Vyhlášky

« späť
Úradná tabuľa » Vyhlášky
 • Oznámenie 334/2023, oznámenie o uložení zásielky, Piskorová Júlia, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 333/2023, oznámenie o uložení zásielky, Patrik Vávra, Advokátska kancelária Bratislava
 • Oznámenie 332/2023, oznámenie o uložení zásielky, Strojvus Milan, KB Praha
 • Oznámenie 331/2023, oznámenie o uložení zásielky, Mihalisko Ján, SK Bratislava
 • Oznámenie 330/2023, oznámenie o uložení zásielky, Petrana Tirpáková, Austria
 • Oznámenie 323–329/2023, oznámenie o uložení zásielky, Gujdová Svetlana, Radka Tirpáková, Karol Ševčík, Jana Paľková, Peter Pícha, Jozef Pav elko, Peter Bajbár, Slovenská pošta
 • Oznámenie 322/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Cyril Ferko 1982, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 321_2023_dane a poplatky (PDF; 91,2 kB), Mesto Vranov nad Topľou, ekonomické oddelenie
 • Oznámenie 320/2023, oznámenie o uložení zásielky, Václav Meňky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 319/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Ján Bury 1972, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 318/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Slavomír Bury 1973, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 317/2023, Dražobná vyhláška Sp. zn. EX 1/17 – 62, Súdna exekútor JUDr. Eva Falisová, Bratislava
 • Oznámenie 316/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jana Smolková, O2 s.r.o. Banská Bystrica
 • Oznámenie 305–315/2023, oznámenie o uložení zásielky, Verčimáková Mária, Jozef Guľák, Janka Šmatárová, Miroslav Darovec, Dušan Duda, Muchanič Štefan, Ľubomír Arendáš, Svetlana Gujdová, Janka Šmatárová, Katarína Episcopo, Alexander Legez, Slovenská pošta
 • Oznámenie 304/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Brosová Magdaléna 1954, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 303/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Marek Dancso 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 302/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Martin Kralinger 1978, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 301/2023, oznámenie o uložení zásielky, Miloš Rujak, Okresný úrad Humenné, Odbor VVS
 • Oznámenie 297–300/2023, oznámenie o uložení zásielky, Dušan Duda, Svetlana Gujdová, Dušan Duda, Jozef Guľák, Slovenská pošta
 • Oznámenie 296/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Švirbeľ Štefan, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 295/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Martin Bužo 1985, Lenka Bužová 1987, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 294/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Gaži František 1985, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 293/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Jana Smolková 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 292/2023, Výberové zisťovanie pracovných síl, ŠÚ SR Banská Bystrica
 • Oznámenie 291/2023, oznámenie o uložení zásielky, Polsak Boris, Tatra Banka Bratislava
 • Oznámenie 290/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Jarmila Žigmundová, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 284–289/2023, oznámenie o uložení zásielky, Mária Verčimáková, Alexander Legez, Svetlana Gujdová, Katarína Episcopo, Miroslav Darovec, Janka Šmatárová, Slovenská pošta
 • Oznámenie 283/2023, oznámenie o uložení zásielky, Anna Truchanová, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 282/2023, oznámenie o uložení zásielky, Pavol Švirbeľ, Exekútorský úrad Stará Ľubovňa
 • Oznámenie 280–280/2023, oznámenie o uložení zásielky, Serafín Richard, Tamara Gojkovič, VšZP, a.s. Prešov
 • Oznámenie 278–279/2023, oznámenie o uložení zásielky, Goroľová Júlia, Pavučková Darina, SK, a.s. Bratislava
 • Vyhláška 277/2023 SPP a.s. rek.plynovodov Sídlisko 1.mája (PDF; 86,1 kB)
 • Vyhláška 276/2023 (PDF; 26,0 kB) Prestavba budovy DMJ Market č. 1628
 • Oznámenie 275/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Imrich Parlagi, Sociálna poisťovňa Bratislava
 • Oznámenie 274/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Mariana Janoková 1978, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 273/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Jaroslava Čonková 1986, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 268–272/2023, oznámenie o uložení zásielky, Miroslav Ambrovčík, Oláh Peter, Oláh Peter, Gaži Martin, Hatrák Peter, Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
 • Oznámenie 263–267/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jaroslava Čonková, Martin Keba, Adriana Surmajová, Štefan Eperješi, Sergey Efremov, Slovenská pošta
 • Oznámenie 262/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Quyet Ha Dac, Daňový úrad Prešov
 • Oznámenie 256–261/2023, oznámenie o uložení zásielky, Šimčák Marek, Peter Šmatár, Andrea Bašistová, Danka Hrešková 1979, Peter Pícha, Peter Širák, Slovenská pošta
 • Oznámenie 255/2023, oznámenie o uložení zásielky, Bajbár Peter, HeyPay Bratislava
 • Vyhláška 254/2023 (PDF; 43,1 kB) Obnova bytového domu 994 na Sídlisku I vo Vranove nad Topľou
 • Vyhláška 253/2023 (PDF; 42,9 kB) Obnova bytového domu 970
 • Oznámenie 252/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Erik Horváth 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 251/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Róbert Bendas 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 250/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Bak Jozef 1969, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 249/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Bak Josef 1980, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 248/2023, zisťovanie EU SILC, ŠÚ SR
 • Oznámenie 247/2023, oznámenie o uložení zásielky, Rudolf Kucharský, Sociálna poisťovňa Bratislava
 • Oznámenie 244–246/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jaroslava Čonková, Mia Chlebáková, Ján Buky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 240–243/2023, oznámenie o uložení zásielky, Zuzana Tokárová, Zuzana Tokárová, Zuzana Tokárová, Martin farbár, Dôvera z. p. Nitra
 • Oznámenie 239/2023, oznámenie o uložení zásielky, Vasyl Paida, VÚB Bratislava
 • Vyhláška 238/2023 SVB Dukl. hrdinov 1211 (PDF; 41,9 kB)
 • Oznámenie 237/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Ivana Čičáková 1992, Okresný súd, Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 236/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Bak Josef 1980, Okresný súd, Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 205–235/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jarmila Žigmundová, Maroš Mašľár, Brigita Legezová, Zuzana Jarková, Pavol Kobulnický, Veronika Marudová, Juraj Kobielka, Marcela Tomášová, Marián Ferenc, Milan Ferenc, Martin Kopčák, František Mačuga, Denisa Kováčová, Milan Jarka, Martin Farbár, Peter Pustulka, Pavol Machala, Martin Semko, Kristián Smolko, Václav Loukota, Mária Mihajlovič, Jozef Šreiner, Milan Tatár, Aurélia Kováčová, Ondrej Macko, Maroslava Vargová, Ľubomír Arendáš, Ľuboslava Tkáčová, Ivana Čičáková, Marek Denisjuk, Helena Ferencová, Dôvera z. p., Nitra
 • Oznámenie 203–204/2023, oznámenie o uložení zásielky, Filip Tokár, Marián Hričák, Slovenská pošta
 • Vyhláška 202/2023 (PDF; 1,8 MB)MD SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Košice
 • Oznámenie 201/2023, oznámenie o uložení zásielky, Štefan Muchanič, manuvia Bratislava
 • Oznámenie 200/2023, oznámenie o uložení zásielky, Svetlana Gujdová, Slovenská pošta
 • Oznámenie 191/2023, oznámenie o uložení zásielky, Piskorová Júlia, Mesto Vranov nad Topľou 3677/2023
 • Oznámenie 190/2023, oznámenie o uložení zásielky, Igor Zeleňák, Okresný úrad, odbor vš. vn. správy Vranov n.T.
 • Oznámenie 189/2023, oznámenie o uložení zásielky, Juraj Kobielka, NN Tatra Billing a.s. Bratislava
 • Oznámenie 188/2023, oznámenie o uložení zásielky, Peter Haško, VÚB Generali a.s. Bratislava
 • Oznámenie 187/2023, oznámenie o uložení zásielky, Júlia Piskorová, Slovenská pošta Vranov n.T.
 • Oznámenie 186/2023, oznámenie o opakovanej dražbe, Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty, Poprad
 • Oznámenie 185/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Cyril Ferko 1982, Okresný súd, Vranov n.T.
 • Oznámenie 184/2023, oznámenie o dražbe, JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Vranov n.T.
 • Oznámenie 183/2023, oznámenie o uložení zásielky, Dušan Vyšný, Daňový úrad Prešov pobočka Vranov n.T.
 • Oznámenie 182/2023, oznámenie o uložení zásielky, Ivana Tancošová, 365 life a.s., Bratislava
 • Oznámenie 181/2023, oznámenie o uložení zásielky, Júlia Piskorová, 365 life a.s., Bratislava
 • Oznámenie 180/2023, oznámenie o uložení zásielky, Michaela Tirpáková, 365 life a.s., Bratislava
 • Oznámenie 179/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jozef Bakai, Dôvera z.p. Nitra
 • Oznámenie 178/2023, oznámenie o uložení zásielky, Blanka Viková, Slovenská pošta Vranov n.T.
 • Oznámenie 177/2023, oznámenie o uložení zásielky, Filip Tokár, Slovenská pošta Vranov n.T.
 • Oznámenie 176/2023, oznámenie o uložení zásielky, Daniela Marudová, Slovenská pošta Vranov n.T.
 • Oznámenie 175/2023, oznámenie o uložení zásielky, Milan Bažo, Slovenská pošta Vranov n.T.
 • Oznámenie 174/2023, oznámenie o uložení zásielky, Eva Mražiková, Slovenská pošta Vranov n.T.
 • Vyhláška 173/2023 Janoško Lúčna 819 (PDF; 53,7 kB)
 • Vyhláška 172/2023 ERNEO (PDF; 240,2 kB)
 • Oznámenie 171/2023, oznámenie o uložení zásielky (poštový poukaz), Madej Vladislav, SP Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 167–170/Ivana Cerulová, Božena Bažová, Štefan Murín, Muchanič Štefan, oznámenie o uložení zásielky, Vikon Pavel, Slovenská pošta
 • Oznámenie 166/2023, oznámenie o uložení zásielky, Sergey Efremov, VšZP Prešov
 • Oznámenie 165/2023, oznámenie o uložení zásielky, Karol Ševčík, Spciálna poisťovňa Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 164/2023, oznámenie o uložení zásielky, Mitášová Janka, SK Bratislava
 • Oznámenie 163/2023, oznámenie o uložení zásielky, Vikon Pavel, Tatrabanka, Bratislava
 • Oznámenie 162/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Jozef Pavelko 1979, Zuzana Pavelková 1983, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 161/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Martin Mrážik 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 160/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Peter Hrubovský 1961, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 159/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jaroslava Čonková 1986, Slovenská pošta
 • Oznámenie 158/2023, oznámenie o uložení zásielky, Vladislav Madej, Sociálna poisťovňa
 • Oznámenie 157/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Michal Baran 1978, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 156/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Lukáš Mrážik, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 155/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Jana Danková 1974, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 152–154/2023, oznámenie o uložení zásielky, Veronika Humeníková, Viera Drobňáková, Erik Maťaš, VšZP Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 149–151/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jozef Bakai, Ružena Gažiová, Martin Keba, Slovenská pošta
 • Vyhláška 148/2023 (PDF; 406,9 kB)
 • Vyhláška 147/2023 ICW Slovakia s.r.o. (PDF; 42,7 kB)
 • Oznámenie 146/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Mária Jankárová, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 145/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Mária Jankárová, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 144/2023, oznámenie o uložení zásielky, Marko Ilčík, VšZP Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 143/2023, oznámenie o uložení zásielky, Baranovičová Erika, Slovenská pošta
 • Oznámenie 140–141/2023, oznámenie o uložení zásielky, Martin Horňanský, Radka Tirpáková, Slovenská pošta
 • Oznámenie 138–139/2023, oznámenie o uložení zásielky, Tomčík Vladislav, Lukáč Ľubomír, SK a. s. Bratislava
 • Oznámenie 137/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Erik Horváth 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 136/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Lukáš Mrážik 1987 a Eva Mrážiková 1991, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 135/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Jana Smolková 1976, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 132–134/2023, oznámenie o uložení zásielky, Martin Horňanský, Danč Ján, Dávid Gaži, Protourion Slovakia, s.r.o., Bratislava, Kooperativa Bratislava,SK, a.s. Bratislava
 • Oznámenie 127–131/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jozef Tulipán, Tibor Oláh, Martin Kralinger, Marián Chromik, Václav Meňky, Dôvera z.p. Dôvera Nitra
 • Oznámenie 125–126/2023, oznámenie o uložení zásielky, Dung Nguyen Viet, Martin Sceranko, VšZP Prešov
 • Oznámenie 119–124/2023, oznámenie o uložení zásielky, Jozef Pavelko, Peter Pícha, Michal Lipina, Miloš Ruják, Muchanič Štefan, Ján Danč, Slovenská pošta
 • Vyhláška 117/2023 Zhodnocovanie BIO odpadu (PDF; 72,4 kB)
 • Oznámenie 114–115/2023, oznámenie o uložení zásielky, Michal Baran, Miloš Ruják, Slovenská pošta
 • Oznámenie 113/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Adrián Myslík 1977, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 112/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Darina Pavučková 1984, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 111/2023, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Marián Hričák 1968, Mesto Vranov nad Topľou
 • Vyhláška 110/2023 SPP (PDF; 100,5 kB)
 • Oznámenie 107–109/2023, oznámenie o uložení zásielky, Zdenko Zálepa, Milan Bažo, Ján Ladika, Slovenská Pošta
  • Oznámenie 106/2023, oznámenie o uložení zásielky, Veronika Humeniková, McGrath & Arthur, s.r.o., Bratislava
 • Oznámenie 105/2023, oznámenie o uložení zásielky, Petrana Tirpáková, KeyRock s.r.o. Bratislava
 • Oznámenie 104/2023, oznámenie o uložení zásielky, Peter Bajbar 1988, Slovenská pošta
 • Oznámenie 103/2023, oznámenie o uložení zásielky, Danka Hrešková 1979, Slovenská pošta
 • Oznámenie 101–102/2023, oznámenie o uložení zásielky, Marek Jackson, Deutsche Post
 • Oznámenie 100/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Marcela Čičáková 1971, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 99/2023, oznámenie o uložení zásielky, Michal Demčák, Mesto Vranov nad Topľou, Spoločný obecný úrad
 • Oznámenie 98/2023, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Martin Kaliáš 1965, Martin Kaliáš 1994, René Kaliáš 2001, Stanislav Kaliáš 1998, Iveta Kaliášová 1969, Radoslava Kaliášová 1990, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 97/2023, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Marcel Kačurák 1976, Danka Kačuráková 1974, Jakub Kačurák 1999, Ema Kačuráková 2009, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 93–95/2023, oznámenie o uložení zásielky, Vladislav Tomčík 1956, Marek Čema, Gabriela Škopinská, Slovenská pošta
 • Oznámenie 92/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Ivana Tancošová 1967, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 91/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Igor Zeleňák 1993, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 90/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Igor Zeleňák 1993, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 89/2023, oznámenie o uložení písomnosti, František Gaži 1955, Oľga Gažiová 1965, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Vyhláška 88/2023 (PDF; 72,1 kB)Rapčo Jozef, Ing., Daňový úrad Prešov, pobočka Vranov nad Topľou
 • Vyhláška 87/2023 SPP Sídlisko 1.mája (PDF; 41,7 kB)
 • Oznámenie 83–86/2023, oznámenie o uložení zásielky, Blanka Vikonová, Ján Madej, Ľubomír Arendáš, Radka Tirpáková, Slovenská pošta
 • Oznámenie 82/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Tomčík Vladislav, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 81/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Novák Milan, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 80/2023, oznámenie o uložení zásielky, Zálepa Zdenko, Slovenská pošta
 • Oznámenie 79/2023, oznámenie o uložení zásielky, Labová Mária, Sociálna poisťovňa Bratislava
 • Oznámenie 78/2023, oznámenie o uložení zásielky, Tirpáková Radka, ČSOB, a. s. Bratislava
 • Oznámenie 76/2023, oznámenie o uložení zásielky, Ferko Cyril, ÚVVaÚVTTOS, Košice
 • Oznámenie 39–75/2023, oznámenie o uložení zásielky, Imrich Adam, Bakai Jozef, Bendas Róbert, Bužo Martin, Čičáková Marcela, Čičák Kevin, Čičáková Ivana, Demčák Michal, Denisjuk Marek, Gujdová Svetlana, Gujdová Svetlana, Ferenc Milan, Ferencová Helena, Ferenc Marián, Jarka Milan, Jarková Zuzana, Kobielka Juraj, Kobulnický Pavol, Kováčová Aurélia, Kováčová Denisa, Legezová Brigita, Loukota Václav, Nagyová Lívia, Macko Ondrej, Madura Lukáš, Mačuga František, Machala Pavol, Marudová Veronika, Mašľár Maroš, Medvecová Zuzana, Mihajlovič Mária, Semko Martin, Šreiner Jozef, Tatár Milan, Tkáčová Ľuboslava, Tomášová Marcela, Vargová Miroslava, Dôvera, z. p. Nitra
 • Vyhláška 38/2023 Stavebné úpravy Fedor (PDF; 93,3 kB)
 • Oznámenie 37/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Adriána Miľová, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 36/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Martin Gaži, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 35/2023, oznámenie o uložení zásielky, Ivan Čičák, M.B.A. LEGAL, Brezno
 • Oznámenie 34/2023, oznámenie o uložení zásielky, Petrana Tirpáková, Slovenská pošta
 • Oznámenie 33/2023, oznámenie o uložení zásielky, Tibor Oláh, M.B.A. LEGAL, Brezno
 • Oznámenie 32/2023, oznámenie o uložení zásielky, Juraj Tirpák, Sociálna poisťovňa Bratislava
 • Oznámenie 30–31/2023, oznámenie o uložení zásielky, Andrea Nava, Martin Horňanský, Slovenská pošta
 • Vyhláška 29/2023 Stavebné úpravy Janoško (PDF; 25,9 kB)
 • Oznámenie 28/2023, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Anna Truchanová 1953, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 27/2023, oznámenie o uložení zásielky, Vikon Nicolas, Tatrabanka Bratislava
 • Oznámenie 26/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Štefan Muchanič 1972, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 24–25/2023, oznámenie o uložení zásielky, Vladislav Madej, Peter Pícha, Slovenská pošta
 • Oznámenie 23/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Janka Šmatárová (Mitášová), Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 22/2023, oznámenie o uložení písomnosti, Milan Novák, 1979, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 21/2023, oznámenie o uložení zásielky, Petrana Tirpáková, Slovenská pošta
 • Oznámenie 20/2023, oznámenie o uložení zásielky, Stanislav Ivanko, Slovenská sporiteľňa Bratislava
 • Oznámenie 19/2023, oznámenie o uložení zásielky, Kristián Smolko, ČSOB, Bratislava
 • Oznámenie 18/2023, oznámenie o uložení zásielky, Lívia Nagyová, HeyPay, Bratislava
 • Oznámenie 7–17/2023, oznámenie o uložení zásielky, Bak Josef, Lívia Nagyová, Tirpáková Petrana, Tirpáková Petrana, Tirpáková Petrana, Danč Ján, Zoltán Horváth, Ružena Gažiová, Gruber Viktor, Kokyová Janetta, Slovenská pošta
 • Oznámenie 6/2023, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Rohaľová Dominika, Lorenna Isabell Kočišová, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 5/2023, oznámenie o uložení zásielky, Puškárová Anna, Sociálna poisťovňa, Bratislava
 • Oznámenie 4/2023, oznámenie o uložení zásielky, Gaži František, Sociálna poisťovňa, Bratislava
 • Oznámenie 3/2023, oznámenie o uložení zásielky, Kucharský Rudolf, Sociálna poisťovňa, Bratislava
 • Oznámenie 1/2023, oznámenie o uložení zásielky, Kucharský Rudolf, Sociálna poisťovňa, Bratislava
 • Oznámenie 1229/2022, oznámenie o uložení zásielky, Kristián Smolko, ČSOB, a.s. Bratislava
 • Oznámenie 1228/2022, Slávka Bendasová, oznámenie o uložení písomnosti, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 1227/2022, Jozef Slanina, oznámenie o uložení písomnosti, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 1225–1226/2022, oznámenie o uložení zásielky, Dung Nguyen Viet, Erik Pícha 1995, Marek Ivan, Marek Dravecký, Slovenská pošta
 • Oznámenie 1224/2022 (PDF; 82,7 kB)oznámenie o uložení písomnosti, Janka Šmatárová, Okresný úrad Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 1206/2022, oznámenie o dražbe, Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty, Poprad
 • Oznámenie 1205/2022, oznámenie o dražbe, Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty, Poprad
 • Oznámenie 1204/2022, oznámenie-zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ŠÚSR Banská Bystrica
 • Oznámenie 1088/2022, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 , Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 859/2022, oznámenie o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok, Mesto Vranov nad Topľou
 • Vyhláška 155/2022 (PDF; 735,7 kB)Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie

« späť

aktualizácia: 28.03.2023 | počet zobrazení: 162 475
Počet návštev od 21.02.2008: 4388659
Počet návštev dnes: 1102