Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mestské zastupiteľstvo schválilo systém rezidenstkého parkovania

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mestské zastupiteľstvo schválilo systém rezidenstkého parkovania

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Vranov nad Topľou, ktorého súčasťou je aj systém rezidentského parkovania v obytných častiach mesta, ktoré sa nachádzajú v rámci zóny plateného parkovania, a to Sídlisko I, Sídlisko II a bytový dom na Námestí slobody 97.

Obyvateľom, rezidentom, týchto zón bude vydaná rezidentská karta, ktorá im umožní dočasné parkovanie motorových vozidiel na rezidentských parkovacích miestach nachádzajúcich sa pri bytových domoch na Sídlisku I, Sídlisku II, pri bytovom dome na Námestí slobody (NS) 97 a v centrálnej mestskej zóne (CMZ) na Pribinovej ulici.

Rezidentské parkovacie miesta budú vyznačené do 15. 12. 2017.

Rezidentská parkovacia karta bude odlíšená farebne, a to podľa trvalého pobytu rezidenta (Sídlisko I, Sídlisko II, NS 97, Pribinova ulica), kde sa nachádzajú rezidentské parkovacie miesta. Ak rezident (obyvateľ sídliska) nenájde voľné parkovacie miesto na miestach na to určených, má nárok zaparkovať aj na všeobecne platenom parkovacom mieste – pre Sídlisko I jednosmerné ulice napojené na Ulicu Janka Kráľa, pre Sídlisko II Ulica 1. mája, pre Pribinovu ulicu Ulica Dr. C. Daxnera. Na obytnú jednotku (na jeden byt) je možné vydať najviac dve rezidentské karty pre konkrétne motorové vozidlo s EČV predmetného vozidla. Rezidentská parkovacia karta bude vydaná výlučne rezidentovi. Za rezidenta sa považuje

  1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom bytu v príslušnej časti zóny plateného a rezidentského parkovania, používa vozidlo na súkromné účely a potrebuje parkovať v mieste svojho bydliska,
  2. právnická osoba, ktorá je vlastníkom obytnej jednotky (bytu) v príslušnej časti zóny plateného a rezidentského parkovania,
  3. nájomca obytnej jednotky, ak ide o nájom družstevného bytu, nájom bytu v osobnom vlastníctve, alebo nájom bytu vo vlastníctve mesta,
  4. osoba, ktorá je odkázaná na dennú starostlivosť (ďalej len „dotknutá osoba“) zo strany tretích osôb, má trvalý pobyt v príslušnej obytnej jednotke,
  5. oprávnená osoba zabezpečuje poskytovanie dennej starostlivosti dotknutej osobe, za týmto účelom využíva motorové vozidlo,
  6. oprávnená osoba je blízkou osobou¹ dotknutej osoby, alebo inému subjektu, ktorý je oprávnený poskytovať žiadateľovi dennú starostlivosť,
  7. žiadateľ a dotknutá osoba splnia podmienky ustanovené v tomto nariadení.

« späť

aktualizácia: 09.08.2017 | počet zobrazení: 2 586
Počet návštev od 21.02.2008: 4624789
Počet návštev dnes: 916