Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor a poslanci rokovali s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárkeho podniku, š.p. OZ Košice.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor a poslanci rokovali s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárkeho podniku, š.p. OZ Košice.

V utorok 19. 2. 2019 sa za účasti primátora mesta Jána Ragana a poslancov jednotlivých mestských častí konalo rokovanie s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice. Hlavnou témou rokovania bolo čistenie vodných tokov v meste Vranov nad Topľou, ktoré má v správe SVP š.p., OZ Košice.
„Počas rokovania, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia SVP š.p. a poslanci jednotlivých mestských častí, sme sa venovali hlavne údržbe vodných tokov na území mesta. Na území mesta máme 7 vodných tokov, niektoré z nich dokonca v centre. Tým, že väčšina týchto tokov je otvorených, je potrebné vykonávať ich pravidelné čistenie, prehlbovanie, odstraňovanie divokých skládok, nánosov a drevín. Preto sme na stretnutí vzniesli viaceré požiadavky z jednotlivých častí mesta a to hlavne na prečistenie, prehĺbenie tokov, na vyrúb náletových drevín a na pravidelnú kosbu jednotlivých tokov. Samozrejme, deklarovali sme, že sa chceme podieľať na týchto činnostiach, hlavne čo sa týka odstraňovania divokých skládok. Samotnú realizáciu napr. odstraňovanie náletových drevín, prehlbovanie tokov musí realizovať SVP, š.p. Chápeme, že finančných prostriedkov je málo a nedá sa každý rok prehlbovať tok jednotlivých potokov, ale aj napriek tomu chceme, aby sa táto činnosť zintenzívnila. Počas rokovania sme upozornili na kanál v centre mesta, ktorý je v havarijnom stave a je potrebná jeho rekonštrukcia, a to nie len z dôvodu jeho funkčnosti, ale aj z estetického hľadiska. Tiež je potrebné prečistiť toky na Lúčnej, Juhu, na Ulici pod dolami, v MČ Lomnica, v MČ Čemerné a pokračovať v prečistení kanálu na Mierovej ulici.
Zároveň na rokovaní sme prejednali aj možnosti investícií v našom meste, hlavne čo sa týka prekrytia niektorých tokov, čím by sme mohli vytvoriť parkovacie miesta. Jedná sa o priestor v blízkosti budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska, na ktorom by po čiastočnom prekrytí vodného toku mohli byť vybudované parkovacie miesta. Takže hľadáme technické riešenia, hľadáme možnosti aj z hľadiska legislatívy, z hľadiska prevádzky týchto tokov a budeme sa snažiť tieto investície zrealizovať,“
povedal primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 27.03.2019 | počet zobrazení: 4 174
Počet návštev od 21.02.2008: 4474384
Počet návštev dnes: 556