Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor zvolal pracovné stretnutie k Technologickému celku na plazmové spracovanie odpadov

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor zvolal pracovné stretnutie k Technologickému celku na plazmové spracovanie odpadov

Dňa 20. 6. 2017 sa na pôde Mestského úradu konalo pracovné stretnutie s Prof. Mgr. Jurajom Ladomerským, PhD., autorom nezávislej analýzy k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie k „Technologickému celku na plazmové spracovanie odpadov“. Tento posudok bol vypracovaný na základe požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva.

Profesor Ladomerský počas pracovného stretnutia prítomným vysvetlil proces plazmového spracovania. Podotkol, že pri takomto spracovaní ide o rozklad pri vysokej teplote od 1 800 stupňov a v jadre až 30 000 stupňov celzia a to bez prístupu vzduchu.
„Ide o teplotu kde sa žiadna látka neudrží v pôvodnom stave. Takže žiadna nebezpečná látka sa do ovzdušia nedostane,“ povedal prof. Jurajom Ladomerský.

Pri procese vznikajú 3 produkty syntézny plyn – využíva sa na výrobu elektrickej energie a tepla, ďalším produktom je kov – cenný produkt, inertná troska – použiteľná v stavebnom priemysle. Netreba zabudnúť, že v tomto procese sa nachádza celá sústava takzvaného dočisťovania.
Samotná prevádzka vlastný komín nemá, čiže v žiadnom prípade sa nemôže jednať o spaľovňu, ako to bolo prezentované niektorými poslancami. Vzniknuté plyny sú vyvedené do takzvaného spaľovacieho motora, ktorý je podobný ako motor v autách, ktoré jazdia na plyn. Pomocou tohto motora sa vyrába elektrická energia a teplo.

„Emisie, ktoré vznikajú z tohto spaľovacieho motora sú najčistejšie emisie, ktoré sa nedajú ani porovnávať s dieselovými motormi, pretože dieselové motory znečisťujú životné prostredie a taktiež sú oveľa lepšie ako benzínové motory. Ide o špičkovú technológiu, ktorá je najprísnejšie kontrolovaná nielen v EÚ, ale aj celosvetovo. Emisie sa tu kontrolujú každú minútu. Nie je možné, aby takáto prevádzka prekračovala nejaké emisné limity,“ povedal prof. Juraj Ladomerský.

„Na toto pracovné stretnutie boli pozvaní všetci poslanci MsZ. Veľmi ma mrzí, že prišlo ich tak málo, pretože dnes z úst odborníka odznelo, že táto prevádzka nezaťaží životné prostredie v našom meste, že občania sa nemusia obávať nemusia obávať o svoje zdravie, a to je pre nás dôležité. Ďalšie rozhodnutie poslancov o tom či táto prevádzka tu bude je vyložene politikárčenie. Ja to beriem tak, že sú tam rôzne politické záujmy poslancov a nechceli počuť všetky odborné argumenty. Už posudzovanie, ktoré vykonalo ministerstvo bolo tiež odborné, potvrdilo, že tento proces nie je škodlivý. Dali sme si vypracovať nezávislú analýzu, ktorá taktiež potvrdila, že tento proces nie je škodlivý. Teda nič nebráni tomu, aby takáto prevádzka tu nemohla byť a občania sa nemusia obávať. Ozaj je rozhodnutie na poslancoch a na ich zvážení či bude táto prevádzka postavená alebo nie,“ povedal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 10.07.2017 | počet zobrazení: 2 796
Počet návštev od 21.02.2008: 4474362
Počet návštev dnes: 534