Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

„Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“

Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie v meste Vranov nad Topľou. 

Špecifický cieľ 1: Podpora zriadenia systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom stavebných úprav, zakúpenia vybavenia a umiestenia na Zbernom dvore vo Vranove nad Topľou.   

Hlavná aktivita: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom stavebných úprav, výstavby nového zariadenia na zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne -  zariadenia na aeróbny rozklad na Zbernom dvore. Prebehnú stavebné práce, bude zakúpený a uvedený do prevádzky Aeróbny fermentor EWA a dôjde k nákupu hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO: Traktora, Mulčovacieho zariadenia so zberným košom, Čelného nakladača, Zberového vozidla – one stop, s umývacím zariadením, 2300 ks Zberných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Ukončenie realizácie projektu je koniec roka 2023. Celkové náklady sú vyčíslené na 1 380 000 eur. Výška nenávratného finančného príspevku je 1 311000 eur.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

« späť

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 946
Počet návštev od 21.02.2008: 4625655
Počet návštev dnes: 522