú lokalitu a región. Cieľom tohto obsahového štandardu je vychovať z dieťaťa osobnosť, ktorá je hrdá na svoj národ a predkov. Ide tu o snahu zachovania hodnôt aplikáciou prvkov tradičnej a ľudovej kultúry do výchovno-vzdelávacieho procesu. Tradičná duchovná a hmotná kultúra tak umožňuje ďalšie tvorivé pôsobenie pedagógov pri jeho rozvoji a realizácii vo výchovno-vzdelávacom procese na školách.
   Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov n/T využívajú danosti nášho regiónu prostredníctvom spoznávania ľudových remesiel, návštev ľudových majstrov v MŠ, či spoznávaním folklóru prostredníctvom hudobno-pohybových aktivít. Prepojenie hudby a regiónu je istým spôsobom možnosťou priblížiť sa k dieťaťu jemu primeranou formou. Konkrétnymi hudobno-pohybovými aktivitami sa začína konfrontácia dieťaťa so svetom minulosti a prítomnosti. Využívanie rôznych kreatívnych metód pomáha rozvíjať kognitívne aj nonkognitívne funkcie, ktoré sú zamerané na prežívanie, zážitkovosť, vyjadrovanie citov i pocitov v edukácii. Kreatívne metódy tak nenásilným spôsobom pomáhajú získané poznatky pretransformovať na trvalejšie vedomosti.
   Jednou z konkrétnych aktivít uplatnenia rozvoja kultúrneho dedičstva, ktorú pripravil Kabinet pre predprimárne vzdelávanie, bola prezentácia ľudových piesní v podaní detí materských škôl. Trinásť detí v pestrofarebných slovenských krojoch malo možnosť vyjadriť a realizovať sa prostredníctvom slova, piesne a pohybu. Samotnú atmosféru dopĺňalo prostredie elokovaného pracoviska Hornozemplínskeho osvetového strediska na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou, v ktorom sa toto podujatie dňa 15.04.2015 us­kutočnilo.
   Záver podujatia patril oceneniu účinkujúcich detí a spoločnej piesni „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“. Pozitívne odozvy z podujatia len potvrdili, že ľudová kultúra je hodnota, ktorú je potrebné uchovávať pre nasledujúce generácie, čo je základom našej kultúrnej identity a vzdelanosti. Poďakovanie zároveň patrí pani učiteľke Mgr. Lenke Kocákovej, ktorá toto podujatie moderovala, ako aj vystúpeniu malých „cifroškárov“.

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 16.04.2015 | počet zobrazení: 10589

Počet návštev od 21.02.2008: 2815243
Počet návštev dnes: 648
fb