Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota 1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan dňa 22.4.2015 sláv­nostne prijal vysokoškolského pedagóga, profesora Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Igora Liberka. Primátor vo svojom príhovore jubilantovi poďakoval za jeho aktívnu dlhoročnú vedeckú prácu, za jeho prínos v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a logistiky. Do ďalšej práce mu zaželal pevné zdravie, len výborných študentov a veľa životného optimizmu.

prof. Ing. Igor Liberko, CSc. v roku 1969 absolvoval Strojnícku fakultu  VŠT v Košiciach. Po 6– ročnej praxi vo výskumnom ústave  nastúpil v roku 1975 na SjF v Košiciach ako odborný asistent, kde pracoval 30 rokov.
V roku  1984 obhájil dizertačnú prácu na SVTŠ a získal vedeckú hodnosť CSc. v odbore odvetvové  a prierezové ekonomiky. Je absolventom troch postgraduálnych štúdií. V roku 1988 bol menovaný za docenta v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby, v roku 1994 habilitoval v odbore riadenie procesov získavania  a spracovania nerastných surovín. V roku 2000 po inaugurácií na Žilinskej univerzite bol vymenovaný za profesora v odbore  inžinierstvo riadenia  priemyslu. V období reštrukturalizácie  študijných odborov bol predsedom celoslovenskej komisie pre odbor priemyselné inžinierstvo.
Od roku 2005 začal pracovať na FM Prešovskej univerzity, kde  v rokoch 2005– 2010 bol spolu garantom doktorandského štúdia a spolu garantom docentských habilitácii a profesorských  menovacích konaní. Počas zamestnania  v rezorte školstva pracoval v rôznych funkciách, od vedúceho katedry až po funkciu prorektora. Absolvoval niekoľko krátkodobých zahraničných študijných pobytov.
V súčasnosti oblasť jeho odbornej orientácie je problematika podnikovej ekonomiky, operačného manažmentu a logistiky. Je autorom, resp. spolu autorom 3 monografií (2+1).V rokoch  2009 – 2014 bol členom vedeckých rád  na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorom alebo spoluautorom viac  ako 170 publikácii doma a v zahraničí. Má evidovaných  viac ako 131 citácií z toho 51 v zahraničí, 8 citácii v evidovaných  vo WOS, resp.Scopus. Bol riešiteľom 42 výskumných úloh z toho 12 ako zodpovedný riešiteľ.
V súčasnosti je členom viacerých odborových komisií pre doktorandské štúdium. Bol členom  medzinárodnej asociácie IATM – International Association of Technology Management ( Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Česko). Bol a je  členom vedeckých rád  fakúlt doma  a v zahraničí, ako aj  členom vedeckých a redakčných rád  domácich a zahraničných časopisov. (zdroj: unipo.sk)

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 11.05.2015 | počet zobrazení: 6657

Počet návštev od 21.02.2008: 2815252
Počet návštev dnes: 657
fb