Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Poslanci schválili výstavbu nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili výstavbu nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici

Vo štvrtok 13. mája 2021 poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili výstavbu 70 nových nájomných bytov bežného štandardu – „Bytové domy na ulici Kalinčiakova, Vranov nad Topľou“, výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch.
Plánovaná je výstavba troch bytových domov, jeden z nich bude 5 podlažný bytový dom s 18 bytovými jednotkami (6 jednoizbových bytov, 10 dvojizbových bytov a 2 trojizbových bytov), ďalšie dva budú 7 podlažné, v ktorých bude spolu s 52 bytových jednotiek (18 jednoizbových bytov, 28 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov). Priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome je 55,63 m².
Požadovaná výška úveru zo ŠFRB a nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR je v pomere – úver 65 % a dotácia 35 %. Vlastné prostriedky mesta na financovanie výstavby bytového domu budú využité na financovanie technickej vybavenosti a pre vykrytie rozdielu z dôvodu zaokrúhľovania sumy poskytnutého úveru a dotácie, ktoré sa zaokrúhľujú na celé desiatky eur nadol.
“Finančné prostriedky, o ktoré budeme žiadať Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, budú určené na výstavbu domov a základnej infraštruktúry. V lokalite, v ktorej plánujeme výstavbu troch bytových domov, je potrebné zrealizovať okrem samotnej výstavby bytov aj veľa ďalších investícií, aby bola celá lokalita funkčná. Jedná sa napríklad o splaškovú, dažďovú kanalizáciu, prepojenie cez potok, parkoviská. Tieto práce budú prefinancované z vlastných zdrojov. Samotné žiadosti o dotáciu a úver podáme do konca mesiaca máj, vyhodnotenie žiadostí o dotáciu a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania by podľa mojich informácií malo byť niekedy v jesenných mesiacoch. V prípade ich schválenia, s výstavbou týchto bytových domov by sme mohli začať v závere tohto roka. Určite v tejto lokalite bude potrebné riešiť aj dopravnú situáciu. Tú plánujeme riešiť novými prístupovými cestami s tým, že jej riešenie prenesieme do priestoru pred centrum voľného času, resp. nemocnice. Pre túto časť mesta je pripravený projekt na výstavbu okružnej križovatky a zároveň je potrebné sfunkčniť a skrášliť priestor,“ skonštatoval primátor mesta Ján Ragan.
Schválenie výstavby bytových domov poslancami bude súčasťou žiadostí na získanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a súčasťou žiadostí o nenávratné dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zároveň je potrebné, ako povinná príloha.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 7 627
Počet návštev od 21.02.2008: 4388654
Počet návštev dnes: 1097