Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Opravy miestnych komunikácií zrealizované v roku 2017

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Opravy miestnych komunikácií zrealizované v roku 2017

V priebehu uplynulého roka mesto zrealizovalo viacero opráv cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na území mesta.
video nájdete tu: https://youtu.be/BxtP0eBRlF0
Celkovo bolo zrekonštruovaných 12 rekonštrukcií mestských komunikácií, a to oprava chodníka na Sídlisku II v dĺžke 138 metrov pri základnej škole a parkoviska pri škole, oprava chodníka na Mlynskej ulici smerom na Dubník v dĺžke 390 metrov, oprava chodníka na Sídlisku 1. mája pri bytovom dome G v dĺžke 100 metrov a na Štefánikovej ulici v dĺžke 300 metrov, oprava chodníka na Ulici Dr. C. Daxnera a pri Základnej škola Juh v dĺžke 120 metrov, oprava chodníkov na Viničnej ulici, Ulici gen. Svobodu v dĺžke 675 metrov a na Ulici Bernolákovej v dĺžke 215 metrov, rekonštrukcia cestnej komunikácie na Dubníku pri bytovom dome 1511 30 metrov, rekonštrukcia cestnej komunikácie na Slnečnej ulici v dĺžke 215 metrov, odvodnenie a úprava spevnenej plochy na Prešovskej ulici, kde vzniklo 14 parkovacích miest. Zrealizovaná bola oprava plochy na Lúčnej pri bytovom dome 819 na Lúčnej. Rekonštrukciou tohto priestoru sa upravila organizácia parkovania pri tomto bytovom dome, zlepšila plynulosť cestnej premávky a zvýšila bezpečnosť chodcov na tomto sídlisku.

V letnom období bola zrealizovaná revitalizácia verejného priestoru, chodníka a okružnej križovatky pri Základnej školy Lúčna, ktorej cieľom bolo zvýšiť atraktivitu, kvalitu a bezpečnosť tohto priestoru. . V rámci tejto rekonštrukcie bola demontovaná nevyužívaná fontána, upravené verejné priestranstvo a verejná zeleň, doplnené osvetlenie, osadené parkové lavičky a vymenená dlažba na námestí, chodníku a pri autobusovej zastávke.

Oprava ciest, chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou pozostávala z odstránenia starých obrubníkov a starého asfaltu, osadenia nových obrubníkov a uloženia nového asfaltového koberca. Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky pracovníkmi mestského úradu.

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 2 400
Počet návštev od 21.02.2008: 4481742
Počet návštev dnes: 598