« späť
Úradná tabuľa » Vyhlášky

Vyhlášky

 • Oznámenie 836/2018 (PDF; 29,6 kB)Mihalisko Ján, oznámenie o uložení zásielky, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 835/2018 (PDF; 31,2 kB)Alžo Peter, oznámenie o uložení zásielky, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 834/2018 (PDF; 31,1 kB)Martin Kopec, oznámenie o uložení zásielky, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 833/2018, Berková Gréta, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 832/2018 (PDF; 30,1 kB)Kozák Štefan o uložení zásielky, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 831/2018 (PDF; 29,5 kB)Čundák Július
 • Oznámenie 830/2018 (PDF; 843,5 kB)Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Sedliská, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP
 • Oznámenie 827– 829/2018, Michal Slivka r. 1994,Jozef Bakai, Marhulíková Viera, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 826/2018, Ján Majer, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 825/2018 (PDF; 28,9 kB)Cyril Ferko, oznámenie o uložení zásielky, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 824/2018 (PDF; 29,0 kB)Zeleňák Igor, oznámenie o uložení zásielky, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 823/2018 (PDF; 83,7 kB)Verejná vyhláška, Vranov nad Topľou, realizácia líniovej stavby „FTTH Vranov nad Topľou“
 • Oznámenie 821/2018, Silvia Paľková, oznámenie o uložení zásielky, Sociálna poisťovňa Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 820/2018, Berková Gréta, oznámenie o uložení zásielky, UPSVaR Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 819/2018 (PDF; 337,1 kB)Verejná vyhláška, Milan Danč, oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Daňový úrad Prešov
 • Oznámenie 817/2018 (PDF; 29,7 kB)":[dow­nload.php?file=s14/sub/Oz­n%C3%A1menie+817%2F2018­]Darina Viziová, oznámenie o uložení písomnosti, Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 816/2018, Tancoš Miroslav, oznámenie o uložení zásielky, ČSOB, a. s. Bratislava
 • Oznámenie 815/2018, Patrik Kňaz, oznámenie o uložení zásielky, Air Bank Brno
 • Oznámenie 814/2018 (PDF; 245,4 kB)SVB, Námesietie slobody 1236, Žiadosť o vydanie stavebného povolenia : Obnova BD – Doručenie stavebného povolania verejnou vyhláškou
 • Oznámenie 813/2018 (PDF; 42,0 kB)Realizácia optických sieti Vranov n.T.-Čičava, NA pre sieťové a elektronické služby, Trnava
 • Oznámenie 812/2018, Tkáč Martin, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 811/2018, Milan Novák, oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Mesto Vranov nad Topľou
 • Oznámenie 810/2018, Damián Žiga, oznámenie o uložení zásielky, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava
 • Oznámenie 808–809/2018, Sceranko, Čonka S., oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 807/2018 (PDF; 42,7 kB)SVB Sídlisko I. 992, obnova bytového domu – oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou
 • Oznámenie č. 806/2018, Nguyen Viet Dung, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie č. 805/2018, Kozák Štefan, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie č. 803/2018, Patrik Krišo, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie č. 802/2018, Karel Kešel, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie č. 801/2018, Ľuboš Ivanov, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie č. 800/2018, Loukota Václav, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 796–797/2018, Martin Sceranko, Martin Kralinger, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 790–793/2018, Berková Greta, Kristián Smolko, Štefan Muchanič, Dávid Sidlár, oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
 • Oznámenie 785/2018 (PDF; 291,0 kB)Zozsah hodnotenia "Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou, MŽP SR
 • Oznámenie 778/2018 (PDF; 143,5 kB)Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, Daňový úrad Prešov
 • Oznámenie 777/2018 (PDF; 36,3 kB)Vyhláška Oznámenie o záverečnom stanovisku strategického dokumentu Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, Prešov
 • Oznámenie 773/2018, Damián Žiga, oznámenie o uložení zásielky, Dôvera, a. s., Bratislava
 • Oznámenie 99/2018 (PDF; 27,3 kB)Verejná vyhláška – Oznámenie o vstupe na pozemok, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu občanom nájdete na centrálnej úradnej tabuli na www.slovensko.sk

« späť

aktualizácia: 23.10.2018 | počet zobrazení: 125444

Počet návštev od 21.02.2008: 2747864
Počet návštev dnes: 129
fb