Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Otázky a odpovede

« späť
Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Vranov nad Topľou.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ani ju nenahrádza. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené. Táto rubrika tiež neslúži na opakovanú vzájomnú diskusiu.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Vranov nad Topľou na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Vranov nad Topľou si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).

Zoznam otázok a odpovedí: 1 - 20 / 84

Vaša otázka zo dňa 17.08.2023, Peter Petrisko

Dobrý deň ako sa teraz menuje po novom ulica Sovietskej armády?

Naša odpoveď zo dňa 18.08.2023

Dobrý deň,

teraz sú to ulice Mlynská, Námestie slobody a M.R. Štefánika. Závisí od konkrétneho súpisného čísla.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 18.06.2023, Drahoslava Adamova

Dobrý deň, poprosím vás kedy bude otvorené kúpalisko?

Naša odpoveď zo dňa 30.06.2023

Dobrý deň,

začiatkom prvého a druhého júlového týždňa prebehnú na kúpalisku všetky nutné opravy potrebné pre jeho spustenie, následne sa začne postupne napúšťať do bazénov voda. Predpokladáme oficiálne spustenie niekedy v polovici júla.

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku


Vaša otázka zo dňa 30.05.2023, Maroš Bak

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mesto Vranov ešte niekedy opraví fontánky na pitie pitnej vody pri pamätníku hrdinom a bojovníkom proti fašizmu, pri AOC a OC Komunál ? Ľudia tieto fontánky s obľubou používali a vo vyspelých mestách sú samozrejmosťou. Chcem len pripomenúť, že sa blíži leto a v posledných rokoch sú veľmi horúce a suché. Zaujímal by ma aj dôvod, prečo tak dlhé obdobie bol tento problém neriešený. Ďakujem za odpoveď :), občan mesta

Naša odpoveď zo dňa 20.06.2023

Dobrý deň,

všetky fontánky boli minulý týždeň opravené, vrátane ešte tu nespomenutej pred Bistrom Dominika.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 28.05.2023, pavol orendaš

Dobrý deň, rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku lúčna je už ukončená?. Prebehla zo strany mesta kontrola rekonštrukcie, ak áno s akým záverom.

Naša odpoveď zo dňa 02.06.2023

Dobrý deň,

realizácia projektu bola ukončená. Bola vykonaná kontrola, ktorá potvrdila vykonanie rekonštrukcie v zmysle schváleného projektu. V prípade ďalších otázok je potrebné kontaktovať oddelenie výstavby MsÚ.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 05.05.2023, Jakub Goda

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či mesto nerozmýšľalo nad výstavbou kruhového objazdu na križovatke Prešovská – Herlianska smer Vechec. Ďakujem

Naša odpoveď zo dňa 11.05.2023

Dobrý deň,

úvahy nad touto okružnou križovatkou boli, bolo by však potrebné dať dohromady financie s Prešovským samosprávnym krajom, pretože prevažná časť komunikácií je v správe PSK (cesty II. a III. triedy). Zatiaľ PSK v meste a aj mesto realizuje iné investičné akcie.

Ing. arch. Balog, referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 12.10.2022, Patrícia

Dobrý deň,

Chcem nahlásiť že nesvieti pouličná lampa na ulicu Lúčna pri vchode 819/19. Prosím o opravu.

Naša odpoveď zo dňa 17.10.2022

Dobrý deň,

dnes (17.10.2022) bola v svietidle č. 6 pri Lúčnej 819/19 vymenená výbojka. Prosíme o kontrolu stavu, pretože aj pôvodná sa pri kontrole javila v poriadku.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 10.08.2022, Mária Bazyľáková

Už dlhšiu dobu si všímam, že pouličné svetlá na Dubníku začínajú svietiť až večer cca o 21.15 hod., ale ráno svietia až do 5.45 hod, takže predpokladám, že v rámci šetrenia to nebude, skôr chyba v nastavení.

Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 10.08.2022

Dobrý deň,

informovali sme o tejto skutočnosti správcu verejného osvetlenia. Zle nastavené časy zostali po údržbe, ktorá bola na ňom nedávno vykonaná. Správca to preveril a znova nastavil správne časy osvetlenia a od dnešného večera by už to malo byť v poriadku. Ďakujeme za upozornenie.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 19.07.2022, Pavol Imro

Dobrý deň Poskytuje mesto malé kontajnery na triedený odpad? Sklo, papier a plast? Ďakujem za odpoveď

Naša odpoveď zo dňa 19.07.2022

V meste Vranov nad Topľou sa nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi , riadi schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Vranov nad Topľou č. 179/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi . Pôvodca komunálneho odpadu je povinný vytriediť jednotlivé zložky a odovzdať ich v rámci triedeného odpadu nasledovne ( IV.časť triedený zber komunálneho odpadu §18 odst. 2 VZN č. 179/2020 ) :

  1. 1100 l kontajnery v bytových domoch,
  2. plastové vrecia len v rodinných domoch a malých bytových domoch.

Podľa vyššie citovanej právnej úpravy sa v rodinnej zástavbe 120 l farebne odlíšené nádoby na triedený odpad neposkytujú.

Ing. Zuzana Košalková, oddelenie životného prostredia


Vaša otázka zo dňa 27.06.2022, Viera Šurinová

Mám záhradku pri obchvate mesta , nakoľko neprší a pokazila sa mi studňa nemám vodu na polievanie. Chcem sa spýtať na koho by som sa mohla obrátiť aby mi doviezli vodu do súdov . Ďakujem za odpoveď.

Naša odpoveď zo dňa 27.06.2022

Dobrý deň,

takéto služby poskytuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou, tel. 057/4871 777. Skús­te sa informovať u nich na bližšie podmienky.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 10.05.2022, Štefan Bankovič

Dobrý deň, chcem sa informovať kedy sa začne s opravou dier na ul. Dlhej vo Vranove nad Topľou? , najmä pri čerpacej stanici Gulf a pri Kauflande? Ide o havarijný stav vozovky, čo je potrebne riešiť urgente do hlavných a plánovaných opráv v roku 2022. Hlavne kriticke diery a výtlky, ktoré neznesú odklad, nehovoriac o poškodeniach vozidiel a možných nehodách. Rovnako opakovane poukazujem na nefunkčnosť žľabu na odvod povrchovej vody v krizovatke ul. Dlhá a Nemocničná smer vodarka, kovove mreze žľabu po prejdeni vozidiel lietajú po vozovke. Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 12.05.2022

Dobrý deň,

18.5.2022 sa začína s opravou výtlkov. Prioritou je oprava komunikácie pri ČS Gulfka.

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 14.01.2022, Michal Jonek

Môže držiteľ preukazu ZŤP a súčasne aj parkovacieho preukazu (vozičkár) zaparkovať, zataviť na nevyhnutný čas na vyznačenom, označenom ŠPZ, bez pokuty za nesprávne parkovanie.

Naša odpoveď zo dňa 17.01.2022

Dobrý deň,

podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, je zakázané na týchto miestach parkovať. Teda na takomto mieste vodič nesmie zastaviť a stáť samozrejme okrem majiteľa vyhradenej ŠPZ uvedenej na značke. Výnimku nemajú ani držitelia ZŤP.

Bc. Peter Čečko, náčelník MsP


Vaša otázka zo dňa 02.01.2022, Miroslav Širochman

Neviem na stránke mesta nájsť termíny vývozu komunálneho odpadu a hlavne plastov z mestskej časti Čemerné na rok 2022.

Naša odpoveď zo dňa 03.01.2022

Dobrý deň,

odkaz na harmonogram sep. zberu a TKO nájdete na niekoľkých miestach na našom webe v sekcii odpadov: Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu – http://www.vranov.sk/…neho-odpadu/ prip. Zber a vývoz triedeného odpadu – http://www.vranov.sk/…neho-odpadu/ . Rovnako ho nájdete aj v aplikácii mesta pre mobilné telefóny ( http://www.vranov.sk/…u-aplikaciu/ )

Ing. Marcel Kopčo, referát ŽP a ŠFRB


Vaša otázka zo dňa 26.11.2021, Alica Niská

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ak má niekto trvalý pobyt v Čemernom a platí tam daň za smetie, a je taktiež prihlásený vo Vranove na prechodný pobyt daň za smetie má povinnosť platiť tiež na adrese prechodneho pobytu?

Ďakujem Niská

Naša odpoveď zo dňa 29.11.2021

Dobrý deň,

ak má poplatník v meste Vranov nad Topľou súčasne trvalý aj prechodný pobyt, platí poplatok iba na jednom mieste, buď na adrese trvalého pobytu, alebo na adrese prechodného pobytu.

Eva Karaščáková, ref. daní a poplatkov


Vaša otázka zo dňa 22.11.2021, Veronika Cvejkusova

Chcem sa opytat kde sa mam registrovat na ockovanie

Naša odpoveď zo dňa 25.11.2021

Dobrý deň,

na očkovanie sa je možné aktuálne prihlásiť tu: https://psk-ockovanie.sk/…inu-janssen/ . Všetky potrebné informácie nájdete tu aktuálne na našom webe.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 12.11.2021, Jana Kotlarova

Dobrý deň volám sa Jana Kotlarova bytom Čaklov a chcela som sa spýtať či je možná zľava na komunálny odpad vzhľadom na to že som v hmotnej núdzy a dostávam 67 eur a mám doma syna čo je ZŤP

Naša odpoveď zo dňa 01.12.2021

Dobrý deň,

v meste Vranov nad Topľou je výška poplatku za komunálne odpady pre rok 2021 určená VZN č. 177/2020, zároveň toto VZN určuje aj podmienky a podklady na uplatnenie zníženia poplatku za komunálne odpady v meste Vranov nad Topľou. Ak bývate v obci Čaklov, informujte sa na obecnom úrade o možných úľavách na poplatku za komunálne odpady, nakoľko každá obec postupuje podľa vlastného VZN.

Eva Karaščáková, ref. daní a poplatkov


Vaša otázka zo dňa 28.09.2021, Blažena Kubová

Neviem či to tu patrí ale, ale chcela by som nahlásiť ,že na sídlisku 1.pred blokom 992 nesvieti verejné osvetlenie.

Naša odpoveď zo dňa 29.11.2021

Dobrý deň,

podľa informácie od dodávateľa prác by už dané svetlo malo svietiť.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 21.08.2021, Silvia Lacková

Dobrý deň, máte na stránke niekde uvedené ako postupovať pri rezervovaní termínu svadby na matrike? Čo potrebujeme, ako a čo treba a podobne. Nechcem to riešiť hneď telefonicky ale najprv si naštudovať podrobné informácie, ktoré sa v každom meste líšia. Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 03.12.2021

Dobrý deň,

v sekcii „Ako vybaviť“ : http://www.vranov.sk/…-manzelstva/ nájdete potrebné informácie.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 03.05.2021, Ivana Pavlíková

Chcem sa opytat kde najdem PDF žádosť o pridanie druheho krstneho mena ? Dakujem.

Naša odpoveď zo dňa 01.12.2021

Dobrý deň,

vytvorili sme novú položku v sekcii „Ako vybaviť“: http://www.vranov.sk/…ruheho-mena/ . Všetky potrebné informácie nájdete na tomto mieste.


Vaša otázka zo dňa 13.01.2021, Martin Demcak

Dobry den, prosim poslat rozpis zberu odpadov pre Cemerne na rok 2021 . Dakujem Demcak

Naša odpoveď zo dňa 13.01.2021

Dobrý deň,

v týchto dňoch boli doručované do schránok domácností požadované rozpisy zberu odpadov pre prvý polrok 2021. Ak ste ho náhodou nedostali môžete si ho prísť vyzdvihnúť aj v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade vo Vranove n.T., alebo je k dispozícii kedykoľvek na stránke http://www.vranov.sk/…neho-odpadu/ .

Ing. Marcel Kopčo, referát výstavby, dopravy a ŽP


Vaša otázka zo dňa 19.12.2020, Jakub Karafa

Dobrý deň, po zriadení dobrovoľného hasičského zboru vo VnT. bude možnosť sa aj niekde prihlásiť do tohto zboru?

Naša odpoveď zo dňa 21.12.2020

Dobrý deň,

v tejto veci môžte kontaktovať vedúceho oddelenia mestského majetku Ing. Mariána Onderka, email: marian.onderko@vranov.sk, tel. 057/7590160, ktorý Vám bližšie zodpovie prípadné otázky.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Zoznam otázok a odpovedí: 1 - 20 / 84

Počet návštev od 21.02.2008: 4625668
Počet návštev dnes: 535