Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou 2018

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou 2018

Verejné uznania mesta Dňa 29. októbra 2018 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou. Tieto ocenenia boli odovzdané osobnostiam za vynikajúce výkony vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan, ktorý o.i. povedal: „Niektoré naše činy majú tendenciu spustiť domino. Verím, že vy ste v našom meste spustili domino dobrej práce, dobrých činov. Domino zveľaďujúce našu spoločnosť pre prospech všetkých občanov.
Svojou pracovitosťou ste nám ukázali, že človek sa nerodí úspešný, nerodí sa ani velikánom či géniom. Ukázali ste nám, že v živote každého jedinca je dôležitá vytrvalosť a neoblomná pracovitosť. Tieto črty vás vyzbrojili na nie jednoduchú cestu a vy ste sa tak mohli stať osobnosťou, ktorá dnes hrdo stojí za svojimi výkonmi. O chvíľu preberiete verejné uznania – ocenenia udeľované v našom meste. Nech vám pripomínajú všetko to krásne, dobré a múdre, čo ste dali nášmu mestu. Nech ale neznamenajú bodku za vašou doterajšou činnosťou.


Ocenení sa po prečítaní svojho mena a stručnej charakteristiky prišli podpísať do pamätnej knihy mesta a prevziať ocenenie z rúk primátora mesta. Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia – čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou, Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou a Cenu mesta Vranov nad Topľou, slávnostné chvíle spríjemnili členky ZPOZ – Mária Pavolková, Anna Maťašová, Anna Ďuríková, Zuzana Mičejová, Mária Šandorová, speváci – Vranovčanka Martina Melkovičová, Filip Marek (Bronz Zlatý gaštan 2018), folklorista a tanečník Peter Vajda (finalista Zem spieva 2017), Hanka Kocáková (víťazka Slovenského slávika 2018) a Mažoretky Varanovia. Podujatie moderovali Viera Machková a Katarína Feníková.

ČESTNÉ UZNANIE

Ján Dilik
za kvalitné poskytovanie opravárensko-hodinárskych služieb v našom meste počas uplynulých 51 rokov a výchovu mladej generácie v tomto profesijnom odbore
Mgr. Ján Lazúr
za celoživotné rozvíjanie vzťahu mladej generácie k aktívnemu športovaniu v meste Vranov nad Topľou
Margita Salašovičová
za aktívnu, angažovanú prácu a úspešné vedenie Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Vranove nad Topľou
Miroslava Sobotová
za osobný podiel pri organizácii detských terénnych prekážkových pretekov KidRace a organizáciu 1. Nočného behu o Pohár primátora mesta Vranov nad Topľou
Daniel Súčik
za dosiahnuté výsledky v motoristickom športe a úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou a účinnú pomoc pri organizovaní motoristických podujatí vo Vranove nad Topľou
Angela Zubková
za aktívny prístup a angažovanosť pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí pre seniorov v MO Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou a prácu v Rade seniorov
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
za udržiavanie vojnových dejinných udalostí v povedomí mladej generácie mesta Vranov nad Topľou 

CENA PRIMÁTORA MESTA

ThLic. Štefan Albičuk, PhD.
za šírenie kresťanských hodnôt, rozvoj duchovného života mládeže a dospelých spojených so zveľaďovaním cirkevných budov vo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou
Mgr. Emília Antolíková
za úspešné vedenie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou a výrazný osobný podiel na rozvoji komunitných aktivít s významom pre verejné knižnice na Slovensku a v zahraničí
Milan Ivanov
za dlhoročnú bezplatnú údržbu a odbornú starostlivosť o presný chod vežových hodín Baziliky minor Narodenia Panny Márie vo Vranov nad Topľou
Mgr. Renáta Kopčeková
za dlhoročné úspešné vedenie Spojenej školy internátnej a osobný podiel pri výchove a vzdelávaní handicapovaných detí a mládeže
Ján Luka
za dlhoročnú humánnu činnosť spojenú so 100-násobným darcovstvom krvi
JUDr. Miroslav Novák
za osobný prínos v rozvoji súdnictva v meste a okrese Vranov nad Topľou v čase jeho riadenia a za celoživotnú prácu sudcu v trestných veciach
Daniel Oráč
za vynikajúce športové úspechy v stolnom tenise a úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou
MUDr. Jozef Sládek a MUDr. Valéria Sládeková
za výrazný osobný podiel na rozvoji verejného zdravotníctva v meste a okrese Vranov nad Topľou
Peter Spusta
za vzornú reprezentáciu mesta v netradičnom športe – pretláčanie rukou na viacerých ME a MS a za príkladné organizovanie M-SR v tomto športovom odvetví vo Vranove nad Topľou
Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou
za významný prínos vo výchove, vzdelávaní a rozvoji stredného školstva a šírenie dobrého mena mesta doma a v zahraničí
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
za uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt a dlhoročnú osvetovú činnosť v meste a okrese Vranov nad Topľou
Mesto Rzeszów
za aktívnu tvorivú a úspešnú činnosť Mládežníckeho domu kultúry Rzeszów a Mestského domu kultúry Vranov nad Topľou v oblasti kultúry vrámci projektu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska 2007 – 2013 a jeho trvalej udržateľnosti
Občianske združenie Mažoretky Varanovia
za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti mažoretkového športu spojené s úspešnou reprezentáciou mesta Vranov nad Topľou a Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach 

CENA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Štefan Kocák
za výrazný celoživotný podiel na záchrane, uchovávaní, rozvoji a prezentácii slovenskej tradičnej ľudovej kultúry Zemplína a Šariša a dlhoročné vedenie FS Vranovčan spojené s úspešnou reprezentáciou mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí

« späť

aktualizácia: 21.01.2019 | počet zobrazení: 29 228
Počet návštev od 21.02.2008: 4478748
Počet návštev dnes: 602