Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

V roku 2016 sme na komunálnom odpade ušetrili 41 000 eur

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » V roku 2016 sme na komunálnom odpade ušetrili 41 000 eur

Od 01.01.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, na základe ktorého bolo prijali nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou. Tento zákon priniesol viacero zmien. K najhlavnejšej patrí to, že od 01.07.2016 mení systém financovania separovaného zberu v meste. Náklady na zabezpečenie zberu separovaného odpadu preberá Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) – v našom meste spoločnosť ENVI-PAK, a.s. 

To znamená, že my občania platíme iba za komunálny odpad a za separovaný odpad bude platiť spoločnosť ENVI-PAK, a.s.. Z tohto dôvodu by sme chceli vyzvať Vás občanov, aby ste pristúpili k zodpovednejšiemu separovaniu komunálneho odpadu, aby sme zvýšili množstvo vyseparovaného odpadu a znížili sa množstvo komunálneho odpadu.


Zároveň chceme poďakovať občanom, ktorý svoj odpad separujú a tak prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu. Mesto Vranov nad Topľou bude naďalej zabezpečovať a financovať zber zmesového komunálneho odpadu. Chceme Vám tiež dať na vedomie koľko komunálneho a separovaného odpadu bolo vyprodukovaného za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 v po­rovnaní z rokom rovnakým obdobím roku 2015. .=

Porovnanie rokov 2015 a 2016 komunálny odpad:

Rok 2015/t/ 2016/t/
Január 493,67 467,68
Február 550,83 509,42
Marec 540,97 554,66
Apríl 550,79 616,74
Máj 601,74 614,04
Jún 567,67 637,143
Júl 689,28 685,89
August 612,03 676,26
September 708,88 703,71
Október 590,44 611,14
November 596,46 584,69
December 566,09 462,81
Spolu 7088,85 7124,18

             S­eparovaný odpad: papier, sklo, plasty

Rok 2015 /t/ 2016/t/
Január 27 20,52
Február 26,18 14,7
Marec 12,85 14,88
Apríl 38,48 47,33
Máj 13,83 29,22
Jún 31,06 29,8
Júl 25,77 27,33
August 20,31 23,68
September 16,66 34,85
Október 34,89 23,68
November 30,32 31,75
December 27,41 39,05
Spolu: 304,96 336,86

 

Mesto v roku  2015  zaplatilo za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu 657 627,798 Eur. Za rovnaké obdobie roka 2016, zavedením OZV, to bolo 616 348,0­7 eur, čo je úspora 41  253,728 Eur.

« späť

aktualizácia: 23.05.2017 | počet zobrazení: 2 604
Počet návštev od 21.02.2008: 4388675
Počet návštev dnes: 1118