Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Slávnostné prijatie Jána Kluberta

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie Jána Kluberta

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan spolu s prednostom Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrichom Kónyom slávnostne prijal bývalého zástupcu primátora, bývalého člena mestskej rady a zároveň bývalého poslanca MsZ Jána Kluberta.
Vo svojom príhovore primátor v mene občanov mesta a poďakoval jubilantovi za jeho aktívnu dlhoročnú prácu v prospech nášho mesta. Zároveň mu zaželal veľa síl, pevné zdravie, zaslúžený relax a oddych. Prijatia sa zúčastnila aj manželka jubilanta MUDr. Eva Klubertová.

Pán Ing. Ján Klubert sa narodil 23. 5. vo Vranove nad Topľou. Po ukončení Vysokej školy technickej v Košiciach v r. 1964 nastúpil do pracovného pomeru v Tesle Stropkov, kde pracoval na rôznych pozíciách od technologického projektanta až po vedúceho technicko-organizačného rozvoja. V roku 1975 sa s rodinou presťahoval do rodného Vranova a do pracovného pomeru nastúpil v OÚNZ Vranov do funkcie vedúceho technického odboru. V pracovnej náplni mal na starosti investičnú výstavbu, údržbu budov a zdravotno-technických zariadení. Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii bola projekčne pripravená a stavebne zrealizovaná výstavba polikliniky, interného pavilónu, centrálnej kotolne, práčovne, garáži s dielňou, trafostanica, náhradný zdroj elektrickej energie, výstavba zdravotných stredísk v Soli, Sečovskej Polianke a Holčíkovciach. Za prácu v OÚNZ Vranov bol ocenený v roku 2005 Ďakovným listom za pracovné zásluhy. V roku 1987 začal pracovať vo VVaK Košice, š. p. odštepný závod Vranov Starina vo funkcii výrobno-technický námestník riaditeľa závodu. Počas osemdesiatych rokov pracoval v telovýchove, bol členom predsedníctva OV ČSTV a na starosti mal činnosť spojenú s výstavbou telovýchovných zariadení a ich údržbu. Za túto prácu bol ocenený čestným uznaním III. a II. stupňa za rozvoj telovýchovy v okrese.
Po nežnej revolúcii v roku 1990 uspel vo voľbách do mestského zastupiteľstva a ako jeho poslanec sa stal aj členom mestskej rady. Vo volebnom období 1994 – 1998 bol taktiež členom mestskej rady a zároveň zastával funkciu zástupcu primátora mesta. Za poslanca mestského zastupiteľstva bol zvolený aj v ďalšom volebnom období, v ktorom zastával funkciu zástupcu prednostu okresného úradu až do odchodu do dôchodku. Zaslúžené dni oddychu strávi optimisticky naladený, so záujmom o spoločenské dianie, pozorne sleduje život v našom meste a je obklopený láskou nielen svojej manželky ale aj celej svojej rodiny.

« späť

aktualizácia: 24.07.2019 | počet zobrazení: 4 328
Počet návštev od 21.02.2008: 4481857
Počet návštev dnes: 713