Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň materských škôl

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň materských škôl

 „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Mária Terézia Brunswicková

Na základe iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) bol vyhlásený 4. november za Deň materských škôl. Práve 4. novembra 1829 priekopníčka a iniciátorka výchovy detí predškolského veku grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu. Pri tejto príležitosti sa v časovom horizonte od 5. 10. do 4. 11. konajú na celom Slovensku rôzne podujatia detí materských škôl.
Dňa 27. 10. 2016 sa k oslavujúcim pridali aj 5–6-ročné deti vranovských materských škôl akciou „Písmenká z klobúka“. Akciu v spolupráci s CVČ a Mestom Vranov nad Topľou pripravil Kabinet pre predprimárne vzdelávanie pri odbore školstva vo Vranove nad Topľou. Podujatie sa uskutočnilo v areáli MŠ na Ulici 1. mája vo Vranove nad Topľou. Hravou a zábavnou formou 6-členné družstvá detí plnili na piatich stanovištiach zábavné úlohy zamerané na predčitateľskú gramotnosť- triedili slová podľa začiatočných písmen, krúžkovali zhodné písmenká v slovách, ukladali rozstrihaný text riekanky, popasovali sa s maľovaným čítanim, ukladali obrázky podľa dejovej a časovej postupnosti. Cestou k jednotlivým stanovištiam deti preukázali aj svoju telesnú zdatnosť prekonávaním rôznych prekážok. V závere deti spoločne s písmenkovým šašom vytvorili slovo zložené zo začiatočných písmen získaných obrázkov za splnenie úloh na jednotlivých stanovištiach- ŠKOLA. Aj touto športovo-náučnou akciou pedagogickí zamestnanci a deti predškolského veku dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie, na ktoré bude nadväzovať ďalší stupeň vzdelávania detí- základná škola.

Helena Vasiľová

viac fotografií nájdete: https://www.facebook.com/permalink.php?…

« späť

aktualizácia: 15.11.2016 | počet zobrazení: 10 101
Počet návštev od 21.02.2008: 4625652
Počet návštev dnes: 519