Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

K plazmovému spracovaniu odpadu zvolám zastupiteľstvo

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » K plazmovému spracovaniu odpadu zvolám zastupiteľstvo

primator 14/18 Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí zaviazalo primátora mesta zvolať verejné zhromaždenie na tému „Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov". Poslanci sa dožadovali tohto verejného zhromaždenia a podľa nich podstatným argumentom pre zvolanie tohto zhromaždenia bolo aj to, že ako poslanci majú nedostatok informácií o tomto projekte. Treba pripomenúť, že práve pre poslancov MsZ bol pripravený odborný seminár, na ktorý všetci dostali pozvánku. Odborného seminára sa zúčastnilo minimum poslancov.
V stanovisku mesta, ktoré hneď po schválení uznesenia o verejnom zhromaždení kontaktovalo spoločnosť Plazma Energy, je jasne napísané: „Vzhľadom na to, že sa momentálne spracováva Správa o hodnotení (jej súčasťou budú aj zapracované pripomienky a posudky, ktoré si vyžiadali zainteresované strany vrátane RÚVZ) spoločnosť Plasma Energy nepovažuje za vhodné riešenie zorganizovať verejné zhromaždenie v termíne, ktorý schválilo MsZ. Podľa informácií, ktoré nám poskytla dotknutá spoločnosť, do tohto termínu nebudú k dispozícii požadované informácie (posudky) k pripravovanému projektu. Samozrejme občania svoj názor budú môcť vyjadriť na verejnom zhromaždení približne o mesiac neskôr v rámci povinného verejného prerokovania, ktorého povinnosť vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení.“
Z tohto stanoviska je jasné, že ja – primátor a mestský úrad sme tu pre občanov, občania nie sú za dverami a túto vetu považujem za názor iba jedného poslanca. Občanovi je potrebné podať komplexnú a kompletnú informáciu o projekte, ktorý je pripravovaný pre náš priemyselný park. Preto zdieľam názor, že s obyvateľmi nášho mesta je potrebné tento projekt prerokovať. Vôbec nechcem túto problematiku zatláčať do kúta alebo odsúvať na letnú sezónu, ako si niekto myslí. Priebeh, príprava a realizácia projektového zámeru „Zhodnocovanie odpadov plazmovými procesmi“ bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré zvolám v prvej polovici mesiaca jún.

Ján Ragan, primátor mesta

« späť

aktualizácia: 16.06.2015 | počet zobrazení: 8 320
Počet návštev od 21.02.2008: 4478741
Počet návštev dnes: 595