Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto začína s rekonštrukciou 3. etapy centra

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto začína s rekonštrukciou 3. etapy centra

Mesto začína s rekonštrukciou 3. etapy Od piatka 1. 6. 2018 odovzdaním stavby mesto Vranov nad Topľou začalo s realizáciou stavby „URBANISTICKO – ARCHITEKONICKÁ ÚPRAVA CENTRA MESTA – 3. ETAPA.“ Tento úsek je umiestnený v priestore medzi okružnou križovatkou pri obchodnom dome Jednota a križovatkou pred obchodným domom DP. Tretí realizačný úsek – úsek JUH bude priamo napojený na už zrealizovaný druhý realizačný úsek STRED.
V rámci tejto rekonštrukcie námestia bude zrekonštruovaná miestna komunikácia na Ulici M. R. Štefánika, vystavané budú nové spevnené plochy s cyklistickým chodníkom. Nosnými prvkami 3. etapy sú pamätník SNP s upravenou plochou v centrálnej časti tohto územia a symbolická náznaková rekonštrukcia obrysu Kostola svätého Štefana v parku pri pamätníku. Súčasťou sú aj architektonické prvky, ktoré dotvoria námestie z hľadiska funkčnej náplne, kompozično – estetického pôsobenia a orientačného významu – svietidlá /uličné a parkové lampy/, picia fontánka, lavičky, koše, stojan na bicykle. Celkové náklady na realizáciu stavby sú vo výške niečo vyše 948 tis. eur. Dodávateľ stavby bol vysúťažený formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásením vo Vestníku verejného obstarávania. Financovanie stavby je zabezpečené formou úveru.
„Nakoľko v minulých rokoch, v tomto roku a pravdepodobne ani v tomto programovacom období nebude vypísaná výzva, cez ktorú by sme mohli získať finančné prostriedky z fondov EÚ na realizáciu rekonštrukcie 3. etapy centra mesta, navrhli sme ju vyfinancovať formou úveru. Nejedná sa len o estetickú úpravu, ale o komplexnú rekonštrukciu tejto časti centra, v rámci ktorej bude zrealizovaná napríklad oprava kanalizácie, chodníkov, cestnej komunikácie, elektriny a parkových úprav.
Ja osobne sa najviac teším, že v rámci rekonštrukcie zviditeľníme pozostatky najstaršieho kostola na území mesta, Kostola svätého Štefana, v ktorom sa vydávala Alžbeta Báthory. V rámci úprav bude stavebne označený pôdorys tohto kostola a ja verím, že to bude zaujímavé nielen pre turistov, ale aj pre občanov nášho mesta,“
povedal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 07.08.2018 | počet zobrazení: 11 079
Počet návštev od 21.02.2008: 4632711
Počet návštev dnes: 1326