Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Kontakty

« späť
Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD

 • Adresa:

     Dr. C. Daxnera 87
     093 16 Vranov nad Topľou

 • Ústredňa: 057/442 25 51 – 3
 • e-mail: mesto@vranov.sk
 • web: http://www.vranov.sk
 • GPS:
  • DD°MM.mmm’: 48°53.396’, 21°41.128’
  • DD.dddddd°: 48.889933°, 21.685467°
  • DD°MM’SS.s”: 48°53’23.8”, 21°41’7.7”

 

Oddelenie Meno Telefón Email
Sekretariát primátora Mgr. Daniela Mokroluská 057/7590111 sekretariat (at) vranov.sk
Primátor Ing. Ján Ragan 057/7590111 primator (at) vranov.sk
Hovorkyňa Mgr. Eva Fedorňáková 057/7590113 eva.fedornakova (at) vranov.sk
Sekretariát prednostu Jana Mezejová 057/7590121 kancelaria.pred­nostu (at) vranov.sk
Prednosta Ing. Imrich Kónya 057/7590121 prednosta (at) vranov.sk
Hlavný kontrolór Ing. Mária Cingeľová 057/7590125 kontrola (at) vranov.sk
Podateľňa Jana Gonosová 057/4422551–3 podatelna (at) vranov.sk
Náčelník mestskej polície Bc. Čečko 057/7590140 peter.cecko (at) vranov.sk
Vedúci odd. ekonomického PhDr. Milan Malý 057/7590150 milan.maly (at) vranov.sk
Vedúci odd. mestského majetku Ing. Marián Onderko 057/7590160 marian.onderko (at) vranov.sk
Vedúci odd. bytov a nebyt. priestorov Ing. Peter Michalov 057/7590190 peter.michalov (at) vranov.sk
Vedúca odd. výstavby, dopravy a ÚR Ing. Vlasta Štefániková 057/7590170 vlasta.stefanikova (at) vranov.sk
Vedúca odd. organizačného a soc. služieb Mgr. Gabriela Hodorová 057/7590180 gabriela.hodorova (at) vranov.sk
Vedúca odd. školstva RNDr. Valéria Novikmecová 057/7590130 valeria.novikmecova (at) vranov.sk
Vedúci odd. verejnoprospešných služieb Ing. Ján Fedorňák 057/4450448 jan.fedornak (at) vranov.sk
Vedúci odd. údržby mestského majetku Peter Mrážik peter.mrazik (at) vranov.sk
Vedúca odd. životného prostredia Ing. Zuzana Košalková 057/7590175 zuzana.kosalkova (at) vranov.sk
Aktivačné práce Ing. Lenka Tiňová 057/4450448 lenka.tinova (at) vranov.sk
Matrika Butkovská, Andrejkovičová, Hermanovská 057/4422983 matrika (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov PhDr. Jana Kozlovská 057/7590151 jana.kozlovska (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Bc.Mária Kopková 057/7590152 maria.kopkova (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Erika Hašáková 057/7590152 erika.hasakova (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Ing. Monika Gašparová 057/7590158 monika.gasparova (at) vranov.sk
Pokladňa Ing. Zita Ropoviková 057/7590153 zita.ropovikova (at) vranov.sk
Pokladňa Danka Hrešková 057/7590153 danka.hreskova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Ing. Štefánia Rieglerová 057/7590154 stefania.rieglerova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Eva Karaščáková 057/7590155 eva.karascakova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Eva Lobodášová 057/7590156 eva.lobodasova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Ing. Simona Sisková 057/7590157 simona.siskova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Ing. Kristína Haľková 057/7590161 kristina.halkova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Mgr. Zuzana Chrapeková 057/7590161 zuzana.chrapekova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Ing. Anna Petríková 057/7590162 anna.petrikova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Ing. Naďa Volčková 057/7590162 nada.volckova (at) vranov.sk
Mestská športová hala Martin Gajdoš 057/4880194 msh (at) vranov.sk
Referát výstavby a dopravy Ing. Zuzana Kerekešová, PhD. 057/7590171 zuzana.kerekesova (at) vranov.sk
Referát výstavby a dopravy Viera Repášová 057/7590171 viera.repasova (at) vranov.sk
Referát výstavby a dopravy Ing. Kamila Ilečková 057/7590172 kamila.ileckova (at) vranov.sk
Referát životného prostredia Ing. Marcel Kopčo 057/7590176 marcel.kopco (at) vranov.sk
Referát územného rozvoja Ing. arch. Jozef Balog 057/7590172 jozef.balog (at) vranov.sk
ŠFRB PhDr. Katarína Trecáková 057/7590176 katarina.trecakova (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Martin Volčko 0905 427 943 martin.volcko (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Pavol Gurbaľ 0903 545 632 pavol.gurbal (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Mária Ščerbová 0915 935 823 maria.scerbova (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Mária Pavúková 0903 545 687 maria.pavukova (at) vranov.sk
Referát organizačný a služieb občanom Mgr. Michaela Vardžíková 057/7590181 michaela.vardzikova (at) vranov.sk
Referát organizačný a služieb občanom Mgr. Helena Lačná 057/7590183 helena.lacna (at) vranov.sk
Kancelária prvého kontaktu Mária Kentošová 057/7590184 maria.kentosova (at) vranov.sk
Podateľňa/archív Jana Gonosová 057/7590182 jana.gonosova (at) vranov.sk
Referát sociálnych služieb Mgr. Katarína Olachová 057/7590185 katarina.olachova (at) vranov.sk
Referát sociálnych služieb Mgr. Adriana Velčková 057/7590185 adriana.velckova (at) vranov.sk
Referát sociálnych služieb Mgr. Agáta Buzeková 057/7590186 agata.buzekova (at) vranov.sk
Referát školstva Ing. Gabriela Valčová 057/7590131 gabriela.valcova (at) vranov.sk
Referát právny JUDr. Štefánia Križovenská 057/7590112 pravnik (at) vranov.sk
Referát personálno-mzdový Eva Hricová 057/7590116 eva.hricova (at) vranov.sk
Referát informatiky Ing. Marek Voľanský 057/7590115 marek.volansky (at) vranov.sk
Referát kultúry a športu PhDr. Beáta Balintová 057/7590114 beata.balintova (at) vranov.sk
Referát priestupkový Mgr. Anna Ungrádyová 057/7590123 anna.ungradyova (at) vranov.sk
Centrum projektovej podpory Mgr. Natália Maťašová 057/7590135 natalia.matasova (at) vranov.sk
Centrum projektovej podpory Ing. Zuzana Zemčáková 057/7590136 zuzana.zemcakova (at) vranov.sk

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

INFORMÁCIE

ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

 • Dom s opatrovateľskou službou
  • adresa: Duklianskych hrdinov 1212, 093 01 Vranov nad Topľou
  • tel. 057/44 622 52
 • Zariadenie pre seniorov
  • adresa: Sídlisko 1. mája 73, 093 01 Vranov nad Topľou
  • riaditeľ 057/44 238 30
  • ekonomický útvar 057/44 235 38
 • Mestský dom kultúry

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA MESTA

 • futbalový štadión 057/44 234 82
 • Mestská športová hala: 0910 385 388, 057/488 01 94,
 • Mestský športový klub: 0908 777 643

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

UMIESTNENIE REKLAMY

 • adresa: ARDSYSTÉM, s.r.o., Hronského 1115, 093 01 Vranov nad Topľou
 • tel./fax 057/4421500, 0907 723 613
 • web www.ardsystem.sk

POŠTA

 • Pošta Vranov 1, Námestie slobody 1, tel. 057/446 37 09
 • Pošta Vranov 2, Školská 651, tel. 057/446 37 78
 • Pošta Vranov 3, Čemernianska ulica, tel. 057/446 37 79

« späť

aktualizácia: 20.07.2023 | počet zobrazení: 183 224
Počet návštev od 21.02.2008: 4631188
Počet návštev dnes: 1276