Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan dňa 22.4.2015 sláv­nostne prijal vysokoškolského pedagóga, profesora Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Igora Liberka. Primátor vo svojom príhovore jubilantovi poďakoval za jeho aktívnu dlhoročnú vedeckú prácu, za jeho prínos v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a logistiky. Do ďalšej práce mu zaželal pevné zdravie, len výborných študentov a veľa životného optimizmu.

prof. Ing. Igor Liberko, CSc. v roku 1969 absolvoval Strojnícku fakultu  VŠT v Košiciach. Po 6– ročnej praxi vo výskumnom ústave  nastúpil v roku 1975 na SjF v Košiciach ako odborný asistent, kde pracoval 30 rokov.
V roku  1984 obhájil dizertačnú prácu na SVTŠ a získal vedeckú hodnosť CSc. v odbore odvetvové  a prierezové ekonomiky. Je absolventom troch postgraduálnych štúdií. V roku 1988 bol menovaný za docenta v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby, v roku 1994 habilitoval v odbore riadenie procesov získavania  a spracovania nerastných surovín. V roku 2000 po inaugurácií na Žilinskej univerzite bol vymenovaný za profesora v odbore  inžinierstvo riadenia  priemyslu. V období reštrukturalizácie  študijných odborov bol predsedom celoslovenskej komisie pre odbor priemyselné inžinierstvo.
Od roku 2005 začal pracovať na FM Prešovskej univerzity, kde  v rokoch 2005– 2010 bol spolu garantom doktorandského štúdia a spolu garantom docentských habilitácii a profesorských  menovacích konaní. Počas zamestnania  v rezorte školstva pracoval v rôznych funkciách, od vedúceho katedry až po funkciu prorektora. Absolvoval niekoľko krátkodobých zahraničných študijných pobytov.
V súčasnosti oblasť jeho odbornej orientácie je problematika podnikovej ekonomiky, operačného manažmentu a logistiky. Je autorom, resp. spolu autorom 3 monografií (2+1).V rokoch  2009 – 2014 bol členom vedeckých rád  na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorom alebo spoluautorom viac  ako 170 publikácii doma a v zahraničí. Má evidovaných  viac ako 131 citácií z toho 51 v zahraničí, 8 citácii v evidovaných  vo WOS, resp.Scopus. Bol riešiteľom 42 výskumných úloh z toho 12 ako zodpovedný riešiteľ.
V súčasnosti je členom viacerých odborových komisií pre doktorandské štúdium. Bol členom  medzinárodnej asociácie IATM – International Association of Technology Management ( Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Česko). Bol a je  členom vedeckých rád  fakúlt doma  a v zahraničí, ako aj  členom vedeckých a redakčných rád  domácich a zahraničných časopisov. (zdroj: unipo.sk)

« späť

aktualizácia: 11.05.2015 | počet zobrazení: 12 052
Počet návštev od 21.02.2008: 4481882
Počet návštev dnes: 738