Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vo štvrtok sa konalo pracovné stretnutie o stave prípravy technickej štúdie cyklistickej komunikácie

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Vo štvrtok sa konalo pracovné stretnutie o stave prípravy technickej štúdie cyklistickej komunikácie

logáVo štvrtok 20. mája 2021 sa na vo Vranov nad Topľou uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom boli poslanci mestského zastupiteľstva informovaní o stave prípravy technickej štúdie cyklistickej komunikácie hlavnej osi Západ – Východ v meste Vranov nad Topľou. Pracovné stretnutie bolo organizované v rámci projektu „Efektívne v NRO Vranov nad Topľou, ktorý vychádza z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Úvodom Ing. Zemčaková, manažérka regionálneho rozvoja, oboznámila prítomných o projekte, ktorý bude trvať 30 mesiacov od začiatku roka 2021. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje celkovo 474 644,41 eur. Hlavným cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít v najmenej rozvinutom okrese Vranov nad Topľou za účelom skvalitnenia a zefektívnenia služieb miestnych samospráv.

Jedným z výstupov tohto projektu je aj Analýza stavu rozvoja cyklodopravy v meste Vranov nad Topľou s napojením na RO Domašu v súlade so Stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji a s Kostrovou sieťou cyklotrás v Prešovskom samosprávnom kraji. Tomu je podriadené aj smerovanie cyklistických komunikácií, resp. opatrení pre cyklistickú dopravu v meste so začiatkom v predstaničnom priestore a koncom na hranici katastra s obcou Majerovce. Pripravovaná štúdia v katastri mesta Vranov na Topľou rieši rozšírenie existujúcej cyklistickej infraštruktúry v meste. Technická štúdia má zadefinovať možné koridory vedenia cyklocestičiek s napojením na kostrovú sieť v smere na rekreačnú oblasť Domaša v celkovej dĺžke na území mesta asi 5,3 km.

Celú trasu v dĺžke viac ako 21 km z Vranova nad Topľou až na Domašu predstavil Igor Kňazovický senior destinačný manažér z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorá zastrešuje celý projekt prípravy technickej dokumentácie.

Realizátorom celej trasy je spoločnosť Vahoprojekt, s.r.o, ktorá vyhrala výberové konanie. Na stretnutí projektant predstavil navrhovaný variant vedenia trasy. V diskusii sa vyskytlo niekoľko pripomienok poslancov k niektorým rizikovým lokalitám Projektant Váhovský akceptoval navrhnuté možnosti trasovania, ktoré sa premietnu do štúdie.

Konečný variant Technickej štúdie bude mestu odovzdaná 30. júna 2021 a následne prebehne verejná diskusia a záverečný rozhodovací proces ku konečnému výberu alternatív a trasovania cyklistického chodníka pre spracovanie projektovej dokumentácie.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 6 596
Počet návštev od 21.02.2008: 4478691
Počet návštev dnes: 545