Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republika

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republika

Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ V dňoch 08. – 10. mája 2014 pozvali predstavitelia úradu Moskovskej oblasti mesta Brest na oficiálnu návštevu primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana a  ďalších členov na oslavu 70. výročia oslobodenia Bieloruskej republiky od nemecko-fašistických okupantov a Víťazstva sovietskeho národa vo Veľkej vlasteneckej vojne.

Mesto Brest je lákavé, veľké priemyselné centrum Bieloruska. Za hranicami republiky sú známe jeho obchodné značky, priemysel, mliečne výrobky, módne oblečenie a pod. Žije v ňom viac ako 315 000 obyvateľov. Od r. 1991 je Bielorusko nezávislým štátom a  Brest tvorí západnú jeho bránu s krásne rozvíjajúcim sa mestom, ktoré vždy srdečne víta hostí.

V rokoch 1941 – 1944 bolo mesto okupované nemecko-fašistickými okupantami. Prvý úder hitlerovských vojsk zasiahol obrancov Brestskej pevnosti. Bola to najväčšia hrdinská obrana a boj v histórii Veľkej vlasteneckej vojny. Každý deň tisíce turistov navštevuje memoriálny komplex „Brestská pevnosť-hrdina“, aby mohli prostredníctvom exkurzie po pevnosti a návštevou múzea získať čo najhodnovernejšie informácie o tejto tragickej udalosti. Nad celým memoriálnym komplexom, ktorý slávnostne otvorili a sprístupnili 25. septembra 1971, sa hrdinsky týči obrovský monument „Udatnosť“ a pod ním na námestí slávnostných ceremoniálov horí večný oheň. Od r. 2011 na území Centrálneho ostrova Brestskej pevnosti /námestí ceremoniálov/ je sprístupnené pohrebisko obrancov, kde pod náhrobnými kameňmi sú uložené pozostatky 58 známych i neznámych hrdinov.

Aj napriek všetkým týmto ťažkým prekážkam, dnes mesto Brest v priebehu niekoľkých desiatok rokov rastie a každý rok rozširuje svoje hranice výstavbou nových mikroregiónov. Je tam vytvorená silná športová infraštruktúra – športový komplex, ľadový palác – najlepší vo Východnej Európe, jedinečný plavecký kanál – jeden z troch najlepších v Strednej Európe. Dňa 07. 04. 1978 boli v Breste vytvorené dva administratívne – správne oblasti: Leninská a Moskovská oblasť.

Delegácia mesta Vranov nad Topľou dostala možnosť a zároveň česť navštíviť Moskovskú oblasť mesta, ktorá je zároveň väčšou časťou Brestu. Trojdňový program ktorý bol zo strany úradu Moskovskej oblasti vopred časovo naplánovaný a  zodpovedne pripravený, bol pre našu delegáciu veľmi bohatý, zaujímavý, prínosný ale aj časovo náročný. Vo štvrtok dopoludnia primátora mesta Ing. Jána Ragana a členov delegácie – prednostu MsÚ Mgr. Andreja Krišandu, vedúcu oddelenia školstva PaedDr. Marianu Lapčákovú a riaditeľku ZŠ Juh Mgr.Zlaticu Halajovú, prijal na pôde úradu prednosta Moskovskej oblasti mesta Brest Rogačuk Alexander Stepanovič a jeho zástupcovia Kravčuk Vadim Vasiljevič a Vlasovec Alexander Andrejevič. Cieľom spoločného stretnutia boli konkrétne dohovory o možnostiach dôstojnej spolupráce so zariadeniami v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a  práce, upevnenie a stabilizácia vzájomných vzťahov medzi mestami za konkrétnych podmienok na základe zmluvy podpísanej v auguste 2013. V tom čase brestská delegácia prijala pozvanie primátora mesta Vranov nad Topľou na podujatí „Dni Vranova“, z ktorých si odniesli /konštatovali členovia delegácie/ veľmi silné zážitky a dojmy. Tak ako mesto Vranov nad Topľou v rámci svojich možností pre bieloruských hostí pripravilo bohatý trojdňový program so zabezpečenou starostlivosť ktorú vysoko ocenili, naša delegácia si vysoko váži prijatie, starostlivosť, celodennú časovú obetavosť, otvorenosť a  pohostinnosť počas celého pobytu.

V rámci pripraveného programu sa uskutočnila prehliadka OAO „Brestského elektrolampového závodu“ /výroba žiaroviek a svietidiel na rôzne účely použitia/ ako aj beseda so zástupcom uvedeného závodu, ktorý podal zaujímavé informácie o výrobnom procese, o prevádzke,  zamestnanosti a podmienkach staroslivosti o zamestnancov závodu, ako aj príprave mládeže do zamestnania pod vedením skúsených starších zamestnancov. Zástupca vedenia závodu sa nebránil ponuke primátora Ing. Jána Ragana prijať pozvanie v súvislosti s otázkou priemyselného parku. Popoludní delegáciu čakalo milé prekvapenie a to, oficiálne stretnutie s predsedom Brestského mestského výkonného výboru Plyšenkom Alexandrom Sergejevičom, za prítomnosti brestských televíznych kamier a novinárov, ktorým primátor poskytol rozhovor a odpovedal na zvedavé otázky. Na spoločnom stretnutí si primátori obidvoch miest vymenili informácie z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, tiež práce a zamestnanosti obyvateľstva ako aj o spolupráci a možnosti vytvárania priateľských vzťahov medzi mestami Brest a Vranov nad Topľou na ďalšie obdobie.

V podvečer pokračovalo stretnutie a spoločné rozhovory – úvahy s riaditeľom firmy ODO „Panda“, Laskovičom Alexandrom Vladimirovičom, ktorého firma produkuje oblečenie pre deti, školské uniformy pre rôzna typy škôl ako aj dámske módne oblečenie. Aj pri tomto stretnutí sa hľadali určité možnosti a formy spolupráce. Nasledujúci deň /09. máj/ sa niesol v duchu trojkilometrového slávnostného sprievodu predstaviteľov mesta, zamestnancov závodov a podnikov, žiakov a študentov ako aj obyvateľov celého mesta smerom k Brestskej pevnosti, nad ktorou sa vynímal známy monument „Udatnosť“ a osláv 70. Výročia oslobodenia Bieloruskej republiky od nemecko-fašistických okupantov, no tiež  Víťazstva sovietskeho národa vo Veľkej vlasteneckej vojne. Tento deň bol zároveň dôvodom pozvania slovenskej delegácie a tiež dôvodom, prečo naša delegácia pozvanie prijala.

Popoludnie bolo vyhradené návšteve mestského zariadenia vzdelávania „Strednej škole E. M. Fomina“. Žiaci, učitelia a riaditeľka školy Uljanickaja Alla Petrovna privítali delegáciu typickým slovanským zvykom, chlebom a soľou ktorým žiaci obdarovali vedúcu oddelenia školstva a  tá ho v zápätí odovzdala riaditeľke ZŠ Juh Mgr. Zlatici Halajovej, ako symbol spolupráce obidvoch škôl. Cieľom stretnutia bolo nadviazať kontakt s družobnou školou a naplniť obsahovo družobnú zmluvu, ktorá bola podpísaná medzi školami v októbri 2013 vo Vranove nad Topľou. Táto škola patrí k najväčším školám Moskovskej oblasti daného mikroregiónu. Milým prekvapením bol krásny kultúrny program žiakov školy, tématicky zameraný k výročiu víťazstva nad fašizmom a  špeciálne delegácii venovaná, krásnou slovenčinou zaspievaná pieseň „Horehronie“. Po prehliadke priestorov školy, riaditeľky škôl dohodli následnú spoluprácu. V dňoch od 14.-17. 10. 2014 pricestuje delegácia 25 žiakov školy z Brestu na Slovensko . Stretnutie škôl bude zamerané na športovú činnosť a prelomenie jazykových bariér medzi žiakmi dvoch národov. Stretnutie bolo veľmi podnetné a hlavným znakom bola srdečnosť, priateľstvo, túžba po poznaní nových ľudí, nových informácií zo života oboch národov. Dúfame, že aj žiaci našej školy pomôžu touto cestou prezentovať dobré meno školy a nášho mesta za hranicami našej vlasti. V sobotu ráno pred odchodom domov, po ceste smerom k štátnej hranici, kam našu delegáciu sprevádzali zástupcovia úradu, sme mali možnosť pokochať sa novovybudovanou bázou oddychu „Šale“ v blízkosti Bieleho jazera.

Sme presvedčení, že toto spoločné stretnutie prinesie svoje ovocie. Na základe dojmov ktoré si naša delegácia priniesla domov sme presvedčení, že táto návšteva splnila svoj cieľ v rámci spolupráce nielen v oblasti školstva, kultúry a športu, ale chceme veriť, že priláka a privedie nových investorov do priemyselného parku  nášho mesta.

« späť

Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ
« » Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ
Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ Delegácia mesta Vranov nad Topľou na oficiálnej družobnej návšteve v meste Brest – Bieloruska republ
aktualizácia: 02.06.2014 | počet zobrazení: 42 172
Počet návštev od 21.02.2008: 4481742
Počet návštev dnes: 598