Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v projekte Intenzifikácia separovaného zberu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v projekte Intenzifikácia separovaného zberu

V priebehu tohto roka mesto Vranov nad Topľou pokračuje s realizáciou projektu Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou. V rámci projektu mesto Vranov nad Topľou spustilo motivačnú kampaň, počas ktorej odmení tých občanov, ktorí vzorne separujú, starajú sa o poriadok a čistotu v stojiskách a zodpovedne sa venujú nakladaniu s odpadmi. Ide o malý prejav vďaky občanom vo forme recyklovaného papiera – hygienických vreckoviek. Úlohou tejto kampane je povzbudenie občanov mesta k intenzívnejšej separácii odpadu, k lepšej čistote a poriadku v stojiskách. Počas tejto akcie mesto odmení 1 300 domácností v jednotlivých bytových domoch.

Cieľom projektu Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou mesto chce docieliť zintenzívnenie separácie, respektíve racionalizovať nakladanie s odpadmi cestou rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu. V rámci tohto projektu mesto vystavalo nových 101 stojísk ( tie boli vystavané z peňazí EU), v tomto roku z vlastných prostriedkov vystavalo ďalšie dve stojiská a to na Sídlisku II. 1225 a Sídlisku 1.mája pri bloku D. V jarnom období mesto muselo vykonať opravy na stojisku č. 55 z dôvodu vyhorenia. Ich úlohou je nielen na estetizácia prostredia pri jednotlivých bytových domoch ale aj zaručujú bezpečnosť občanov pri manipulácii s odpadmi. Uzamykateľné stojiská občanom bývajúcim v bytových domoch mesto odovzdalo začiatkom tohto kalendárneho roka. Tieto stojiská síce vybudovalo mesto no starostlivosť o čistotu v týchto stojiskách si zabezpečujú občania samy. Mesto v rámci projektu začalo tieto stojiská monitorovať a v prípade problémov sa snažilo občanov ich upozorňovať. Najväčšie problémy s poriadkom a čistotou sme zaznamenali na Lúčnej, kde mesto monitoruje najviac problémových stojísk.

Za obdobie od januára do júla tohto roka bolo z mesta Vranov nad Topľou vyvezených približne 3 750 ton odpadu. V rovnakom období, čiže v mesiacoch január až júl 2012, bolo z mesta vyvezených približne 4 200 ton odpadu. Na základe porovnania týchto údajov sa mesta v tomto roku vyviezlo približne o 450 ton odpadu menej ako v minulom.

« späť

aktualizácia: 27.09.2013 | počet zobrazení: 20 071
Počet návštev od 21.02.2008: 4638409
Počet návštev dnes: 275