Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Eurorozprávky

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Eurorozprávky

Deti a učiteľky Materskej školy Juh 1051 vo Vranove nad Topľou boli v uplynulom školskom roku zapojení do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY z 28 krajín Európskej únie pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ (júl – december 2016). Organizátormi projektu pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. A. Turčanovej boli: Mgr. Bibiána Šabeková, odborný radca, odbor školstva OÚ v Prešove, Mária Zuščinová – predkladateľka projektu a riaditeľky prešovských MŠ – T. Daráková, PaedDr. Renáta Gumanová a Mgr. D. Voštinárová.

Hlavným cieľom projektu bolo:

Prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí ku krajinám EÚ a zároveň poznávať ich kultúru a hodnoty prostredníctvom európskych rozprávok. Prezentovať krásu detského umenia a zdieľať v rámci projektu európske hodnoty. Priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše vo výtvarnej tvorbe. Spoznávať kultúrne a duchovné hodnoty jednotlivých národov EÚ a prispieť k zachovaniu pokoja a mieru na zemi pre budúce generácie. Zaangažovať do prípravy projektu školu, detí, rodičov a verejnosť. Reprezentovať slovenské mestá a slovenské MŠ cez detskú výtvarnú tvorbu a umožniť návštevníkom výstavy spoznať bližšie Slovensko za hranicami našej vlasti.

Naša škola prezentovala českú rozprávku z knihy Príbehy o víle Amálke autora Václava Čtvrtka – Ako sedela v zelenej klietke.
Počas celého školského roka učiteľky z tried predškolských detí do výchovno-vzdelávacej činnosti zaradzovali aktivity zamerané na oboznámenie sa s touto rozprávkou. Jej hlavnou ideou je „sila priateľstva a  pomoc v núdzi“. Zapojenie sa detí našej školy do projektu Eurorozprávky nám poskytlo mnoho pestrých možností pre zaujímavé edukačné aktivity. Okrem výtvarných činností sme realizovali aj mnoho iných pestrých aktivít z oblasti jazykovej a literárnej výchovy, dramatického vyjadrovania, tvorivej dramatiky, pracovných činností, hudobno-pohybovej výchovy a v ďalších denných aktivitách aj hrách a v neposlednom rade aj v oblasti emocionálneho prežívania a správania. Zrealizované aktivity nám umožnili prepájať a integrovane rozvíjať postupne všetky psychické procesy detí – vnímanie, myslenie, pamäť, pozornosť, tvorivosť, fantáziu i kreativitu detí. V realizácii projektu nám boli nápomocní aj partneri školy – mestská knižnica, kde jej pracovníčky pripravili úvodné zoznámenie sa s knihou, jej autorom a hlavnou hrdinkou. Tento autentický zážitok bol pre deti krásnou vstupnou bránou k realizácii projektu. V CVČ si každé z detí mohlo vymodelovať z hliny svoju vlastnú Vílu Amálku. S výtvarnými prácami a s hudobno-pohybovým vystúpením sme sa prezentovali na výstave výtvarných prác detí vranovských MŠ – V mojej MŠ, organizovanej kabinetom predprimárneho vzdelávania v našom meste v Hornozemplínskom osvetovom stredisku v máji 2016.

Výsledky prác všetkých 57 zapojených škôl zo Slovenska a Belgicka boli prezentované na výstave v budove RTVS na Mýtnej ulici č. 1 v Bratislave. Na slávnostnej vernisáži výstavy 20. 10. 2016 sa zúčastnili a našu školu a mesto reprezentovali aj učiteľky Dana Hrubyová a Eva Gajdošová v sprievode primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana. Na následnej konferencii 21. 10. 2016 oboznámili prítomných s priebehom a výstupmi projektu, ktorými okrem výtvarných prác sú aj metodický zborník, kniha o Víle Amálke a taktiež kniha o meste Vranov nad Topľou s charakteristikou našej školy, ale aj videoprezentácia o priebehu projektu dostupná na: https://uloz.to/…ky-video-mp4

Cieľmi bratislavskej konferencie boli: Odovzdať inovatívne didakticko – metodické skúsenosti pri práci s rozprávkou v rôznych edukačných aktivitách. Inšpirovať učiteľky k hľadaniu nových metodických postupov a objavovať srdcom spolu s deťmi rozprávkový svet detí a emocionálne ho prežívať.

Dana Hrubyová

« späť

aktualizácia: 15.11.2016 | počet zobrazení: 10 722
Počet návštev od 21.02.2008: 4632726
Počet návštev dnes: 1341