Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci schválili výstavbu nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili výstavbu nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici

Vo štvrtok 13. mája 2021 poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili výstavbu 70 nových nájomných bytov bežného štandardu – „Bytové domy na ulici Kalinčiakova, Vranov nad Topľou“, výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch.
Plánovaná je výstavba troch bytových domov, jeden z nich bude 5 podlažný bytový dom s 18 bytovými jednotkami (6 jednoizbových bytov, 10 dvojizbových bytov a 2 trojizbových bytov), ďalšie dva budú 7 podlažné, v ktorých bude spolu s 52 bytových jednotiek (18 jednoizbových bytov, 28 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov). Priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome je 55,63 m².
Požadovaná výška úveru zo ŠFRB a nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR je v pomere – úver 65 % a dotácia 35 %. Vlastné prostriedky mesta na financovanie výstavby bytového domu budú využité na financovanie technickej vybavenosti a pre vykrytie rozdielu z dôvodu zaokrúhľovania sumy poskytnutého úveru a dotácie, ktoré sa zaokrúhľujú na celé desiatky eur nadol.
“Finančné prostriedky, o ktoré budeme žiadať Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, budú určené na výstavbu domov a základnej infraštruktúry. V lokalite, v ktorej plánujeme výstavbu troch bytových domov, je potrebné zrealizovať okrem samotnej výstavby bytov aj veľa ďalších investícií, aby bola celá lokalita funkčná. Jedná sa napríklad o splaškovú, dažďovú kanalizáciu, prepojenie cez potok, parkoviská. Tieto práce budú prefinancované z vlastných zdrojov. Samotné žiadosti o dotáciu a úver podáme do konca mesiaca máj, vyhodnotenie žiadostí o dotáciu a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania by podľa mojich informácií malo byť niekedy v jesenných mesiacoch. V prípade ich schválenia, s výstavbou týchto bytových domov by sme mohli začať v závere tohto roka. Určite v tejto lokalite bude potrebné riešiť aj dopravnú situáciu. Tú plánujeme riešiť novými prístupovými cestami s tým, že jej riešenie prenesieme do priestoru pred centrum voľného času, resp. nemocnice. Pre túto časť mesta je pripravený projekt na výstavbu okružnej križovatky a zároveň je potrebné sfunkčniť a skrášliť priestor,“ skonštatoval primátor mesta Ján Ragan.
Schválenie výstavby bytových domov poslancami bude súčasťou žiadostí na získanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a súčasťou žiadostí o nenávratné dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zároveň je potrebné, ako povinná príloha.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 9 589
Počet návštev od 21.02.2008: 4625647
Počet návštev dnes: 514