Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 21.04.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 10°C
predpoveď na zajtra
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
cez deň 17°C / v noci 6°C

« späť
Kontakty

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD

 • Adresa:

  Dr. C. Daxnera 87

  093 16 Vranov nad Topľou

 • Ústredňa: 057/442 25 51 – 3
 • Fax: 057/442 29 29
 • e-mail: mesto@vranov.sk
 • web: http://www.vranov.sk
 • GPS:
  • DD°MM.mmm’: 48°53.396’, 21°41.128’
  • DD.dddddd°: 48.889933°, 21.685467°
  • DD°MM’SS.s”: 48°53’23.8”, 21°41’7.7”

 

Oddelenie Meno Telefón Email
Sekretariát primátora Mgr. Daniela Mokroluská 057/7590111 sekretariat (at) vranov.sk
Primátor Ing. Ján Ragan 057/7590111 primator (at) vranov.sk
Hovorkyňa Mgr. Eva Fedorňáková 057/7590113 eva.fedornakova (at) vranov.sk
Sekretariát prednostu Ing. Lenka Tiňová 057/7590121 kancelaria.pred­nostu (at) vranov.sk
Prednosta Ing. Imrich Kónya 057/7590121 prednosta (at) vranov.sk
Hlavný kontrolór Ing. Mária Cingeľová 057/7590125 kontrola (at) vranov.sk
Podateľňa Jana Gonosová 057/4422551–3 podatelna (at) vranov.sk
Poverený riadením mestskej polície (náčelník) Bc. Čečko 057/7590140 peter.cecko (at) vranov.sk
Vedúci odd. ekonomického PhDr. Milan Malý 057/7590150 milan.maly (at) vranov.sk
Vedúci odd. mestského majetku Ing. Marián Onderko 057/7590160 marian.onderko (at) vranov.sk
Vedúca odd. bytov a nebyt. priestorov Ing. Helena Ungradyová 057/7590190 helena.ungradyova (at) vranov.sk
Vedúca odd. výstavby, dopravy a ÚR Ing. Vlasta Štefániková 057/7590170 vlasta.stefanikova (at) vranov.sk
Vedúca odd. organizačného a soc. služieb Mgr. Katarína Gáliková 057/7590180 katarina.galikova (at) vranov.sk
Vedúca odd. školstva PaedDr. Mariana Lapčáková 057/7590130 mariana.lapcakova (at) vranov.sk
Vedúci odd. verejnoprospešných služieb Ing. Mikuláš Soták 057/4450448 mikulas.sotak (at) vranov.sk
Aktivačné práce Miroslav Hlavatý 057/7590195
Matrika Mgr.Kalaninová, Butkovská, Ing. Valčová 057/4422983 matrika (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov PhDr. Jana Kozlovská 057/7590151 jana.kozlovska (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Bc.Mária Kopková 057/7590152 maria.kopkova (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Erika Hašáková 057/7590152 erika.hasakova (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Ing. Monika Gašparová 057/7590158 monika.gasparova (at) vranov.sk
Referát rozpočtu, účtovníctva a fin. vzťahov Jana Kacianová 057/7590158 jana.kacianova (at) vranov.sk
Pokladňa Ing. Zita Ropoviková 057/7590153 zita.ropovikova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Ing. Zuzana Košalková 057/7590154 zuzana.kosalkova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Ing. Eva Pčolinská 057/7590156 eva.pcolinska (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Eva Karaščáková 057/7590155 eva.karascakova (at) vranov.sk
Referát daní a poplatkov Mária Čechová 057/7590157 maria.cechova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Ing. Mária Bohaničová 057/7590161 maria.bohanicova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Viera Mitrušková 057/7590161 viera.mitruskova (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Ing. Peter Michalov 057/7590162 peter.michalov (at) vranov.sk
Referát mestského majetku a podnikania Ing. Anna Petríková 057/7590162 anna.petrikova (at) vranov.sk
Mestská športová hala Mikuláš Nemeš 057/4880194 msh (at) vranov.sk
Referát výstavby,dopravy a ŽP Ing. Zuzana Kerekešová, PhD. 057/7590171 zuzana.kerekesova (at) vranov.sk
Referát výstavby,dopravy a ŽP Viera Repášová 057/7590171 viera.repasova (at) vranov.sk
Referát výstavby,dopravy a ŽP Ing. Kamila Ilečková 057/7590172 kamila.ileckova (at) vranov.sk
Referát výstavby,dopravy a ŽP Ing. Marcel Kopčo 057/7590173 marcel.kopco (at) vranov.sk
Referát územného rozvoja Ing. arch. Jozef Balog 057/7590172 jozef.balog (at) vranov.sk
ŠFRB Ing. Mária Krišandová 057/7590173 maria.krisandova (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Martin Volčko 0905 427 943 martin.volcko (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Pavol Gurbaľ 0903 545 632 pavol.gurbal (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Mária Ščerbová 0915 935 823 maria.scerbova (at) vranov.sk
SOÚ – Stavebný úrad Ing. Mária Pavúková 0903 545 687 maria.pavukova (at) vranov.sk
Referát organizačný a služieb občanom Mgr. Monika Vardžiková 057/7590181 monika.vardzikova (at) vranov.sk
Referát organizačný a služieb občanom Mgr. Helena Lačná 057/7590183 helena.lacna (at) vranov.sk
Kancelária prvého kontaktu Mária Kentošová 057/7590184 maria.kentosova (at) vranov.sk
Podateľňa/archív Jana Gonosová 057/7590182 jana.gonosova (at) vranov.sk
Referát sociálnych služieb Mgr. Mária Žolnová 057/7590185 maria.zolnova (at) vranov.sk
Referát sociálnych služieb Mgr. Gabriela Hodorová 057/7590186 gabriela.hodorova (at) vranov.sk
Referát sociálnych služieb Mgr. Gabriela Brandoburová 057/7590186 gabriela.bran­doburova (at) vranov.sk
Referát školstva Mária Tiňová 057/7590131 maria.tinova (at) vranov.sk
Referát právny JUDr. Štefánia Križovenská 057/7590112 pravnik (at) vranov.sk
Referát personálno-mzdový Eva Hricová 057/7590116 eva.hricova (at) vranov.sk
Referát informatiky Ing. Marek Voľanský 057/7590115 marek.volansky (at) vranov.sk
Referát kultúry a športu Viera Machková 057/7590114 viera.machkova (at) vranov.sk
Referát priestupkový Mgr. Anna Ungrádyová 057/7590123 anna.ungradyova (at) vranov.sk
Referát strategického plánovania Mgr. Agáta Buzeková 057/7590122 agata.buzekova (at) vranov.sk

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

INFORMÁCIE

ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

 • Dom s opatrovateľskou službou
  • adresa: Duklianskych hrdinov 1212, 093 01 Vranov nad Topľou
  • tel. 057/44 622 52
 • Zariadenie pre seniorov
  • adresa: Sídlisko 1. mája 73, 093 01 Vranov nad Topľou
  • riaditeľ 057/44 238 30
  • ekonomický útvar 057/44 235 38
 • Mestský dom kultúry
 • Mestský bytový podnik, a. s. v konkurze

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA MESTA

 • futbalový štadión 057/44 234 82
 • pretlaková hala 0915 148 054
 • Mestská športová hala: 0905 510 536, 057/488 01 94,
 • Mestský športový klub: 0908 777 643

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

UMIESTNENIE REKLAMY

 • adresa: ARDSYSTÉM, s.r.o., Hronského 1115, 093 01 Vranov nad Topľou
 • tel./fax 057/4421500, 0907 723 613
 • web www.ardsystem.sk

POŠTA

 • Pošta Vranov 1, Námestie slobody 1, tel. 057/446 37 09
 • Pošta Vranov 2, Školská 651, tel. 057/446 37 78
 • Pošta Vranov 3, Čemernianska ulica, tel. 057/446 37 79

« späť

aktualizácia: 01.02.2018 | počet zobrazení: 100808

Počet návštev od 21.02.2008: 2887227
Počet návštev dnes: 91
fb