Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci schválili použitie rezervného fondu a návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili použitie rezervného fondu a návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

Na základe prebytkového výsledku hospodárenia mesta poslanci mestského zastupiteľstva počas júnového rokovania (28. 6. 2018) schválili navýšenie rezervného fondu mesta o 393 852,78 €. Jedná sa o historicky najvyššie navýšenie rezervného fondu.
Celkový zostatok rezervného fondu mesta tak dosiahol výšku 491 643,23€.
Zároveň poslanci schválili návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie rozvojových programov v celkovej sume 291 900 eur, na odstránenie havarijného stavu v celkovej sume 89 000 eur a navýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu očakávaného vyššieho príjmu z tzv. podielových daní a to vo výške 98 800 eur.

Z rezervného fondu mesta mesto prefinancuje:

• rekonštrukciu kotolne na Základnej škole Lúčna,
• kompletizáciu vybavenia kotolne a zateplenie telocvične na Základnej škole Kukučínova,
• vybavenie Školskej jedálne Bernolákova,
• vybavenie Školskej jedálne Juh,
• vybavenie školských jedální materských škôl,
• renováciu povrchu pretlakovej športovej haly,
• izolačné práce vrátane fólie na prekrytie strešného plášťa na budove CVČ.

Zároveň mesto z mimoriadneho príjmu z podielových daní prefinancuje:

• opravu strechy na Materskej škole Domašanská ulica,
• výmenu okien na Materskej škole Okulka,
• opravu havarijného stavu bazénu na Materskej škole Okulka,
• opravu sociálnych zariadení v Materskej škole Ulica 1. Mája,
• opravu strechy na Materskej škole Juh,
• neštátne školy a školské zariadenia – cirkevná škola.

V rámci úpravy rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky:

• na výstavbu parkoviska na Lúčnej pri kruhovom objazde pred vstupom na náučný chodník,
• na združenie finančných prostriedkov pri výstavbe spojovacieho chodníka medzi obcou Vechec a mestom Vranov nad Topľou, časť Čemerné,
• na spolufinancovanie výstavby multifunkčných ihrísk pre Základnú školu Bernolákova a Základnú školu Kukučínova,
• na dofinancovanie opravy havarijného stavu sociálnych zariadení obradnej siene.

„Niektoré investície už boli schvaľované v rozpočte mesta na rok 2018. Pri schvaľovaní rozpočtu ešte nebolo jasné či ich prefinancujeme úverom alebo prebytkom hospodárenia mesta. Keďže v rámci schválenia záverečného účtu bolo skonštatované, že v uplynulom roku sme hospodárili prebytkovo a zároveň rezervný fond mesta sme navýšili o historicky najvyššiu sumu približne o 393 000 eur, nebude potrebné rozpočet mesta zaťažovať ďalším úverom a tieto investičné akcie vyfinancujeme z rezervného fondu. Jednotlivé návrhy na realizáciu rekonštrukcií kotolní, budov, ako aj návrhy na odstránenie havarijných stavov, vzišli z rokovania jednotlivých komisií, výborov mestských častí a od občanov. Chcem zdôrazniť, že napriek čerpaniu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta, jeho výška bude viac ako 110 000 eur. Znamená to, že mesto je vo výbornej finančnej kondícii a to je dobrá správa aj pre tento rok,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 07.08.2018 | počet zobrazení: 2 489
Počet návštev od 21.02.2008: 4624798
Počet návštev dnes: 925